Prijslijst en tarieven rechtsbijstand

Prijslijst / tarieven rechtsbijstand

Bij Delissen Martens Advocaten bestaat zeer ruime ervaring met aanvragen om een MVV of een verblijfsvergunning. Omdat wij deze aanvragen vaak behandelen, kunnen wij dat efficiënt doen. Hierdoor wordt geen tijd verspild. De door u ingekochte tijd wordt optimaal besteed. Dit voorkomt onnodige kosten voor u.

Omdat wij weten wat wij gemiddeld aan dergelijke, veelvoorkomende zaken besteden, kunnen wij een pakkettarief aanbieden.

Dat betekent dat u een gunstiger tarief kunt krijgen dan onze gebruikelijke uurtarieven. In de meeste gevallen wordt de aanvraag afgehandeld binnen het daarvoor staande urenpakket. Uiteraard wordt u van tevoren geïnformeerd als de ingekochte uren niet voldoende blijken te zijn.

Als u van deze gunstigere tarieven gebruik wil maken, dan ligt er wel een stukje verantwoordelijkheid bij u.
U moet de stukken bij voorkeur online aanleveren. Daarbij moet u alle relevante stukken op de juiste manier scannen en uploaden.

Dit gunstigere tarief heet: Online Start.
Als u gebruik wil maken van Online Start, klik dan hier:

Start hier uw juridische begeleiding

In onderstaand overzicht leest u welke tarieven gelden bij 'Online Start', of volgens de gebruikelijke uurtarieven. 

Tarieven

De tarieven zijn als volgt samengesteld:

Type aanvraag

Aantal uren

Online Start*
(inclusief BTW)

Uurtarief*
(inclusief BTW)

MVV-aanvraag (gezinshereniging)

     

Standaard MVV-aanvraag 1 partner of kind

3

€ 750

€ 1.058

MVV-aanvraag 1 partner met kind(eren)

4

€ 1.000

€ 1.410

MVV-aanvraag met afwijkende inkomenssituatie

4

€ 1.000

€ 1.410

MVV-aanvraag met beroep op ontheffing van het basisexamen inburgering in het buitenland

4

€ 1.000

€ 1.410


Start hier uw juridische begeleiding

Type aanvraag

Aantal uren

Online Start*
(inclusief BTW)

Uurtarief*
(inclusief BTW)

Verblijf bij een minderjarig Nederlands kind (arrest ‘Chavez-Vilchez’)

     

Aanvraag omzetting verblijfsdoel naar 'verblijf bij partner of echtgenoot'

2

€ 500

€ 705

Aanvraag MVV of verblijf van een voorkind

3

€ 750

€ 1.058

Aanvraag EU-verblijfsdocument

3

€ 750

€ 1.058

Verzoek om uitstel van vertrek wegens zwangerschap + aanvraag EU-verblijfsdocument 

4

€ 1.000

€ 1.410

Aanvraag faciliterend inreisvisum + Aanvraag EU-verblijfsdocument

4

€ 1.000

€ 1.410


Start hier uw juridische begeleiding

Type aanvraag

Aantal uren

Online Start*
(inclusief BTW)

Uurtarief*
(inclusief BTW)

MVV-aanvraag (gezinshereniging)  

 

 

 

Oriënterend gesprek / advies / consult

1

€ 250

€ 250

Interventie in lopende aanvraag

2

€ 500

€ 705

Eerste oriënterend advies per telefoon, videochat  of e-mail

1

Gratis

Gratis


Start hier uw juridische begeleiding

*Online start:
Het pakkettarief is gebaseerd op inkoop van uren, tegen een gereduceerd tarief van € 250 per uur. De benodigde uren worden van tevoren ingekocht.

**Uurtarief: 
Het gangbare uurtarief bij Delissen Martens Advocaten is € 275 per uur, exclusief 6% kantoorkosten en 21% BTW (€ 352,72 per uur inclusief kantoorkosten en BTW). De bedragen in bovenstaande tabel zijn gebaseerd op een afgerond tarief van € 352 per uur. In geval van inzet van juristen, kan een lager uurtarief gelden.

Voorwaarden 'Online Start' pakkettarieven

  1. Op de advocaat rust een inspanningsverplichting. De kosten van juridische bijstand houden geen verband met het resultaat van een MVV-aanvraag. Het resultaat kan namelijk van vele factoren afhankelijk zijn, waaronder de door de cliënt en/of derden te verstrekken gegevens en de juistheid daarvan. Op de advocaat rust de verplichting om die werkzaamheden en inspanningen te verrichten die redelijkerwijs van hem mogen worden verwacht om een positief resultaat van de aanvraag te bevorderen en de beslistermijn te bewaken.
  2. Het op deze pagina vermelde overzicht van pakkettarieven is gebaseerd op inkoop van het aantal begrote uren dat voor een bepaalde zaak staat. Dit tegen een gereduceerd tarief van € 250 per uur, inclusief BTW. Inkoop betekent dat het begrote bedrag in één keer wordt voldaan.
  3. Bij eventuele (onvoorziene) overschrijding van de begrote uren wordt de cliënt tijdig ingelicht en ontvangt deze een overzicht van de verrichte werkzaamheden. Werkzaamheden die buiten het begrote tarief vallen worden in rekening gebracht tegen een tarief van € 285 per uur inclusief BTW. Dit tenzij de cliënt en de advocaat tijdig afspreken dat de cliënt opnieuw uren inkoopt tegen het gereduceerde tarief van € 250 per uur, inclusief BTW.
  4. Blijft een betaling na het verstrijken van de betalingstermijn achterwege, dan worden verdere werkzaamheden enkel verricht nadat het volledige verschuldigde bedrag is ontvangen.
  5. Na voltooiing van de opdracht bestaat geen recht op restitutie van (de waarde van) ingekochte uren, ook niet indien deze niet volledig zijn benut. Wanneer een zaak door onvoorziene omstandigheden geen doorgang vindt, kunnen de advocaat en cliënt in goed overleg besluiten dat het bedrag van de ingekochte uren, al dan niet gedeeltelijk, aan de cliënt wordt gerestitueerd. Dit met inachtneming van de tijd die al aan de zaak is besteed.
  6. De advocaat is gebonden aan de gedragsregels voor de advocatuur en gehouden tot zorgvuldige behartiging van de belangen van de cliënt.
  7. De advocaat werkt in teamverband samen met juristen en secretariële ondersteuning. Dit alles geschiedt onder de verantwoordelijkheid van de advocaat.
  8. Op de dienstverlening van de advocaat zijn de algemene voorwaarden van Delissen Martens Advocaten van toepassing.

Bent u geïnteresseerd in begeleiding van uw aanvraag door Delissen Martens advocaten?
Vul dan hiernaast uw gegevens in. Wij nemen vrijblijvend contact met u op.

Ook kunt u zelf contact opnemen door te bellen of een (bel)afspraak in te plannen:

Contactpagina   |   Maak een (bel)afspraak

* verplichte velden