Veel gestelde vragen over rechtsbijstand

Veel gestelde vragen over rechtsbijstand

In deze rubriek vindt u antwoorden op veel gestelde vragen over rechtsbijstand.

Kijk in het menu bovenaan deze pagina voor meer informatie over rechtsbijstand, zoals:

Wat kan ik verwachten wanneer ik rechtsbijstand wil van Delissen Martens Advocaten?

Rechtsbijstand is maatwerk.
Wij kijken dan ook naar de specifieke omstandigheden en stemmen ons advies daarop af.
Met de cliënt maken wij van tevoren afspraken over de aanpak, de benodigde documenten de procedure en de kosten. Deze afspraken worden vastgelegd in een opdrachtbevestiging.

Hoewel iedere zaak anders is, zijn er in geval van een procedure wel bepaalde stappen in het proces die voor iedereen gelden. Omdat wij precies weten welke stappen dit zijn, kunnen wij vaak goed inschatten hoeveel tijd het kost om de procedure te begeleiden.

Wat u van ons kunt verwachten, is dat wij u zo goed mogelijk van advies voorzien. Dat wij met u meedenken en zorgen dat u weet waar u aan toe bent. Zodat u de juiste beslissingen neemt over de te volgen route. Natuurlijk controleren we ook uw papieren en zien erop toe dat uw aanvraag of bezwaar op verzorgde wijze wordt ingediend, met een begeleidende brief van uw advocaat. Wij bewaken het proces en nemen alle communicatie met de IND voor onze rekening. Dit tot aan het besluit van de IND. Wij nemen uw zorg uit handen.

Wilt u weten hoe de rechtsbijstand er in uw geval uit zou kunnen zien?
Neem dan contact met ons op, of maak een belafspraak.

Ik wil liever een vast bedrag betalen dan uren inkopen. Kan dat?

Hoewel veel mensen de voorkeur geven aan een vast tarief, heeft de ervaring uitgewezen dat de cliënt dan bijna altijd teveel betaalt en de advocaat onnodig veel tijd aan de zaak besteedt. De advocaat moet namelijk een veilige inschatting maken van het aantal uren dat hij denkt aan de zaak kwijt te zijn. De cliënt heeft een vast bedrag betaald en zal daarom meer verantwoordelijkheid bij de advocaat leggen.

In sommige zaken kunnen wij een vast tarief hanteren. Hier maken wij wel van tevoren duidelijke afspraken over met de cliënt. Het vaste tarief dekt dan alle afgesproken werkzaamheden.

Meestal spreken wij een pakkettarief in, op basis van inkoop van de uren die nodig zijn voor rechtsbijstand.
Afhankelijk van het soort zaak, koopt u het bijbehorende aantal uren in, tegen een flinke korting op het uurtarief. Zo geldt voor een 'standaard' aanvraag een pakkettarief van € 750, op basis van inkoop van 3 uur aan rechtsbijstand. Afhankelijk van de complexiteit van de zaak kunnen meer of minder uren worden ingekocht.
Zie hierover meer op de pagina Prijslijst / tarieven rechtsbijstand.

Wat is jullie werkwijze?

De werkwijze kan afhangen van het soort zaak.

In geval van begeleiding bij een aanvraag (bijvoorbeeld om een MVV of een EU-toetsing), gaan wij meestal als volgt te werk:

 1. De cliënt neemt contact met ons op, om de zaak kort te bespreken
 2. Wij sturen de cliënt de informatie die nodig is om een zaak te starten
 3. De cliënt stuurt ons de benodigde stukken en start online een dossier bij ons
 4. Bij het starten van een dossier, betaalt de cliënt het afgesproken tarief en ontvangt hij/zij een opdrachtbevestiging
 5.  Vervolgens gaan wij conform de met de cliënt gemaakte planning aan de slag en bereiden een concept (voorbeeld) van de aanvraag voor
 6. Indien de cliënt akkoord gaat met het concept, dienen wij de aanvraag in bij de IND. 
 7. Wij stellen de cliënt verder op de hoogte van alle inkomende en uitgaande correspondentie en bellen, op verzoek van de cliënt met de IND om te informeren naar de status van de aanvraag
 8. Bij inwilliging van de aanvraag wordt de cliënt op de hoogte gesteld van de verdere stappen. Wij houden het dossier aan tot de verblijfsvergunning geregeld is.   

