Wat is een MVV?

MVV staat voor 'Machtiging tot Voorlopig Verblijf'

Een MVV is een visum voor vestiging in Nederland. Voordat in Nederland een verblijfsvergunning kan worden aangevraagd, moet de aanvrager meestal eerst in het bezit zijn van een MVV. De MVV kan worden aangevraagd bij de Nederlandse ambassades of consulaten in het land van herkomst, maar sinds 2013 kan de aanvraag ook door de hoofdpersoon worden aangevraagd bij de IND in Nederland .

Met een MVV in de hand heeft de aanvrager toestemming om naar Nederland te komen. Sinds de nieuwe procedure voor 'toelating en verblijf', wordt na binnenkomst in Nederland mét MVV automatisch een verblijfsvergunning afgegeven. De aanvraag om een MVV wordt beoordeeld aan de hand van het doel waarvoor de aanvrager naar Nederland wil komen, bijvoorbeeld voor werk, studie of gezinshereniging.

Wanneer iemand een verblijfsvergunning wil krijgen voor verblijf bij een partner of echtgenoot, dan zal eerst bij de MVV-aanvraag worden beoordeeld of aan de voorwaarden voor dat doel is voldaan. De reden is eenvoudig: De vraag of iemand een verblijfsvergunning mag krijgen wordt beantwoord voordat de persoon om wie het gaat al in Nederland aanwezig is.

Is de partner al in Nederland?

Is de partner toch al in Nederland? Dan zal hij of zij in veel gevallen toch weer terug moeten naar het land van herkomst om alsnog een MVV aan te vragen. Het bezit van een MVV (ook wel: het 'MVV-vereiste') is namelijk een zeer strenge voorwaarde voor een verblijfsvergunning en het ontbreken van een MVV zal veelal leiden tot afwijzing van een verblijfsaanvraag. In sommige, specifieke situaties, kan de aanvrager om een verblijfsvergunning worden vrijgesteld van het MVV-vereiste.

Heeft u vragen over de MVV, kijkt u dan eerst op de andere pagina's van deze website. 
Het antwoord is daar bijna zeker te vinden.


Wilt u een vader/moeder, broer/zus, neef/nicht naar Nederland laten komen? Dit valt in beginsel niet binnen het bereik van reguliere gezinshereniging. Delissen Martens Advocaten houdt zich niet bezig met deze vormen van gezinshereniging. Met vragen hierover bent u bij ons dan ook niet aan het juiste adres. Een overzicht van de rechtsgebieden die door ons team worden behandeld vindt u hier.

Heeft u toch nog vragen? Neem dan contact met ons op. 

Contactpagina   |   Maak een (bel)afspraak

* verplichte velden