Ga direct naar de inhoud.

MVV-gezinshereniging

Databank 'Chavez-Vilchez' uitspraken

Hier vindt u een selectie van actuele uitspraken (vanaf eind 2018) over verblijf bij Nederlandse kinderen.

De databank is momenteel bijgewerkt tot en met mei 2021.
Er zijn de afgelopen tijd veel rechterlijke uitspraken bekendgemaakt op het gebied van 'Chavez-Vilchez'.

Een actueel overzicht vindt u op Rechtspraak.nl.

Heeft u een interessante uitspraak om met ons te delen?

Stuur deze dan graag naar ons op en wij voegen deze - geanonimiseerd - toe aan de databank.

De uitspraken kunnen worden gesorteerd op de volgende onderwerpen (tags):

| Bewijslast en onderzoeksplicht | Faciliterend inreisvisum | Identiteit en nationaliteit | Verblijfsrecht in ander EU-land |
Marginale zorgtaken | Openbare orde | Moeder | Vader | Stiefouder | Voorkind |

Rechtbank Den Haag 26 februari 2020, AWB 19/2409

Aanvraag voor document waaruit rechtmatig verblijf als gemeenschapsonderdaan blijkt is afgewezen. Arrest Chavez-Vilchez. Eiseres heeft verblijfsrecht in Spanje. Niet is gebleken dat Spaans verblijfsrecht is vervallen. Beroep ongegrond.

Lees meer

Rechtbank Den Haag (zp Utrecht) 25 februari 2020, AWB 19/6364

Eiseres is in Nederland geboren en heeft hier altijd gewoond. Jonger broertje en zusje zijn geboren nadat vader tot Nederlander werd genaturaliseerd. Zij hebben daarom de Nederlandse nationaliteit. Moeder heeft een afgeleid verblijfsrecht.

Beroep op Chavez-Vilchez omdat moeder als verzorgende ouder met eiseres meegaat wanneer zij Nederland moet verlaten. Vanwege hun zorgafhankelijkheid betekent dit dat dan ook de beide andere kinderen Nederland zullen verlaten, wat in strijd zou zijn met hun EU-rechten.

Dit gaat niet op omdat bij Chavez-Vilchez al sprake was van een zeer uitzonderlijke situatie. 
Voor het oprekken daarvan op basis van het EU-burgerschap van het broertje en zusje ziet de rechtbank geen ruimte.

De rechtbank oordeelt verder dat verweerder er terecht op heeft gewezen dat eiseres misschien wel in aanmerking komt voor een verblijfsvergunning op grond van artikel 8 van het EVRM, maar dat zij daarvoor een aparte aanvraag moet indienen. Dat kan dus niet beoordeeld worden in deze procedure.

Lees meer

Rechtbank Den Haag (zp Arnhem) 6 februari 2020, AWB 19/7020

Meervoudige kamer. Eiseres geniet internationale bescherming in Duitsland en Bulgarije. De kinderen van eiseres hebben de Nederlandse nationaliteit. De rechtbank is van oordeel dat de kinderen van eiseres niet gedwongen worden de Europese Unie als geheel te verlaten. De kinderen kunnen als Unieburgers immers vrij reizen en hebben drie maanden verblijfsrecht in de andere lidstaten op grond van artikel 6 van de Verblijfsrichtlijn, en langer wanneer aan de voorwaarden van artikel 7 van de Verblijfsrichtlijn wordt voldaan. Hoewel het Hof van Justitie in het arrest Chavez-Vilchez heeft geoordeeld dat bij de beoordeling van artikel 20 VWEU rekening moet worden gehouden met de afhankelijkheidsrelatie en de rechten van het kind, betekent dit niet dat onder alle omstandigheden de eenheid van het gezin doorslaggevend is. Beroep ongegrond.

Lees meer

Rechtbank Den Haag 30 januari 2020, AWB 19/2992

Verblijf bij meerderjarig Nederlands kind. Volgens de rechtbank is dit mogelijk gelet op het arrest K. en A.
In dit geval is echter geen sprake van een zodanige afhankelijkheidsverhouding dat deze een afgeleid verblijfsrecht op grond van artikel 20 VWEU doet ontstaan. Beroep ongegrond.

Lees meer

Rechtbank Den Haag (zp Middelburg) 16 januari 2020, AWB 19/7022

Uit de bewijslastverdeling uit het arrest Chavez-Vilchez volgt dat het op de weg van verweerder ligt om aan de hand van de door eiser verstrekte gegevens de afhankelijkheidsverhouding met zijn kinderen te onderzoeken. Dit betekent dat verweerder zich bij zijn beoordeling niet kan beperken tot de vaststelling dat eiser onvoldoende objectieve bewijsstukken heeft overgelegd. Verweerder dient de gestelde afhankelijkheidsverhouding actief en zo nodig door middel van de inschakeling van een deskundige, bijvoorbeeld van de Raad voor de Kinderbescherming, te onderzoeken. Nu verweerder een dergelijk onderzoek achterwege heeft gelaten, is sprake van een zorgvuldigheidsgebrek.

Lees meer

Heeft u hulp nodig bij de aanvraag om een 'Chavez-Vilchez' verblijfsvergunning?

Of is uw aanvraag afgewezen en wilt u in bezwaar of beroep?
Neem dan contact met ons op.

Contactpagina   |   Maak een (bel)afspraak

Gebruik onderstaand formulier en wij nemen z.s.m. contact met u op.

* verplichte velden