In geval van rechtsbijstand bij een bezwaarprocedure bij de IND, gaan wij als volgt te werk:

 1. Bij een bezwaarprocedure kijken wij altijd eerst of de werkzaamheden in aanmerking komen voor gefinancierde rechtsbijstand of dekking door een rechtsbijstandsverzekering.
  Zo niet, dan maken wij van tevoren een raming voor de kosten en kan eventueel een vast bedrag worden afgesproken.
 2. Eerst dienen wij een 'pro forma' bezwaarschrift in en vragen het hele dossier op bij de IND.
  Op die manier krijgen wij de beschikking over precies dezelfde informatie als de IND.
 3. Na ontvangst van het dossier bespreken we de inhoud met u en maken een plan van aanpak.
  Dit voor wat betreft de argumenten en de stukken om deze te onderbouwen.
 4. Wij stellen de argumenten voor het bezwaarschrift op en sturen deze naar de IND.
  In het hele proces treden wij op als uw procesgemachtigde. Van alle inkomende en uitgaande correspondentie wordt u op de hoogte gesteld.

Het maken van een afspraak op kantoor behoort altijd tot de mogelijkheden. Het is wel van belang af te stemmen over de tijd die dit kost en of dit in het afgesproken tarief is inbegrepen.

Wie behandelt mijn zaak?

Uw zaak wordt behandeld door het Team Migratierecht van Delissen Martens Advocaten.

Wij werken in teamverband samen, om u zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn.
Advocaat Jeroen Maas is eindverantwoordelijk en vast aanspreekpunt.

Hoe zijn de kosten en tarieven geregeld?

Bij Delissen Martens Advocaten zijn verschillende tariefafspraken mogelijk.

Zo kunnen wij werken op basis van een uurtarief, een vast dossiertarief of een pakkettarief op basis van inkoop van uren.

Wij werken veel samen met rechtsbijstandsverzekeraars. Meestal is er pas sprake van dekking door een rechtsbijstandsverzekering in geval van een procedure (bezwaar of beroep). Controleer bij uw verzekeraar of de werkzaamheden van een advocaat in een verblijfsprocedure worden gedekt onder uw polis.

In sommige procedures kunnen wij ook cliënten bijstaan op basis van gefinancierde rechtsbijstand

Ik wil graag advies voordat ik besluit om een dossier te starten

Meestal hebben wij al vóór de start van een dossier contact over de mogelijkheden, benodigde papieren, kosten, etc.
Wij kunnen uw vragen snel beantwoorden.

Neem contact met ons op voor vrijblijvend advies over uw situatie.

Contactpagina   |   Maak een (bel)afspraak

 

Ik voldoe aan alle voorwaarden. Is een advocaat dan wel nodig?

Een advocaat is niet verplicht in het bestuursrecht. Migratierecht valt daar ook onder.
In feite kan de hele procedure door iemand zelf worden behandeld. Wel kan het helpen als diegene verstand van zaken heeft over de procedures, voorwaarden en formaliteiten.

Ons team houdt zich dagelijks bezig met het migratierecht: MVV-aanvragen, 'Chavez-Vilchez'-aanvragen, bezwaar- en beroepsprocedures en diverse andere verblijfsprocedures. Wij hebben dan ook een schat aan ervaring en weten als geen ander de weg. Wij hebben kortere lijnen met de IND en kunnen sneller zorgen voor duidelijkheid over uw specifieke situatie.

Het is dan ook niet zozeer de positie van advocaat die zorgt voor een toegevoegde waarde, maar de betrokkenheid van een professional. En dat zijn wij. Daar komt nog bij dat advocaten onder toezicht staan van de orde van Advocaten en zich moeten houden aan strenge gedragsregels, om het belang van de cliënt te beschermen. Dat laatste geldt niet voor alle professionals.

Lees hierover meer in de rubriek Waarom een advocaat?

Hoe start ik een dossier bij jullie?

