Machtiging tot Voorlopig Verblijf

De MVV

MVV staat voor 'Machtiging tot Voorlopig Verblijf'. 

Een MVV is een visum voor vestiging in Nederland. Voordat in Nederland een verblijfsvergunning kan worden aangevraagd, moet de aanvrager meestal eerst in het bezit zijn van een MVV. De MVV kan worden aangevraagd bij de Nederlandse ambassades of consulaten in het land van herkomst, maar sinds 2013 kan de aanvraag ook door de hoofdpersoon (referent) worden ingediend  bij de IND in Nederland.