Vragen over de kosten van een MVV-aanvraag
Met welke kosten van de IND moet ik rekening houden?

1. Kosten Basisexamen inburgering

Examen Kosten
Spreken (spreekvaardigheid) € 60,-
Lezen (leesvaardigheid) € 50,-
Kennis van de Nederlandse Samenleving (KNS) € 40,-
Totaal € 150,-

2. Kosten aanvraag MVV + verblijfsvergunning

  • Voor verblijf bij een partner of echtgeno(o)t(e): € 228,- per persoon.
  • Voor verblijf bij een familie- of gezinslid als minderjarig kind: € 76,- per kind.

Bovenstaande gegevens zijn gebaseerd op de legestarieven die gelden per 1 januari 2024.
Zie voor de meest actuele informatie ook de website van de IND met een overzicht van de kosten voor verblijf in Nederland.

Mijn aanvraag is afgewezen. Kan ik de betaalde kosten terugkrijgen?

Nee, dit is niet mogelijk. De kosten zijn betaald voor het beoordelen van de aanvraag, ook als het resultaat negatief is. Het kan echter zijn dat de afwijzende beslissing onterecht is. Het is dan zinvol om bezwaar aan te tekenen. Is het bezwaar gegrond, dan kan dit wel leiden tot een (gedeeltelijke) compensatie van de proceskosten.

Wat zijn de advocaatkosten bij een MVV-procedure?

De kosten van een advocaat kunnen sterk verschillen: van enkele honderden tot enkele duizenden (!) euro's voor een MVV-aanvraag. Hoewel veel mensen de voorkeur geven aan een vast tarief, heeft de ervaring uitgewezen dat de cliënt dan bijna altijd teveel betaalt en de advocaat onnodig veel tijd aan de zaak besteedt.

De advocaat moet namelijk een veilige inschatting maken van het aantal uren dat hij denkt aan de zaak kwijt te zijn. De cliënt heeft een vast bedrag betaald en zal daarom meer verantwoordelijkheid bij de advocaat leggen.

Bij Delissen Martens Advocaten bestaat zeer ruime ervaring met aanvragen om een MVV of een verblijfsvergunning. Omdat wij deze aanvragen vaak behandelen, kunnen wij dat op een efficiënte manier doen. Alle tijd wordt optimaal besteed. U betaalt dan ook geen onnodige kosten.

Op basis van de gemiddelde tijd die aan aanvragen wordt besteed is een ‘pakketprijs’ ontwikkeld voor veel voorkomende aanvragen. Deze pakketprijs houdt in dat u het aantal uren dat gemiddeld nodig is voor het type aanvraag inkoopt tegen een gunstiger tarief dan onze normale uurtarieven. In veruit de meeste gevallen wordt de aanvraag afgehandeld binnen het daarvoor staande urenpakket.

Voor begeleiding van een MVV-aanvraag geldt momenteel* een pakketprijs vanaf € 750 inclusief BTW.
Hieraan is wel een limiet verbonden van 3 uur aan werkzaamheden. Dit is voor ons ruim voldoende tijd om een 'standaard' aanvraag van begin tot einde te begeleiden.
Klik hier voor de tarieven.

*Tarief 2023/2024

Werkzaamheden in het kader van een bezwaar of beroep kunnen soms in aanmerking komen voor gefinancierde rechtsbijstand (ook wel: 'pro deo') of voor dekking door een rechtsbijstandsverzekering.

Ik heb een rechtsbijstandsverzekering. Dekt deze ook de advocaatkosten?

Delissen Martens Advocaten werkt veel samen met rechtsbijstandsverzekeraars.
Voor ons is het dan ook geen enkel probleem om een zaak te behandelen op basis van een rechtsbijstandsverzekering.

U kunt uw rechtsbijstandsverzekeraar vragen om uw zaak aan ons uit te besteden. Wel moet deze zaak dan vallen onder de dekkingsvoorwaarden van uw polis. De klantenservice van uw verzekeraar kan u hier uitsluitsel over geven.

Niet alle polissen bieden dekking voor procedures bij de IND. Van een procedure is meestal pas sprake in geval van bezwaar of beroep na een negatief besluit van de IND. Heeft u geen rechtsbijstandsverzekering of biedt deze geen dekking, dan komen de werkzaamheden mogelijk wel in aanmerking voor gefinancierde rechtsbijstand (ook wel: 'pro deo').

Ik heb nauwelijks inkomen. Kan ik een pro deo advocaat krijgen?

Wanneer u geen inkomen heeft, is het de vraag of u wel aan de voorwaarden voor de MVV voldoet. Om een partner of kind naar Nederland te laten komen moet de hoofdpersoon in Nederland (referent) namelijk duurzaam, zelfstandig en voldoende inkomsten hebben.

Een aanvraag om eerste toelating tot Nederland - zoals een MVV - valt niet onder de pro deo regeling, ofwel 'gefinancierde rechtsbijstand'. De hoogte van het inkomen maakt daarbij geen enkel verschil. Dit is pas anders wanneer een aanvraag wordt afgewezen. De werkzaamheden van een advocaat in een bezwaarprocedure komen namelijk wel in aanmerking voor gefinancierde rechtsbijstand.

Pro deo is trouwens nooit helemaal gratis. De door de cliënt te betalen eigen bijdrage is normaal gesproken afhankelijk van het inkomen van twee jaar geleden. Zie voor meer informatie de website van de Raad voor rechtsbijstand: www.rechtsbijstand.nl.

Staat jouw vraag er niet tussen? Neem dan gerust contact met ons op.