Begeleiding van een aanvraag om verblijf bij een minderjarig Nederlands kind

Bij Delissen Martens Advocaten bestaat inmiddels een ruime ervaring met ‘Chavez-Vilchez’ gevallen.
Sinds de invoering van het beleid van de IND in het najaar van 2017 hebben wij inmiddels al vele tientallen aanvragen behandeld, tot dusver bijna allemaal met een positief resultaat.

Wij kunnen u dan ook als geen ander adviseren over de mogelijkheden en de te nemen stappen. Omdat wij al veel ‘Chavez’ zaken hebben behandeld, zijn wij daarnaast in staat om op efficiënte wijze het hele traject te begeleiden. In de meeste gevallen is dit mogelijk binnen twee tot drie uur aan rechtsbijstand. Hiervoor hanteren wij in beginsel het actietarief van € 750,- inclusief BTW.

Bij overschrijding van de urenlimiet (3 uur) wordt aanvullend gedeclareerd op basis van een gereduceerd uurtarief van € 285,- per uur, inclusief BTW.

  • Voor een aanvraag om een EU-verblijfsdocument wordt een tarief gehanteerd van € 750,- inclusief BTW. Dit met een urenlimiet van 3 uur.
  • Voor een aanvraag om een faciliterend inreisvisum in combinatie met een aanvraag om een EU-verblijfsdocument, wordt een tarief gehanteerd van € 1.000,- inclusief BTW. Dit met een urenlimiet van 4 uur.
  • Voor een aanvraag om uitstel van vertrek in combinatie met een aanvraag om een EU-verblijfsdocument, wordt een tarief gehanteerd van € 1.000,- inclusief BTW. Dit met een urenlimiet van 4 uur.

Hoe werkt dit?

  1. U belt of mailt vrijblijvend om de situatie voor te leggen.
  2. Wij geven u een eerste (vrijblijvend) advies en sturen u een op maat gemaakte checklist in verband met de benodigde documenten.
  3. Zodra u de documenten heeft verzameld, komt u langs voor een afspraak of stuurt u de papieren naar ons op. Dat kan ook digitaal. Zie hiervoor onze upload portal.
  4. Wij maken voor u (indien mogelijk*) een afspraak op de ambassade of bij de IND en bereiden de aanvraag voor. Deze krijgt u van ons toegestuurd, samen met een begeleidende brief en alle bijlagen.
  5. U dient de aanvraag zelf in. Daarna vindt alle communicatie met de IND plaats via de advocaat, tot aan de ontvangst van de beslissing.

Natuurlijk kunt u in de tussentijd met al uw vragen bij ons terecht. Ook bewaken wij de voortgang van het proces door periodiek contact op te nemen met de IND over de status van uw aanvraag.

*Veel ambassades werken samen met VFS Global, een bureau dat visumaanvragen faciliteert.
Wanneer de ambassade alleen aanvragen om een (faciliterend inreis)visum in behandeling neemt via VFS, kunnen wij geen afspraak maken voor u.
De afspraak kan in dat geval namelijk alleen worden gemaakt via een persoonlijk online account bij VFS Global.

Omzetten verblijfsdoel

Ouders van Nederlandse kinderen, die in het bezit zijn van een EU-verblijfsdocument op grond van het 'Chavez-Vilchez' arrest komen onder de huidige regelgeving niet in aanmerking voor een onafhankelijke verblijfsvergunning (voortgezet verblijf), een verblijfsvergunning voor onbepaalde tijd of het Nederlanderschap. 
Hun verblijfsrecht blijft in beginsel geldig tot het kind 18 jaar oud is geworden. 

Om alsnog aanspraak te kunnen maken op verblijf voor onbepaalde tijd of de Nederlandse nationaliteit, moet de ouder van het Nederlandse kind het verblijf omzetten naar een ander verblijfsdoel, zoals verblijf bij partner of echtgenoot.

Zie hierover ook de de blog: '5 vragen en antwoorden over ‘Chavez-Vilchez’.

Delissen Martens Advocaten begeleidt aanvragen voor het wijzigen van het verblijfsdoel van ‘verblijf bij Nederlands kind’ in ‘verblijf bij partner of echtgenoot’.

Klik hier voor onze tarieven   |   Maak een (bel)afspraak

Voorkind(eren)

De niet-Nederlandse ouder van een minderjarig Nederlands kind komt in aanmerking voor verblijf op grond van het ‘Chavez-Vilchez’ arrest.
Maar hoe zit het als deze ouder een kind heeft uit een eerdere relatie of huwelijk?

In deze situatie wordt ook wel gesproken van een ‘voorkind’. Dit voorkind heeft doorgaans dezelfde nationaliteit als de ‘derdelander-ouder’ van het Nederlandse kind. Het voorkind is in feite een halfbroer of -zus van het Nederlandse kind en is afhankelijk van zijn of haar biologische vader of moeder.

Zie meer hierover in onze blogartikelen: 

Delissen Martens Advocaten begeleidt ook aanvragen voor verblijf van voorkinderen.

Wilt u meer informatie of advies over het aanvragen van verblijf bij een minderjarig Nederlands kind? Kunnen wij u begeleiden bij het aanvraagtraject? Neem contact met ons op!

* verplichte velden