Ga direct naar de inhoud.

Nieuws

Nieuwe normbedragen per 1 juli 2019

Per 1 juli 2019 gelden nieuwe normbedragen voor gezinsvorming en –hereniging.

Lees meer: Nieuwe normbedragen per 1 juli 2019

Nieuwe legestarieven en normbedragen per 1 januari 2019

Per 1 januari 2019 gelden nieuwe legestarieven voor gezinshereniging.

Voor een gehuwde of ongehuwde partner bedragen deze € 171.
Voor verblijf als minderjarig kind bij ouder(s) blijft het legestarief € 57.

Ook de inkomensnormen zijn per 1 januari 2019 aangepast aan het gewijzigde bruto wettelijk minimumloon.

Lees meer: Nieuwe legestarieven en normbedragen per 1 januari 2019

Veelgestelde vragen uitgelicht - een kind krijgen in Nederland zonder verblijfsvergunning

Vraag: Mijn vrouw of vriendin heeft geen verblijfsvergunning en is zwanger. Hoe kan de geboorte in Nederland worden geregeld en hoe krijgt mijn vrouw of vriendin alsnog een verblijfsvergunning?

Bij Delissen Martens komen vele vragen binnen over gezinshereniging. De informatie die wij hierover verstrekken valt soms buiten het bestek van de MVV-procedure of andere onderwerpen op deze website. In de blog ‘veelgestelde vragen uitgelicht’ nemen we een uitstapje naar de meer tropische onderwerpen, die niet meteen te maken hebben met de MVV-procedure, maar wel verwant zijn aan gezinshereniging.

In dit blogartikel gaat het om de vraag of een vrouw zonder verblijfsvergunning in Nederland kan bevallen van haar kind en of zij in die periode en daarna alsnog in aanmerking kan komen voor een verblijfsvergunning. Ook komt aan de orde hoe het in die situatie(s) is geregeld met de kosten van medische zorg en een zorgverzekering.

Lees meer: Veelgestelde vragen uitgelicht - een kind krijgen in Nederland zonder verblijfsvergunning

Nieuw artikel over verblijf bij een minderjarig Nederlands kind

De ouder van een minderjarig kind met de Nederlandse nationaliteit kan een verblijfsrecht in Nederland krijgen, indien deze ouder (mede) verantwoordelijk is voor de zorg en/of opvoeding van het kind. Dat volgt uit de uitspraak van 10 mei 2017 van het EU Hof van Justitie in de zaak Chavez-Vilchez tegen Nederland. In die procedure ging het om de vraag of een illegaal in Nederland verblijvende ouder van een Nederlands kind een verblijfsrecht in Nederland moet krijgen.

Bij Delissen Martens Advocaten zijn sinds de uitspraak in de Chavez-Vilchez zaak al vele zaken in behandeling genomen van ouders van Nederlandse kinderen. Vanwege de vele vragen die er over dit onderwerp worden gesteld, is er in de 'FAQ' (veelgestelde vragen) rubriek een nieuw artikel geplaatst met de laatste wetenswaardigheden over de procedures en voorwaarden.

Zie het artikel Verblijf bij een Nederlands (minderjarig) kind

Nieuwe normbedragen per 1 juli 2018

Per 1 juli 2018 gelden nieuwe normbedragen voor gezinsvorming en –hereniging.

Lees meer: Nieuwe normbedragen per 1 juli 2018

Handige werkdocumenten voor ondersteuning van uw MVV-aanvraag

Het voorbereiden van een MVV-aanvraag kan veel tijd kosten. Het is al een hele opgaaf om uit te zoeken welke formulieren nodig zijn voor een specifieke situatie. Veel mensen zien door de berg aan informatie en papieren door de bomen het bos niet meer.

Om het proces van uitzoken en invullen makkellijker en overzichtelijker te maken, heeft Delissen Martens een 'werkdocument' ontwikkeld, waarmee u in één oogopslag kunt zien welke documenten nodig zijn voor een specifieke situatie. De benodigde formulieren zijn opgenomen in het document en kunnen met uw pc of tablet digitaal worden ingevuld. Heel handig, want u hoeft alle gegevens maar één keer in te vullen. Deze gegevens worden automatisch overgenomen op de andere formulieren.

Lees meer: Handige werkdocumenten voor ondersteuning van uw MVV-aanvraag

Nieuwe legestarieven en normbedragen per 1 januari 2018

Per 1 januari 2018 gelden nieuwe legestarieven voor gezinshereniging.

