Ga direct naar de inhoud.

MVV-gezinshereniging

Blogs

Arbeidsongeschiktheid en het inkomensvereiste – Deel 1 (WAO en WIA)

De referent in Nederland die gezinshereniging beoogt met een partner of gezinslid uit het buitenland, moet zelfstandig beschikken over voldoende, duurzame inkomsten. Maar hoe zit het als de referent door arbeidsongeschiktheid niet aan dit vereiste kan voldoen?

Wanneer de referent blijvend en volledig arbeidsongeschikt is, hoeft hij niet aan het inkomensvereiste te voldoen. Wanneer is hier sprake van? En wat zijn de mogelijkheden wanneer dat niet zo is?

 In deze driedelige blog geven we antwoord op deze vragen. In deel I gaan we in op de situatie waarin de referent een uitkering ontvangt op grond van de WAO of WIA.

Lees meer

De IND is te laat met beslissen – Deel II

In een eerdere blog hebben wij uitgelegd wat kan worden bereikt met een ingebrekestelling, wanneer de IND niet op tijd op een aanvraag of bezwaarschrift beslist.

Door de opgelopen achterstanden krijgen wij helaas steeds vaker te maken met overschrijding van de wettelijke beslistermijn. Hierdoor is het steeds vaker noodzakelijk om de IND in gebreke te stellen, of zelfs om de IND via de rechter te dwingen om een beslissing. In deze blog leg ik uit wat de mogelijkheden zijn.

Lees meer

De ‘duurzame en exclusieve relatie’ bij een verblijfsvergunning of MVV-aanvraag

Wilt u verblijf in Nederland aanvragen voor uw ongehuwde partner?
Volgens de regels moet u dan aantonen dat uw relatie ‘duurzaam’ en ‘exclusief’ is.
In deze blog wordt uitgelegd wat dit betekent en worden er tips gegeven over het leveren van bewijs van een ongehuwde partnerrelatie.

De onderwerpen die aan bod komen zijn:

  1. Wat is een ‘duurzame’ relatie
  2. Wat is een ‘exclusieve relatie’
  3. Tips voor het aantonen van de partnerrelatie.

Lees meer

Is er leven na 'Chavez'?

De verzorgende ouder van een Nederlands kind heeft een verblijfsrecht in Nederland, tot het kind volwassen wordt. Geen paniek want gelukkig zijn er meerdere mogelijkheden om te zorgen dat ook op de langere termijn verblijf in Nederland mogelijk is. In dit blogartikel bespreken we de opties met u.

Lees meer

Annulment en (de onmogelijkheid van) echtscheiding in de Filipijnen

Mijn Filipijnse partner is nog getrouwd met een ander.
Een echtscheiding is niet mogelijk in de Filipijnen.
Kan ik voor haar optreden als referent?
Of moet het huwelijk eerst nietig worden verklaard?

Lees meer

De rechten van (voor)kinderen o.b.v. het Chavez Vilchez-arrest

In deze blog leest u meer over de rechten van voorkinderen op basis van het Chavez Vilchez-arrest, en het antwoord op de vraag welk visum aangevraagd moet worden voor voorkinderen. 

Lees meer

De IND is te laat met beslissen. Kan ik een ingebrekestelling sturen?

In dit blogartikel gaat het om de vraag hoe lang de IND over een aanvraag of bezwaarschrift mag doen en wat de mogelijkheden zijn wanneer de IND te laat is met het nemen van een beslissing.

Lees meer

Voortgezet verblijf na verbreking relatie

Wanneer een buitenlandse partner of echtgenoot een afhankelijke verblijfsvergunning heeft, zijn er beperkte mogelijkheden om de afhankelijke status om te zetten naar een zelfstandige verblijfsvergunning. Dat kan normaal gesproken pas na vijf jaar verblijf met de afhankelijke status. In sommige gevallen is het echter mogelijk om eerder een zelfstandig verblijfsrecht te krijgen, bijvoorbeeld in geval van overlijden van de hoofdpersoon of wanneer de relatie is verbroken als gevolg van huiselijk geweld.

Lees meer