Ga direct naar de inhoud.

MVV-gezinshereniging

Databank 'Chavez-Vilchez' uitspraken

Hier vindt u een selectie van actuele uitspraken (vanaf eind 2018) over verblijf bij Nederlandse kinderen.

De databank is momenteel bijgewerkt tot en met mei 2021.
Er zijn de afgelopen tijd veel rechterlijke uitspraken bekendgemaakt op het gebied van 'Chavez-Vilchez'.

Een actueel overzicht vindt u op Rechtspraak.nl.

Heeft u een interessante uitspraak om met ons te delen?

Stuur deze dan graag naar ons op en wij voegen deze - geanonimiseerd - toe aan de databank.

De uitspraken kunnen worden gesorteerd op de volgende onderwerpen (tags):

| Bewijslast en onderzoeksplicht | Faciliterend inreisvisum | Identiteit en nationaliteit | Verblijfsrecht in ander EU-land |
Marginale zorgtaken | Openbare orde | Moeder | Vader | Stiefouder | Voorkind |

Gekozen tag:   Faciliterend inreisvisum   ×

Rechtbank Den Haag (zp Middelburg) 8 oktober 2020, AWB 20/4261

Faciliterend visum, Chavez-Vilchez. ouder van een minderjarig Nederlands kind, ongegrond

Lees meer

Rechtbank Den Haag (zp Haarlem), 3 september 2020, AWB 19/3597

Aanvraag faciliterend visum ogv art 20 VWEU, Chavez-Vilchez. Obv de huidige situatie heeft verweerder geen faciliterend visum hoeven verstrekken. Ook was verweerder niet gehouden om een beoordeling te verrichten met betrekking tot eventueel rechtmatig verblijf in verleden. Beroep ongegrond.

 

Lees meer

Rechtbank Den Haag (zp Middelburg) 9 april 2020, AWB 19/8507

Eiser heeft een faciliterend visum aangevraagd om in Nederland een aanvraag op grond van het arrest Chavez-Vilchez in te dienen. Hij heeft minderjarige kinderen met de Nederlandse nationaliteit. Bij zijn aanvraag heeft eiser geen enkel document overgelegd waaruit blijkt dat hij een rol speelt in de opvoeding van zijn minderjarige kinderen. De rechtbank is dus van oordeel dat eiser niet heeft aangetoond dat hij daadwerkelijke zorg- en opvoedingstaken uitoefent en dat er sprake is van een afhankelijkheidsrelatie tussen hem en zijn kinderen, zoals bedoeld in genoemd arrest. Het beroep is ongegrond.

 

Lees meer

Rechtbank Den Haag (zp Arnhem) 23 december 2019, AWB 19/6399

Omdat niet is gebleken van daadwerkelijke zorg- en opvoedingstaken ten behoeve van het minderjarige kind en ook niet is gebleken van een zodanige afhankelijkheidsverhouding tussen eiser en [zoon] dat [zoon] gedwongen zou zijn het grondgebied van de Unie te verlaten als aan eiser een verblijfsrecht wordt geweigerd, heeft verweerder terecht geconcludeerd dat eiser geen afgeleid verblijfsrecht aan artikel 20 van het VWEU ontleent, waardoor dit ook geen grond vormde voor het verstrekken van een faciliterend visum. Wat over het ouderschap naar voren is gebracht, kan niet leiden tot een ander oordeel en wordt daarom niet besproken.

De rechtbank ziet zich gesteld voor de vraag of voor zaken zoals deze de mogelijkheid van hoger beroep openstaat. Gelet op de aard van deze aanvraag, beantwoordt de rechtbank deze vraag bevestigend.

Lees meer

Rechtbank Den Haag (zp Middelburg) 19 december 2019, AWB 19/3788

Beroep ongegrond. Faciliterend visum Chavez-Vilchez. Zorg- en opvoedtaken onvoldoende aangetoond

Lees meer

Heeft u hulp nodig bij de aanvraag om een 'Chavez-Vilchez' verblijfsvergunning?

Of is uw aanvraag afgewezen en wilt u in bezwaar of beroep?
Neem dan contact met ons op.

Contactpagina   |   Maak een (bel)afspraak

Gebruik onderstaand formulier en wij nemen z.s.m. contact met u op.

* verplichte velden