Voor een gehuwde of ongehuwde partner bedragen deze € 240.
Voor verblijf als minderjarig kind bij ouder(s) blijft het legestarief € 51.

Ook de inkomensnormen zijn per 1 januari 2018 aangepast aan het gewijzigde bruto wettelijk minimumloon.

Lees meer: Nieuwe legestarieven en normbedragen per 1 januari 2018

Arrest van het EU Hof van Justitie in de zaak Chavez-Vilchez schept nieuwe mogelijkheden voor gezinshereniging

Dankzij een recente ontwikkeling zijn er nieuwe mogelijkheden tot gezinshereniging in Nederland in situaties met minderjarige, Nederlandse kinderen

Het voordeel van de nieuwe ‘Chavez’-optie is dat er geen MVV-vereiste, inburgeringsvereiste of inkomensvereiste geldt. Het kan dus uitkomst bieden waarin bijvoorbeeld de normale MVV-route geen mogelijkheden biedt, bijvoorbeeld vanwege de strenge inkomenseisen die hiervoor gelden.
 

Op 10 mei 2017 heeft het Hof van Justitie van de Europese unie een belangrijke uitspraak gedaan in de zaak Chavez-Vilchez tegen Nederland. In die procedure ging het om de vraag of een illegaal in Nederland verblijvende ouder van een Nederlands kind een verblijfsrecht in Nederland moet krijgen.

Het kind is namelijk een EU-burger en moet op grond van het recht van de Europese Unie de mogelijkheid hebben om zijn rechten als burger van de Unie uit te oefenen en om dus binnen de EU op te groeien. Als de ouder van dat kind geen verblijfsrecht krijgt en het kind als gevolg daarvan met de ouder uit de EU moet vertrekken, dan rust er een plicht op Nederland om de ouder alsnog een verblijfsrecht toe te kennen.

[UPDATE 19-09-2018:] Zie de FAQ voor meer uitgebreide en recente informatie over dit onderwerp.

Lees meer: Arrest van het EU Hof van Justitie in de zaak Chavez-Vilchez schept nieuwe mogelijkheden voor gezinshereniging

Nieuwe normbedragen per 1 juli 2017

Per 1 juli 2017 gelden nieuwe inkomensnormen voor gezinshereniging. Deze zijn aangepast aan het gewijzigde bruto wettelijk minimumloon.

Lees meer: Nieuwe normbedragen per 1 juli 2017

Raad van State doet belangrijke uitspraak over het verstrekken van onjuiste gegevens in gezinsherenigingszaken

De Nederlandse Vreemdelingenwet geeft de IND de bevoegdheid om een aanvraag om gezinshereniging af te wijzen indien in het kader van een eerdere aanvraag onjuiste gegevens zijn verstrekt of relevante gegevens zijn achtergehouden.

Deze bevoegdheid bestaat tot vijf jaar nadat de vreemdeling Nederland heeft verlaten. Heeft de vreemdeling niet eerder in Nederland verbleven, dan stelt de IND zich zelfs op het standpunt dat deze bevoegdheid blijvend kan worden gebruikt.

Lees meer: Raad van State doet belangrijke uitspraak over het verstrekken van onjuiste gegevens in gezinsherenigingszaken

Versoepeling inkomensvoorwaarden voor gezinshereniging

In een brief van 23 februari 2017 heeft Staatssecretaris Dijkhoff van Veiligheid en Justitie aan de Tweede Kamer een versoepeling van het inkomensbeleid voor gezinshereniging aangekondigd. 

Het nieuwe beleid is op 23 maart 2017 bekendgemaakt en werkt terug tot en met 21 september 2016. Dit beleid wordt dus toegepast op alle vanaf die datum lopende en nog in te dienen aanvragen om toelating en verblijf in het kader van gezinshereniging.

Lees meer: Versoepeling inkomensvoorwaarden voor gezinshereniging

Nieuwe legestarieven en normbedragen per 1 januari 2017

Per 1 januari 2017 gelden nieuwe legestarieven voor gezinshereniging.

Voor een gehuwde of ongehuwde partner bedragen deze € 237.
Voor verblijf als minderjarig kind bij ouder(s) is het legestarief verhoogd naar € 51.

Ook de inkomensnormen zijn per 1 januari 2017 aangepast aan het gewijzigde bruto wettelijk minimumloon.

Lees meer: Nieuwe legestarieven en normbedragen per 1 januari 2017

Pagina nummers