De Nederlandse referent kan bij afwijzing van een MVV-aanvraag van een gezinslid in aanmerking komen voor gefinancierde rechtsbijstand.

Pro Deo / Gefinancierde rechtsbijstand

Een MVV-aanvraag wordt niet door de overheid vergoed. Een advocaat kan geen 'pro deo' (gefinancierde) rechtsbijstand verlenen voor rechtsbijstand in het kader van een MVV-aanvraag.

In geval van een afwijzing van de MVV-aanvraag of een intrekking van een verblijfsvergunning is dat anders. De werkzaamheden in verband met een bezwaar- of beroepschrift komen namelijk wel in aanmerking voor gefinancierde rechtshulp (ook wel: 'toevoeging').

De Nederlandse referent kan bij afwijzing van een MVV-aanvraag van een gezinslid in aanmerking komen voor gefinancierde rechtsbijstand. Wel moet hij of zij binnen de inkomensgrenzen vallen om aanspraak te kunnen maken op gefinancierde rechtsbijstand. Voor de vaststelling van de hoogte van het inkomen wordt in beginsel uitgegaan van het belastbare inkomen in het voorlaatste kalenderjaar. Wordt er bijvoorbeeld in 2023 een aanvraag om gefinancierde rechtsbijstand ingediend, dan geldt het inkomen van 2021 als uitgangspunt. Dit wordt ook wel het 'peiljaar' genoemd. Wordt er op het moment dat de aanvraag wordt ingediend minder verdiend dan in het peiljaar, dan kan worden verzocht om 'peiljaarverlegging'.

Afhankelijk van de hoogte van het inkomen geldt er een wettelijke eigen bijdrage.

De inkomensgrenzen en eigen bijdragen van 2023 staan in onderstaande tabel:

Eigen bijdrage

Alleenstaand

Fiscaal jaarinkomen in het peiljaar

Normen 2023

Eigen Bijdrage

Gehuwd, samenwonend of eenoudergezin

Fiscaal jaarinkomen in het peiljaar

t/m € 21.300

€ 218

t/m € 29.600

€ 21.301 - € 22.000

€ 402

€ 29.601 - € 30.700

€ 22.001 - € 23.300

€ 574

€ 30.701 - € 32.100

€ 23.001 - € 25.300

€ 747

€ 32.101 - € 35.900

€ 25.301 - € 30.000

€ 918

€ 35.901 - € 42.400

Boven de € 30.000

Aanvrager komt niet in aanmerking voor een toevoeging

Boven de € 42.400

Zie voor meer informatie hierover de website van de Raad voor Rechtsbijstand: www.rechtsbijstand.nl