Het team Migratierecht van Delissen Martens advocaten

thumbnail tegel
thumbnail tegel
thumbnail tegel
thumbnail tegel

Ons team biedt gespecialiseerde rechtsbijstand op de volgende onderwerpen:

 • Gezinshereniging en gezinsvorming
 • Verlengingen/intrekkingen verblijfsvergunning
 • Verblijf voor onbepaalde tijd / duurzaam verblijf
 • Europees (migratie)recht
 • Kennis- en arbeidsmigratie
 • Ondernemers, start-ups en investeerders
 • Internationaal dienstverband en diplomatie
 • Naturalisatie en Nederlanderschap

Wij ondersteunen niet bij gezinshereniging van:

 • Statushouders (nareis)
 • Adoptie- en (familie)pleegkinderen
 • Meerderjarige kinderen bij ouders of andersom, broers/zussen etc. ('verruimde gezinshereniging')

Ook ondersteunen wij geen zaken op het gebied van:

 • Aanvragen of bezwaar visum voor kort verblijf
 • Asielprocedures
 • Verblijf op humanitaire gronden
 • Verblijf op medische gronden
 • Vreemdelingenbewaring
 • Openbare orde (weigering of intrekking van een verblijfsvergunning of een inreisverbod vanwege gepleegde misdrijven)
 • Slachtoffers van huiselijk geweld en van mensenhandel

Zoekt u een advocaat gespecialiseerd in een van deze gebieden, kijk dan op de website van de Specialisten Vereniging Migratierecht Advocaten (SVMA).