Ga direct naar de inhoud.

MVV-gezinshereniging

Databank 'Chavez-Vilchez' uitspraken

Hier vindt u een selectie van actuele uitspraken (vanaf eind 2018) over verblijf bij Nederlandse kinderen.

De databank is momenteel bijgewerkt tot en met mei 2021.
Er zijn de afgelopen tijd veel rechterlijke uitspraken bekendgemaakt op het gebied van 'Chavez-Vilchez'.

Een actueel overzicht vindt u op Rechtspraak.nl.

Heeft u een interessante uitspraak om met ons te delen?

Stuur deze dan graag naar ons op en wij voegen deze - geanonimiseerd - toe aan de databank.

De uitspraken kunnen worden gesorteerd op de volgende onderwerpen (tags):

| Bewijslast en onderzoeksplicht | Faciliterend inreisvisum | Identiteit en nationaliteit | Verblijfsrecht in ander EU-land |
Marginale zorgtaken | Openbare orde | Moeder | Vader | Stiefouder | Voorkind |

Gekozen tag:   Identiteit en nationaliteit   ×

Rechtbank Den Haag (zp Middelburg) 15 juli 2020, AWB 19/9505

Chavez-Vilchez, identiteit en nationaliteit niet aangetoond, beroep ongegrond.

Lees meer

Rechtbank Den Haag (zp Haarlem) 30 juni 2020, AWB 19/7359

Identiteit en nationaliteit niet aangetoond /  Geen strijd met het Unierechtelijke evenredigheidsbeginsel / Beslissing niet in strijd met artikel 24 van het Handvest en artikel 3 IVRK omdat niet is gebleken dat eiseres derdelander is en of dat zij al dan niet verblijfsrecht heeft in een andere lidstaat.

Lees meer

Rechtbank Den Haag (zp 's-Hertogenbosch) 12 juni 2020, AWB 18/9913

De rechtbank leidt uit de in de uitspraak aangehaalde punten van de arresten Chavez-Vilchez, Oulane en MRAX het volgende af. In gevallen waarin een derdelander ouder vanwege zijn banden met zijn kind, dat Unieburger is, onder de reikwijdte van artikel 20 van het VWEU valt, mag aan die derdelander in beginsel de eis worden gesteld zijn identiteit te bewijzen. Bijzondere individuele omstandigheden kunnen echter meebrengen dat het onverkort vasthouden aan die eis in strijd is met het Unierechtelijke evenredigheidsbeginsel. Het is aan de desbetreffende vreemdeling om het bestaan van dergelijke omstandigheden aannemelijk te maken.

Lees meer

Rechtbank Den Haag (zp Middelburg) 11 juni 2020, AWB 19/9394

Identiteit en nationaliteit niet aannemelijk gemaakt / Aanvraag om EU-verblijfsdocument leent zich niet voor beroep op artikel 8 van het EVRM en artikel 7 van het Handvest.

Lees meer

Rechtbank Den Haag 19 december 2019, AWB 19/2836

Aanvraag tot afgifte van artikel 9 Vw-document afgewezen - B10/2.2 Vc - geen geldig document voor grensoverschrijding of geldige identiteitskaart - niet met andere middelen identiteit en nationaliteit ondubbelzinnig aangetoond - ongegrond

Lees meer

Heeft u hulp nodig bij de aanvraag om een 'Chavez-Vilchez' verblijfsvergunning?

Of is uw aanvraag afgewezen en wilt u in bezwaar of beroep?
Neem dan contact met ons op.

Contactpagina   |   Maak een (bel)afspraak

Gebruik onderstaand formulier en wij nemen z.s.m. contact met u op.

* verplichte velden