Ga direct naar de inhoud.

MVV-gezinshereniging

Databank 'Chavez-Vilchez' uitspraken

Hier vindt u een selectie van actuele uitspraken (vanaf eind 2018) over verblijf bij Nederlandse kinderen.

De databank is momenteel bijgewerkt tot en met mei 2021.
Er zijn de afgelopen tijd veel rechterlijke uitspraken bekendgemaakt op het gebied van 'Chavez-Vilchez'.

Een actueel overzicht vindt u op Rechtspraak.nl.

Heeft u een interessante uitspraak om met ons te delen?

Stuur deze dan graag naar ons op en wij voegen deze - geanonimiseerd - toe aan de databank.

De uitspraken kunnen worden gesorteerd op de volgende onderwerpen (tags):

| Bewijslast en onderzoeksplicht | Faciliterend inreisvisum | Identiteit en nationaliteit | Verblijfsrecht in ander EU-land |
Marginale zorgtaken | Openbare orde | Moeder | Vader | Stiefouder | Voorkind |

Rechtbank Den Haag 10 juni 2020, AWB 19/7845

Intrekking verblijfsvergunning ivm verbreking relatie met NL ouder. Beroep op Chavez-Vilchez.
Met overgelegde stukken niet aannemelijk gemaakt dat  sprake is van meer dan marginale zorg- en opvoedingstaken ten aanzien van het kind. Hierdoor is niet aangetoond dat het kind, vanwege zijn afhankelijkheid van eiser, gedwongen zal worden om hem tot buiten het grondgebied van de EU te volgen, wanneer eiser geen verblijfsrecht wordt verleend. Omdat eiser niet in voldoende mate heeft voldaan aan de op hem rustende stelplicht, was verweerder niet gehouden om een nader onderzoek te verrichten.
De in beroep overgelegde stukken kunnen gelet op de ex tunc toets in beroep niet worden betrokken in de beoordeling van het geschil.

Lees meer

Rechtbank Den Haag (zp Amsterdam) 4 juni 2020, AWB 19/7921

Afwijzing aanvraag art 9 document / marginale zorgtaken voor kind / niet aannemelijk dat omgang door moeder wordt gefrustreerd.

Lees meer

Rechtbank Den Haag (zp Middelburg) 29 mei 2020, AWB 19/9743

Intrekking verblijfsvergunning wegens verplaatsing hoofdverblijf / Beroep op 'Chavez-Vilchez' / Afhankelijkheidsverhouding niet aannemelijk gemaakt / Niet gebleken van daadwerkelijke zorg- en opvoedtaken.

Lees meer

Afdeling Bestuursrechtspraak Raad van State 20 mei 2020, 201905719/1/V2

Aanscherping beleid (WBV 2018/4) rechtvaardigt geen beroep op rechtszekerheidsbeginsel omdat de wijziging enkel bedoeld is om de uitgangspunten van het 'Chavez-Vilchez' arrest op juiste wijze weer te geven. Het betreft immers een declaratoir verblijfsrecht. Een ouder met marginale zorgtaken kan daarom geen verblijf ontlenen aan artikel 20 VWEU.

Lees meer

Rechtbank Den Haag (zp Haarlem) 24 april 2020, AWB 19/7843 en AWB 19/7844

Afhankelijkheidsrelatie tussen kind en derdelander ouder dient door verweerder actief en zo nodig d.m.v. inschakeling van een deskundige, bijvoorbeeld de Raad voor de Kinderbescherming te worden onderzocht. Verweerder kan zich bij zijn beoordeling niet beperken tot de vaststelling dat onvoldoende objectieve bewijsstukken heeft overgelegd.

Lees meer

Heeft u hulp nodig bij de aanvraag om een 'Chavez-Vilchez' verblijfsvergunning?

Of is uw aanvraag afgewezen en wilt u in bezwaar of beroep?
Neem dan contact met ons op.

Contactpagina   |   Maak een (bel)afspraak

Gebruik onderstaand formulier en wij nemen z.s.m. contact met u op.

* verplichte velden