Met welke kosten van de IND moet ik rekening houden?

De kosten van IND bestaan uit:

1. Kosten Basisexamen inburgering

Examen Kosten
Spreken (spreekvaardigheid) € 60,-
Lezen (leesvaardigheid) € 50,-
Kennis van de Nederlandse Samenleving (KNS) € 40,-
Totaal € 150,-

 

2. Kosten aanvraag MVV + verblijfsvergunning

Voor verblijf bij een partner of echtgeno(o)t(e): € 192,- per persoon.

3. Kosten aanvraag MVV + verblijfsvergunning

Voor verblijf bij een familie- of gezinslid als minderjarig kind: € 64,- per kind.

 

Bovenstaande gegevens zijn gebaseerd op de legestarieven die gelden per 1 januari 2021.
Zie voor de meest actuele informatie ook de website van de IND met een overzicht van de kosten voor verblijf in Nederland.