Formulieren in verband met verblijf bij een Nederlands kind

Deze formulieren zijn bedoeld voor niet-Nederlandse ouders van Nederlandse kinderen die verblijf willen aanvragen op grond van het 'Chavez-Vilchez' arrest van het EU hof van Justitie.

Op 10 mei 2017 heeft het Hof van Justitie van de Europese unie een belangrijke uitspraak gedaan in de zaak Chavez-Vilchez tegen Nederland. In die procedure ging het om de vraag of een illegaal in Nederland verblijvende ouder van een Nederlands kind een verblijfsrecht in Nederland moet krijgen.

Het kind is namelijk een EU-burger en moet op grond van het recht van de Europese Unie de mogelijkheid hebben om zijn rechten als burger van de Unie uit te oefenen en om dus binnen de EU op te groeien. Als de ouder van dat kind geen verblijfsrecht krijgt en het kind als gevolg daarvan met de ouder uit de EU moet vertrekken, dan rust er een plicht op Nederland om de ouder alsnog een verblijfsrecht toe te kennen.

Zie het onderwerp Verblijf bij een Nederlands kind voor meer informatie hierover.

Voor de aanvraag om een 'faciliterend inreisvisum' bij de Nederlandse ambassade in het buitenland:

Het aanvraagformulier om een (faciliterend) (inreis)visum kan ook online worden ingevuld via de website van het Ministerie van Buitenlandse Zaken.
Hiervoor moet wel gratis een account worden aangemaakt.

Voor de aanvraag om uitstel van vertrek in verband met de zwangerschap / bevalling van een Nederlands kind:

Voor de aanvraag om een EU-verblijfsdocument: