Begeleiding van een 'Chavez-Vilchez' verblijfsaanvraag

Verblijf bij een minderjarig Nederland kind

Sinds het Europees Hof van Justitie in mei 2017 uitspraak deed in de zaak 'Chavez-Vilchez', heeft het Team Migratierecht van Delissen Martens inmiddels ruim 300 'Chavez' zaken behandeld. Wij hebben dan ook zeer ruime ervaring op dit gebied en kunnen u als geen ander adviseren over de mogelijkheden en de voorwaarden in verband met verblijf bij een minderjarig Nederlands kind.

Ons team kan snel beoordelen of een aanvraag kansrijk is, nog voordat een dossier is gestart en zonder dat er kosten zijn betaald.
Wij hebben dan ook meestal eerst vrijblijvend contact, om de mogelijkheden te bespreken en documenten te bekijken.  
Bij ons geen verrassingen door onjuist ingevulde formulieren of onvolledige gegevens! Geen afwijzingen die voorkomen kunnen worden!

Het starten van een dossier voor juridische begeleiding kan op allerlei manieren.
De snelste - en goedkoopste - manier is via onze service 'Online Start'.
Hierin is een aantal stappen geautomatiseerd. Dit bespaart ons kosten, waardoor u een voordelig pakkettarief betaalt.
De tarieven zijn gebaseerd op de inkoop van de uren die normaal gesproken nodig zijn om de aanvraag af te kunnen handelen. 

Online Start

Begin uw dossier online en profiteer van ons pakkettarief!

 

Type aanvraag

Aantal uren

Online Start

Verblijf bij een minderjarig Nederlands kind (arrest ‘Chavez-Vilchez’)

   

Aanvraag omzetting verblijfsdoel naar 'verblijf bij partner of echtgenoot'

2

€ 500

Aanvraag MVV of verblijf van een voorkind

3

€ 750

Aanvraag EU-verblijfsdocument

3

€ 750

Verzoek om uitstel van vertrek wegens zwangerschap + aanvraag EU-verblijfsdocument 

4

€ 1.000

Aanvraag faciliterend inreisvisum + Aanvraag EU-verblijfsdocument

4

€ 1.000

Start hier uw juridische begeleiding via Online Start


Wat is in juridische begeleiding via 'Online Start' inbegrepen?

U koopt de uren in die normaal gesproken voldoende zijn om uw zaak af te handelen.
Hieronder vallen zaken als:

  • Advies aan en communicatie met de cliënt
  • Gesprek op kantoor, telefonisch of online
  • Invullen van formulieren
  • Controleren van uw documenten
  • Voorbereiden van de aanvraag om een MVV of verblijfsvergunning
  • Schrijven van een begeleidende brief voor de IND
  • Alle communicatie met de IND, schriftelijk en telefonisch

Wel is het van belang om de ingekochte tijd efficiënt te gebruiken.
Wilt u langskomen? Neem dan meteen al uw papieren mee, zodat we deze kunnen kopiëren en de formulieren voor u kunnen invullen .
Stuurt u ons documenten? Zorg dan dat het duidelijke scans zijn, zodat wij deze sneller in uw aanvraag kunnen verwerken. 
Lees ook eerst de informatie op deze website, om u zo goed mogelijk voor te bereiden op de voorwaarden en documenten.

Wilt u meer informatie of advies over het aanvragen van verblijf bij een minderjarig Nederlands kind? Kunnen wij u begeleiden bij het aanvraagtraject? Neem contact met ons op!

* verplichte velden