Ga direct naar de inhoud.

MVV-gezinshereniging

Databank 'Chavez-Vilchez' uitspraken

Hier vindt u een selectie van actuele uitspraken (vanaf eind 2018) over verblijf bij Nederlandse kinderen.

De databank is momenteel bijgewerkt tot en met mei 2021.
Er zijn de afgelopen tijd veel rechterlijke uitspraken bekendgemaakt op het gebied van 'Chavez-Vilchez'.

Een actueel overzicht vindt u op Rechtspraak.nl.

Heeft u een interessante uitspraak om met ons te delen?

Stuur deze dan graag naar ons op en wij voegen deze - geanonimiseerd - toe aan de databank.

De uitspraken kunnen worden gesorteerd op de volgende onderwerpen (tags):

| Bewijslast en onderzoeksplicht | Faciliterend inreisvisum | Identiteit en nationaliteit | Verblijfsrecht in ander EU-land |
Marginale zorgtaken | Openbare orde | Moeder | Vader | Stiefouder | Voorkind |

Gekozen tag:   Stiefouder   ×

Rechtbank Den Haag (zp Utrecht) 3 februari 2021, AWB 20/4410 en 20/4411

Aanvraag voor een verblijfsdocument o.b.v. het Chavez-Vilchez arrest. Het beroep is gegrond verklaard, omdat verweerder onvoldoende gemotiveerd heeft waarom geen sprake zou zijn van meer dan marginale zorg- en opvoedingstaken door stiefmoeder. De rechtbank oordeelt dat verweerder onvoldoende gewicht heeft toegekend aan de door eiseres overlegde stukken, zoals verklaringen van de voormalig pleegouders, van de school van het kind, en van het kind zelf en zijn vader. 

Lees meer

Rechtbank Den Haag (zp Amsterdam) 24 december 2020, AWB 20/4610 en 20-4611

Eiser wil graag verblijf bij zijn twee minderjarige stiefkinderen op grond van het Chavez-Vilchez arrest. Tussen partijen is in geschil of er sprake is van een afhankelijkheidsrelatie tussen eiser en de kinderen. Eiser heeft volgens de rechtbank met verklaringen van professionals aangetoond dat het vertrek van eiser en de scheiding tussen hem en zijn stiefkinderen gevolgen zal hebben voor het evenwicht van de kinderen. Ook heeft eiser met deze stukken onderbouwd dat de lichamelijke en emotionele ontwikkeling van de kinderen kwetsbaar is en de mate van zijn affectieve relatie met de kinderen voldoende toegelicht. De rechtbank verklaart het beroep gegrond. 

Lees meer

Rechtbank Den Haag (zp Amsterdam) 19 september 2019, AWB 19/3291

Chavez-Vilchez, niet-biologische vader, verweerder had moeten toetsen aan het beleid zoals dat gold t.t.v. de aanvraag, onvoldoende gemotiveerd dat geen sprake is van een afhankelijkheidsverhouding gegrond.

Lees meer

Rechtbank Den Haag (zp 's-Hertogenbosch) 30 augustus 2019, AWB 19/1213

Hoewel wordt aangenomen dat eiser zorgtaken ten behoeve van de kinderen verricht en nog daargelaten de vraag of de kinderen niet bij hun biologische vader kunnen of willen wonen, is er de biologische Nederlandse moeder, Zij heeft het gezag over de kinderen en verricht zorgtaken. Naar het oordeel van de rechtbank heeft eiser niet aangetoond dat de moeder niet (meer) voor haar kinderen kan of wil zorgen en dat de kinderen dus zodanig van hem afhankelijk zijn dat zij gedwongen worden de Unie te verlaten als aan eiser geen verblijfsrecht wordt toegekend. De moeder van de kinderen heeft de Nederlandse nationaliteit en hoeft zij Nederland dus niet te verlaten. Niet valt in te zien waarom de kinderen niet bij haar in Nederland kunnen blijven wonen, De kinderen zullen dus niet gedwongen worden de Unie te verlaten als aan eiser geen verblijfsrecht wordt toegekend. Van strijd met het arrest Chavez-Vilchez is dan ook geen sprake.

Lees meer

Rechtbank Den Haag 19 juli 2019, AWB 19/2982

Stiefouder van Nederlands kind verricht wezenlijke zorgtaken. Toch geen geslaagd beroep op 'Chavez-Vilchez'.  Geen schending hoorplicht.

De rechtbank is gelet op het voorgaande van oordeel dat verweerder zich in redelijkheid op het standpunt heeft kunnen stellen dat eiser er niet in is geslaagd aannemelijk te maken is dat sprake is van een situatie zoals beschreven in het arrest Chavez-Vilchez. Eiser draagt weliswaar (mede) de affectieve en (in mindere mate) de financiële last over referent, maar draagt niet de wettelijke last, nu in Nederland twee gezaghebbende ouders betrokken zijn bij de opvoeding en verzorging, alsmede de wettelijke vertegenwoordiging van referent.

Lees meer

Heeft u hulp nodig bij de aanvraag om een 'Chavez-Vilchez' verblijfsvergunning?

Of is uw aanvraag afgewezen en wilt u in bezwaar of beroep?
Neem dan contact met ons op.

Contactpagina   |   Maak een (bel)afspraak

Gebruik onderstaand formulier en wij nemen z.s.m. contact met u op.

* verplichte velden