Ga direct naar de inhoud.

Nieuws

Nieuwe legestarieven en normbedragen per 1 januari 2018

Per 1 januari 2018 gelden nieuwe legestarieven voor gezinshereniging.

Voor een gehuwde of ongehuwde partner bedragen deze € 240.
Voor verblijf als minderjarig kind bij ouder(s) blijft het legestarief € 51.

Ook de inkomensnormen zijn per 1 januari 2018 aangepast aan het gewijzigde bruto wettelijk minimumloon.

Lees meer: Nieuwe legestarieven en normbedragen per 1 januari 2018

Arrest van het EU Hof van Justitie in de zaak Chavez-Vilchez schept nieuwe mogelijkheden voor gezinshereniging

Dankzij een recente ontwikkeling zijn er nieuwe mogelijkheden tot gezinshereniging in Nederland in situaties met minderjarige, Nederlandse kinderen

Het voordeel van de nieuwe ‘Chavez’-optie is dat er geen MVV-vereiste, inburgeringsvereiste of inkomensvereiste geldt. Het kan dus uitkomst bieden waarin bijvoorbeeld de normale MVV-route geen mogelijkheden biedt, bijvoorbeeld vanwege de strenge inkomenseisen die hiervoor gelden.
 

Op 10 mei 2017 heeft het Hof van Justitie van de Europese unie een belangrijke uitspraak gedaan in de zaak Chavez-Vilchez tegen Nederland. In die procedure ging het om de vraag of een illegaal in Nederland verblijvende ouder van een Nederlands kind een verblijfsrecht in Nederland moet krijgen.

Het kind is namelijk een EU-burger en moet op grond van het recht van de Europese Unie de mogelijkheid hebben om zijn rechten als burger van de Unie uit te oefenen en om dus binnen de EU op te groeien. Als de ouder van dat kind geen verblijfsrecht krijgt en het kind als gevolg daarvan met de ouder uit de EU moet vertrekken, dan rust er een plicht op Nederland om de ouder alsnog een verblijfsrecht toe te kennen.

Lees meer: Arrest van het EU Hof van Justitie in de zaak Chavez-Vilchez schept nieuwe mogelijkheden voor gezinshereniging

Nieuwe normbedragen per 1 juli 2017

Per 1 juli 2017 gelden nieuwe inkomensnormen voor gezinshereniging. Deze zijn aangepast aan het gewijzigde bruto wettelijk minimumloon.

Lees meer: Nieuwe normbedragen per 1 juli 2017

Raad van State doet belangrijke uitspraak over het verstrekken van onjuiste gegevens in gezinsherenigingszaken

De Nederlandse Vreemdelingenwet geeft de IND de bevoegdheid om een aanvraag om gezinshereniging af te wijzen indien in het kader van een eerdere aanvraag onjuiste gegevens zijn verstrekt of relevante gegevens zijn achtergehouden.

Deze bevoegdheid bestaat tot vijf jaar nadat de vreemdeling Nederland heeft verlaten. Heeft de vreemdeling niet eerder in Nederland verbleven, dan stelt de IND zich zelfs op het standpunt dat deze bevoegdheid blijvend kan worden gebruikt.

Lees meer: Raad van State doet belangrijke uitspraak over het verstrekken van onjuiste gegevens in gezinsherenigingszaken

Versoepeling inkomensvoorwaarden voor gezinshereniging

In een brief van 23 februari 2017 heeft Staatssecretaris Dijkhoff van Veiligheid en Justitie aan de Tweede Kamer een versoepeling van het inkomensbeleid voor gezinshereniging aangekondigd. 

Het nieuwe beleid is op 23 maart 2017 bekendgemaakt en werkt terug tot en met 21 september 2016. Dit beleid wordt dus toegepast op alle vanaf die datum lopende en nog in te dienen aanvragen om toelating en verblijf in het kader van gezinshereniging.

Lees meer: Versoepeling inkomensvoorwaarden voor gezinshereniging

Nieuwe legestarieven en normbedragen per 1 januari 2017

Per 1 januari 2017 gelden nieuwe legestarieven voor gezinshereniging.

Voor een gehuwde of ongehuwde partner bedragen deze € 237.
Voor verblijf als minderjarig kind bij ouder(s) is het legestarief verhoogd naar € 51.

Ook de inkomensnormen zijn per 1 januari 2017 aangepast aan het gewijzigde bruto wettelijk minimumloon.

Lees meer: Nieuwe legestarieven en normbedragen per 1 januari 2017

Nieuw artikel: De vervagende grenzen van de inkomenseisen voor gezinshereniging

Sinds het EU Hof van Justitie op 21 juli 2016 uitspraak heeft gedaan in de zaak-Khachab, staan de inkomensvoorwaarden die Nederland stelt aan gezinshereniging onder druk.

Dit blijkt uit de verschillende rechterlijke uitspraken hierover sinds het arrest-Khachab. Hierin wordt duidelijk dat ook wanneer het inkomen van een referent niet per definitie 'voldoende' of 'duurzaam' is zoals voorgeschreven door het beleid, er toch ruimte moet bestaan voor een individuele beoordeling van het inkomen van de referent.

 

Lees meer: Nieuw artikel: De vervagende grenzen van de inkomenseisen voor gezinshereniging

Mogelijkheden gezinshereniging met meerderjarige kinderen verruimd

Tot voor kort was gezinshereniging van kinderen met (een) ouder(s) alleen mogelijk voordat het kind de leeftijd van 18 jaar had bereikt. Met de inwerkingtreding van nieuw beleid hierover is deze mogelijkheid verruimd ten aanzien van jongvolwassenen, mits zij altijd feitelijk hebben behoord tot het gezin van de ouders en nog steeds behoren tot het gezin van de ouders.

Lees meer: Mogelijkheden gezinshereniging met meerderjarige kinderen verruimd

Nieuwe normbedragen per 1 juli 2016

Per 1 juli 2016 gelden nieuwe normbedragen voor gezinsvorming en –hereniging.

Lees meer: Nieuwe normbedragen per 1 juli 2016

Nieuwe normbedragen per 1 januari 2016

Per 1 januari 2016 gelden nieuwe normbedragen voor gezinsvorming en –hereniging.

Lees meer: Nieuwe normbedragen per 1 januari 2016

Belangrijke wijzigingen basisexamen inburgering in het buitenland

Naar aanleiding van de uitspraken van het Europese Hof van Justitie en de Nederlandse Raad van State over het inburgeringsexamen, heeft de Staatssecretaris besloten om het beleid aan te passen.

Lees meer: Belangrijke wijzigingen basisexamen inburgering in het buitenland

Raad van State: regels over basisexamen inburgering in het buitenland moeten anders

De Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft op 19 november 2015 uitspraak gedaan in een zaak over het basisexamen inburgering in het buitenland.

Lees meer: Raad van State: regels over basisexamen inburgering in het buitenland moeten anders

Pagina nummers