Ga direct naar de inhoud.

MVV-gezinshereniging

Nieuws

Flinke achterstanden bij IND zorgen voor langere procedures

Sinds de tweede helft van 2021 lopen de doorlooptijden van MVV-aanvragen en andere verblijfsprocedures flink op. Hoewel de meeste MVV-aanvragen daarvóór binnen zes weken werden afgehandeld, verlengt de IND in steeds meer dossiers de beslistermijn.

Lees meer

Nieuwe legestarieven en normbedragen per 1 januari 2022

Per 1 januari 2022 gelden nieuwe legestarieven voor gezinshereniging.

Voor een gehuwde of ongehuwde partner bedragen deze € 207.
Voor verblijf als minderjarig kind bij ouder(s) wordt het legestarief van € 64 verhoogd naar hetzelfde bedrag:  € 207.

Ook de inkomensnormen zijn per 1 januari 2022 aangepast aan het gewijzigde bruto wettelijk minimumloon.

Lees meer

Inburgeringsplicht Turkse nieuwkomers vanaf 1 januari 2022

​Vanaf 1 januari 2022 geldt een inburgeringsplicht voor Turkse (gezins)migranten en hun familieleden die voor langdurig verblijf naar Nederland willen komen.

Daarnaast zullen alle Turkse onderdanen en hun gezinsleden vanaf deze datum het basisexamen inburgering in het buitenland moeten afleggen voordat zij in aanmerking kunnen komen voor een MVV!

Lees meer

Nieuwe normbedragen per 1 juli 2021

Per 1 juli 2021 gelden nieuwe normbedragen voor gezinsvorming en –hereniging.

Lees meer

Tijdelijke versoepeling MVV-eisen

De Immigratie- en Naturalisatiedienst heeft op 16 april 2021 een update bekendgemaakt met daarin versoepelingen ten aanzien van het ophalen van een machtiging tot voorlopig verblijf (MVV) en het aanvragen van een verblijfsvergunning zonder MVV. Hieronder leest u over de verschillende versoepelingen. 

Lees meer

Nieuwe legestarieven en normbedragen per 1 januari 2021

Per 1 januari 2021 gelden nieuwe legestarieven voor gezinshereniging.

Voor een gehuwde of ongehuwde partner bedragen deze € 192.
Voor verblijf als minderjarig kind bij ouder(s) blijft het legestarief € 64.

Ook de inkomensnormen zijn per 1 januari 2021 aangepast aan het gewijzigde bruto wettelijk minimumloon.

Lees meer

Nieuw rapport concludeert: Nederlandse ‘Chavez-Vilchez’ beleid in strijd met EU-recht

Een recent verschenen rapport van de Migration Law Clinic plaatst kritische kanttekeningen bij het ‘Chavez-Vilchez’ beleid, zoals dat momenteel wordt gevoerd door de IND in Nederland. In het rapport wordt zelfs geconcludeerd dat het beleid van de IND op meerdere punten in strijd is met het EU-recht.

Lees meer

Rechtbank stelt vragen aan EU Hof over tijdelijkheid 'Chavez-Vilchez' verblijfsrecht

Het Chavez-Vilchez arrest stelde in 2017 een EU-verblijfsrecht vast voor derdelander verzorgende ouders van minderjarige Nederlandse kinderen.
Een veel voorkomende vraag sinds het arrest is of de derdelander ouder met een ‘Chavez’ EU-verblijfsdocument ook in aanmerking kan komen voor langdurig verblijf of zelfs naturalisatie. De rechtbank werd onlangs geconfronteerd met dit vraagstuk en heeft besloten om prejudiciële vragen te stellen aan het Europese Hof van Justitie.

Lees meer