Een dossier starten is tegenwoordig heel eenvoudig.
U kunt dit online doen via onze service 'Online Start'. Hier kunt u uw gegevens invullen, het toepasselijke tarief betalen en meteen starten met uploaden van documenten. In uw digitale omgeving kunt u ook met ons team chatten en alle correspondentie terugvinden.

Weet u het nog niet zeker of u een zaak wenst te starten? Of valt uw kwestie buiten de opties genoemd in 'Online Start', neem dan eerst even contact met ons op. Wij denken met u mee voor de beste oplossing!

Kan ik ook een zakelijke factuur krijgen?

De BTW van een factuur is alleen maar aftrekbaar als de kosten verband houden met uw onderneming. In geval van een verblijfsprocedure is hier meestal geen sprake van. 
Wij mogen de factuur alleen op naam van uw onderneming zetten als de werkzaamheden een zakelijk karakter hebben, dus ten behoeve van uw bedrijfsvoering.

Welke garanties kunnen jullie geven over de uitkomst van de zaak?

Voordat wij een dossier starten, hebben we meestal al met de cliënt besproken wat de kansen zijn. Zijn er onzekere punten, dan communiceren wij dit eerst met de cliënt. In sommige situaties zijn de regels onduidelijk, of bestaat er beoordelingsvrijheid bij de IND. Daarom is het niet altijd mogelijk om van tevoren garanties te geven over de kans van slagen. Wel zijn wij hierin transparant richting onze cliënten.

Situaties die het vaakst leiden tot een afwijzing zijn:

 • Inconsistenties in de inkomenssituatie van de referent. het komt bijvoorbeeld geregeld voor dat de gegevens die de werkgever bij het UWV of de Belastingdienst heeft gemeld niet overeenkomen met de arbeidsovereenkomst. Of dat er geen loonbelastingen en sociale premies worden afgedragen. Ook kan het gebeuren dat de Arbeidsinspectie constateert dat er sprake is van een 'gefingeerd dienstverband', dus van fraude.
 • De IND twijfelt aan de relatie van de referent en diens partner of echtgeno(o)t(e). De referent kan deze twijfels niet wegnemen door uitgebreid over de relatie te verklaren en bewijsstukken te overleggen. Op een hoorzitting leggen de referent en de partner afwijkende verklaringen af over hun relatie.

Gelukkig gaat het bijna altijd goed. Wij stellen erg veel prijs op een tevreden cliënt bij het einde van de zaak en dat blijkt uit de vele klantreviews die wij ontvangen. Van cliënten krijgen wij gemiddeld een 6,9*!

* score in mei 2023

Wat gebeurt er als mijn aanvraag wordt afgewezen?

Wordt uw aanvraag onverhoopt afgewezen, dan nemen wij contact met u op over de oorzaak van de afwijzing en de eventuele mogelijkheden om toch nog verblijf te realiseren. Te denken valt aan een nieuwe aanvraag, of een bezwaarschrift.

In goed overleg bepalen we de beste strategie en welke rol wij hierin eventueel zullen spelen.
In geval van een bezwaarprocedure komen de kosten vaak in aanmerking voor dekking door een rechtsbijstandsverzekering of voor gefinancierde rechtsbijstand.

Kan ik ook langskomen op kantoor?

U bent van harte welkom op ons kantoor in Den Haag.

Onze ervaring is dat een gesprek op kantoor standaard 1 uur in beslag neemt.
Het liefst gebruiken wij deze tijd efficiënt, doordat wij meteen papieren kunnen controleren, kopiëren en formulieren kunnen invullen voor de cliënt. Wij informeren de cliënt daarom al vóór de afspraak op kantoor over de documenten die nodig zijn. Dit voorkomt dat de cliënt onnodig kosten moet maken. 

De tijd voor een afspraak op kantoor brengen wij in rekening, of valt onder de ingekochte uren van een pakkettarief.
Wanneer gebruik wordt gemaakt van het pakkettarief, moet voorafgaand of tijdens de afspraak op kantoor een dossier worden aangemaakt via Online Start. Bij het online aanmaken van een dossier dient het pakkettarief te worden voldaan via een betaallink.

Het maken van een (eerste) afspraak per telefoon of via Teams is kosteloos.

Staat jouw vraag er niet tussen? Neem dan gerust contact met ons op.