Verblijf bij een Nederlands (minderjarig) kind

De ouder van een minderjarig kind met de Nederlandse nationaliteit kan een verblijfsrecht in Nederland krijgen, als deze ouder (mede) verantwoordelijk is voor de zorg en/of opvoeding van het kind. Dat volgt uit de uitspraak van 10 mei 2017 van het EU Hof van Justitie in de zaak Chavez-Vilchez tegen Nederland.

Hier vindt u verwijzingen naar verschillende blogs en andere pagina's op deze website die specifiek over het 'Chavez-Vilchez' arrest gaan en het daarmee verband houdende verblijf bij een Nederlands kind. 

Contactformulier 

Wilt u dat een advocaat van Delissen Martens Advocaten de aanvra(a)g(en) om een faciliterend inreisvisum en/of EU-verblijfsdocument begeleidt? Neem dan contact met ons op. Beschrijf kort uw situatie en wij nemen contact met u op!

Contactpagina   |   Maak een (bel)afspraak

* verplichte velden