Iedereen die MVV-plichtig en tussen de 18 en 65 jaar oud is moet al vóór de komst naar Nederland inburgeren.

Het basisexamen inburgering

Iedereen die MVV-plichtig en tussen de 18 en 65 jaar oud is moet al vóór de komst naar Nederland inburgeren. 
Het vereiste niveau dat de aanvrager moet beheersen wordt getoetst aan de hand van een examen: het basisexamen inburgering.
Het basisexamen inburgering in het buitenland bestaat uit drie onderdelen:

  1. Spreekvaardigheid
  2. Leesvaardigheid en
  3. Kennis Nederlandse Samenleving (KNS)

1. Spreekvaardigheid

Kosten: € 60,00 - bestaande uit twee onderdelen:

  1. Vraag-Antwoord: De kandidaat krijgt vragen en formuleert hierbij zelf zijn antwoord.
  2. Zinnen afmaken: De kandidaat hoort een korte zin, gevolgd door het eerste gedeelte van een zin die door de kandidaat aangevuld moet worden. Voor dit onderdeel moet de kandidaat ook antwoorden inspreken. Deze antwoorden worden beoordeeld door menselijke beoordelaars en niet door de computer.

2. Leesvaardigheid 

Kosten: € 50,00 - bestaande uit twee onderdelen: 

  1. De kandidaat hoort een woord en kiest uit vier geschreven antwoordmogelijkheden + de kandidaat leest een woord en kiest uit vier gesproken antwoordmogelijkheden.
  2. Bij dit onderdeel krijgt de kandidaat op het scherm leesteksten te zien, er worden 2 meerkeuzevragen gesteld met 3 of 4 antwoordmogelijkheden.

3. Kennis van de Nederlandse Samenleving (KNS)  

Kosten: € 40,00

De kandidaat ziet foto’s en leest de vragen. De vragen worden ook uitgesproken in een langzaam spreektempo. De kandidaat ziet en hoort twee antwoordmogelijkheden. De kandidaat moet het juiste antwoord aanklikken.

Oefenen en herkansen basisexamen inburgering

Op de site www.naarnederland.nl is alle lesmateriaal gratis beschikbaar. Hier kan ook worden geoefend met voorbeeldexamens

De drie examenonderdelen kunnen tegelijk of afzonderlijk worden afgelegd. De kandidaat hoeft niet het hele examen over te doen als voor een examenonderdeel de score onvoldoende is. Het is dus mogelijk om alleen de onderdelen te herkansen waarvoor een onvoldoende is behaald.

U legt het examen af op een ambassade of een consulaat-generaal in uw land van herkomst of van bestendig verblijf. Het examen wordt afgenomen op een computer.

Aanmelden basisexamen inburgering

Het aanmelden voor het examen kan via internet. Op het aanmeldformulier moeten de gegevens van de hoofdpersoon in Nederland (referent) en van de examenkandidaat worden ingevuld. Na het verzenden van het aanmeldformulier ontvangt de referent in Nederland een e-mail met daarin een link ter bevestiging van de aanvraag.

Na het bevestigen van de aanvraag ontvangt de referent een e-mail met het Nederlandse bankrekeningnummer en het betalingskenmerk waarmee de kosten voor het examen kunnen worden betaald. Het is van groot belang om het juiste betalingskenmerk te vermelden, anders kan de betaling niet worden gekoppeld aan de aanmelding!

Ongeveer zeven werkdagen na de betaling van het examengeld ontvangt de referent een e-mail met het bericht dat de examenkandidaat binnen drie maanden contact kan opnemen met de ambassade of het consulaat om een afspraak te maken voor het examen. De manier om een afspraak te maken staat vaak vermeld op de website van de Nederlandse ambassades en consulaten. De contactgegevens van de ambassades en consulaten zijn te vinden op de portalsite www.mfa.nl.

Het examen en de uitslag

Het examen wordt afgelegd via een  sprekende computer. De vragen worden gesteld door een hoofdtelefoon en de antwoorden kunnen in een microfoon worden ingesproken.

De antwoorden worden beoordeeld door DUO. Sinds het examen 'nieuwe stijl' per 1 november 2014 is ingevoerd, kan het tot 8 weken duren voordat de uitslag bekend is. 

Wanneer de kandidaat is geslaagd, is de uitslag één jaar lang geldig. Dat betekent dat de MVV binnen dat jaar moet worden aangevraagd. Als het laatste onderdeel is gehaald, stuurt DUO de uitslag van het gehaalde basisexamen per e-mail. Bij de e-mail zit een PDF-bestand waarin de uitslag en de datum van afgifte staan. De mvv moet worden aangevraagd binnen 1 jaar na de datum van afgifte. Is de datum van afgifte langer dan 1 jaar geleden? Dan het examen opnieuw worden gedaan.