Ga direct naar de inhoud.

MVV-gezinshereniging

Databank 'Chavez-Vilchez' uitspraken

Hier vindt u een selectie van actuele uitspraken (vanaf eind 2018) over verblijf bij Nederlandse kinderen.

Heeft u een interessante uitspraak om met ons te delen?
Stuur deze dan graag naar ons op en wij voegen deze - geanonimiseerd - toe aan de databank.

De uitspraken kunnen worden gesorteerd op de volgende onderwerpen (tags):

| Bewijslast en onderzoeksplicht | Faciliterend inreisvisum | Identiteit en nationaliteit | Verblijfsrecht in ander EU-land |
Marginale zorgtaken | Openbare orde | Moeder | Vader | Stiefouder | Voorkind |

Gekozen tag:   Stiefouder   ×

Rechtbank Den Haag (zp Amsterdam) 19 september 2019, AWB 19/3291

Chavez-Vilchez, niet-biologische vader, verweerder had moeten toetsen aan het beleid zoals dat gold t.t.v. de aanvraag, onvoldoende gemotiveerd dat geen sprake is van een afhankelijkheidsverhouding gegrond.

Lees meer

Rechtbank Den Haag (zp 's-Hertogenbosch) 30 augustus 2019, AWB 19/1213

Hoewel wordt aangenomen dat eiser zorgtaken ten behoeve van de kinderen verricht en nog daargelaten de vraag of de kinderen niet bij hun biologische vader kunnen of willen wonen, is er de biologische Nederlandse moeder, Zij heeft het gezag over de kinderen en verricht zorgtaken. Naar het oordeel van de rechtbank heeft eiser niet aangetoond dat de moeder niet (meer) voor haar kinderen kan of wil zorgen en dat de kinderen dus zodanig van hem afhankelijk zijn dat zij gedwongen worden de Unie te verlaten als aan eiser geen verblijfsrecht wordt toegekend. De moeder van de kinderen heeft de Nederlandse nationaliteit en hoeft zij Nederland dus niet te verlaten. Niet valt in te zien waarom de kinderen niet bij haar in Nederland kunnen blijven wonen, De kinderen zullen dus niet gedwongen worden de Unie te verlaten als aan eiser geen verblijfsrecht wordt toegekend. Van strijd met het arrest Chavez-Vilchez is dan ook geen sprake.

Lees meer

Rechtbank Den Haag 19 juli 2019, AWB 19/2982

Stiefouder van Nederlands kind verricht wezenlijke zorgtaken. Toch geen geslaagd beroep op 'Chavez-Vilchez'.  Geen schending hoorplicht.

De rechtbank is gelet op het voorgaande van oordeel dat verweerder zich in redelijkheid op het standpunt heeft kunnen stellen dat eiser er niet in is geslaagd aannemelijk te maken is dat sprake is van een situatie zoals beschreven in het arrest Chavez-Vilchez. Eiser draagt weliswaar (mede) de affectieve en (in mindere mate) de financiële last over referent, maar draagt niet de wettelijke last, nu in Nederland twee gezaghebbende ouders betrokken zijn bij de opvoeding en verzorging, alsmede de wettelijke vertegenwoordiging van referent.

Lees meer

Heeft u hulp nodig bij de aanvraag om een 'Chavez-Vilchez' verblijfsvergunning?

Of is uw aanvraag afgewezen en wilt u in bezwaar of beroep?
Neem dan contact met ons op.

Contactpagina   |   Maak een (bel)afspraak

Gebruik onderstaand formulier en wij nemen z.s.m. contact met u op.

* verplichte velden