Ga direct naar de inhoud.

MVV-gezinshereniging

Databank 'Chavez-Vilchez' uitspraken

Hier vindt u een selectie van actuele uitspraken (vanaf eind 2018) over verblijf bij Nederlandse kinderen.

De databank is momenteel bijgewerkt tot en met mei 2021.
Er zijn de afgelopen tijd veel rechterlijke uitspraken bekendgemaakt op het gebied van 'Chavez-Vilchez'.

Een actueel overzicht vindt u op Rechtspraak.nl.

Heeft u een interessante uitspraak om met ons te delen?

Stuur deze dan graag naar ons op en wij voegen deze - geanonimiseerd - toe aan de databank.

De uitspraken kunnen worden gesorteerd op de volgende onderwerpen (tags):

| Bewijslast en onderzoeksplicht | Faciliterend inreisvisum | Identiteit en nationaliteit | Verblijfsrecht in ander EU-land |
Marginale zorgtaken | Openbare orde | Moeder | Vader | Stiefouder | Voorkind |

Rechtbank Den Haag 21 april 2020, AWB 19/5351

Naar het oordeel van de rechtbank heeft verweerder zich op het standpunt kunnen stellen dat eiser niet aannemelijk heeft gemaakt dat sprake is van een zodanige afhankelijkheidsverhouding dat referent bij weigering van het verblijfsrecht aan eiser genoodzaakt is het grondgebied van de Europese Unie te verlaten. Verweerder heeft daarbij kunnen betrekken dat eiser lange tijd niet in het leven van referent aanwezig is geweest, vanwege zijn verblijf in Marokko.

Lees meer

Rechtbank Den Haag (zp Arnhem) 20 april 2020, AWB 18/6541

Beleidswijziging WBV 2018/4. Verweerder heeft terecht getoetst aan het beleid zoals dat gold ten tijde van de besluitvorming. Deze conclusie volgt ook uit de declaratoire aard van het gevraagde verblijfsrecht. Deze declaratoire aard maakt namelijk dat verweerder in zijn beleid geen voorwaarden kan stellen waaraan voldaan moet zijn om voor dit verblijfsrecht in aanmerking te komen. Gelet op de beperkte tijd die eiser, als gevolg van opname in een kliniek en detentie, gedurende het leven van zijn kinderen fysiek in hun nabijheid heeft doorgebracht en gelet op het ontbreken van enige objectieve onderbouwing van de gestelde zorg- en/of opvoedingstaken, de gestelde contactmomenten en de gestelde afhankelijkheidsrelatie, stelt verweerder zich terecht op het standpunt dat tussen eiser en zijn kinderen niet is gebleken van de in het arrest Chavez-Vilchez bedoelde afhankelijkheidsrelatie en dat eiser daarom geen rechten ontleent aan artikel 20 van het VWEU.

Lees meer

Rechtbank Den Haag (zp Utrecht) 9 april 2020, AWB 19/8708

Zorg- en opvoedtaken onvoldoende aangetoond met objectief bewijs / Geen schending hoorplicht / moeder van 11-jarig kind.

Lees meer

Rechtbank Den Haag (zp Middelburg) 9 april 2020, AWB 19/8507

Eiser heeft een faciliterend visum aangevraagd om in Nederland een aanvraag op grond van het arrest Chavez-Vilchez in te dienen. Hij heeft minderjarige kinderen met de Nederlandse nationaliteit. Bij zijn aanvraag heeft eiser geen enkel document overgelegd waaruit blijkt dat hij een rol speelt in de opvoeding van zijn minderjarige kinderen. De rechtbank is dus van oordeel dat eiser niet heeft aangetoond dat hij daadwerkelijke zorg- en opvoedingstaken uitoefent en dat er sprake is van een afhankelijkheidsrelatie tussen hem en zijn kinderen, zoals bedoeld in genoemd arrest. Het beroep is ongegrond.

 

Lees meer

Rechtbank Den Haag (zp Amsterdam) 6 april 2020, AMS 19/1728

Eiseres is in het bezit van een Chavez-Vilchez verblijfsrecht. Eiseres heeft verzocht om naturalisatie op grond van de Rijkswet Nederlanderschap. Verweerder heeft deze aanvraag afgewezen. Volgens verweerder is het verblijfsrecht van eiseres tijdelijk en afgeleid en bestaan er daarom bedenkingen tegen het verblijf voor onbepaalde tijd.

Lees meer

Heeft u hulp nodig bij de aanvraag om een 'Chavez-Vilchez' verblijfsvergunning?

Of is uw aanvraag afgewezen en wilt u in bezwaar of beroep?
Neem dan contact met ons op.

Contactpagina   |   Maak een (bel)afspraak

Gebruik onderstaand formulier en wij nemen z.s.m. contact met u op.

* verplichte velden