Ga direct naar de inhoud.

MVV-gezinshereniging

Blogs

Annulment en (de onmogelijkheid van) echtscheiding in de Filipijnen

Mijn Filipijnse partner is nog getrouwd met een ander. Een echtscheiding is niet mogelijk in de Filipijnen.
Kan ik voor haar optreden als referent? Of moet het huwelijk eerst nietig worden verklaard?

Lees meer

De rechten van (voor)kinderen o.b.v. het Chavez Vilchez-arrest

In deze blog leest u meer over de rechten van voorkinderen op basis van het Chavez Vilchez-arrest, en het antwoord op de vraag welk visum aangevraagd moet worden voor voorkinderen. 

Lees meer

De IND is te laat met beslissen. Kan ik een ingebrekestelling sturen?

In dit blogartikel gaat het om de vraag hoe lang de IND over een aanvraag of bezwaarschrift mag doen en wat de mogelijkheden zijn wanneer de IND te laat is met het nemen van een beslissing.

Lees meer

Voortgezet verblijf na verbreking relatie

Wanneer een buitenlandse partner of echtgenoot een afhankelijke verblijfsvergunning heeft, zijn er beperkte mogelijkheden om de afhankelijke status om te zetten naar een zelfstandige verblijfsvergunning. Dat kan normaal gesproken pas na vijf jaar verblijf met de afhankelijke status. In sommige gevallen is het echter mogelijk om eerder een zelfstandig verblijfsrecht te krijgen, bijvoorbeeld in geval van overlijden van de hoofdpersoon of wanneer de relatie is verbroken als gevolg van huiselijk geweld.

Lees meer

5 vragen en antwoorden over ‘Chavez-Vilchez’

Sinds het ‘Chavez-Vilchez’ arrest van 10 mei 2017 hebben wij vele tientallen verblijfsaanvragen behandeld voor ouders van Nederlandse kinderen. Ook ontvingen wij van honderden mensen vragen over deze verblijfsregeling. Veel antwoorden zijn te vinden in onze blog: ‘Verblijf bij een minderjarig Nederlands kind’.

Toch zijn er vijf vragen die hierin niet aan de orde komen en die we hier verder willen belichten. Dit ook omdat er op internet verder weinig informatie over te vinden is. Lees hier de vragen en antwoorden.

Lees meer

Gezinshereniging en het inkomensvereiste – een update

In een eerder artikel gingen we in op de vervagende grenzen van de inkomenseisen voor gezinshereniging. Hierin werd beschreven dat de klassieke voorwaarden die sinds jaar en dag gelden voor gezinshereniging onder druk staan. Dit als gevolg van de Europese Gezinsherenigingsrichtlijn en de rechtspraak van het EU Hof van Justitie. In deze update laten we zien dat de uitgangspunten van het EU Hof van Justitie steeds meer gehoor krijgen bij rechters in Nederland.

Lees meer

Een kind krijgen in Nederland zonder verblijfsvergunning

In deze blog gaat het om de vraag of een vrouw zonder verblijfsvergunning in Nederland kan bevallen van haar kind en of zij in die periode en daarna alsnog in aanmerking kan komen voor een verblijfsvergunning. Ook komt aan de orde hoe het in die situatie(s) is geregeld met de kosten van medische zorg en een zorgverzekering.

Lees meer

Blog: Verblijf bij een minderjarig Nederlands kind

De ouder van een minderjarig kind met de Nederlandse nationaliteit kan een verblijfsrecht in Nederland krijgen, indien deze ouder (mede) verantwoordelijk is voor de zorg en/of opvoeding van het kind. Dat volgt uit de uitspraak van 10 mei 2017 van het EU Hof van Justitie in de zaak Chavez-Vilchez tegen Nederland. In die procedure ging het om de vraag of een illegaal in Nederland verblijvende ouder van een Nederlands kind een verblijfsrecht in Nederland moet krijgen.

Lees meer