De MVV-aanvraag is ingewilligd. Wat nu?

Afhalen van het MVV inreisvisum op de Nederlandse ambassade of het consulaat in het buitenland

Nadat u een positieve beslissing op een MVV-aanvraag heeft ontvangen, kan contact worden opgenomen met de Nederlandse ambassade of het consulaat om een afspraak te maken. De ambassade of het consulaat is dan al bekend met de beslissing van de IND.

Een afspraak kan online worden gemaakt via de website van de ambassade die in de beslissing van de IND staat vermeld. Ga voor meer informatie naar de website www.nederlandenu.nl. Onder aan de pagina kiest u de gewenste taalversie, visum lang verblijf (mvv) en het land of gebied. U komt dan op de website van de betreffende Nederlandse vertegenwoordiging.

Benodigde documenten

Op de ambassade moeten bepaalde documenten worden ingeleverd. Deze documenten worden genoemd in de brief van de IND tot inwilliging van de MVV-aanvraag. Deze vindt u in onderstaand overzicht.

Benodigde documenten voor een echtgenoot of partner:

 • Kopie van de brief van de IND, waarin de MVV-aanvraag is ingewilligd
 • Het ingevulde en ondertekende formulier voor MVV-verlening (N.B.: Vraag 2.7 moet in de meeste gevallen met ‘ja’ worden beantwoord en vraag 2.9 met ‘nee’)
 • Een nieuwe, nog niet eerder gebruikte pasfoto (zie vereisten NL / EN)
 • Het originele paspoort van de aanvrager met een kopie (houderpagina)
 • Originele huwelijksakte of ongehuwdverklaring, met een kopie
 • Kopie paspoort van de referent (houderpagina)
 • Indien van toepassing: kopie van de verblijfsvergunning van de referent
 • De mail van DUO waaruit blijkt dat de aanvrager geslaagd is voor het basisexamen inburgering buitenland

Benodigde documenten voor een (minderjarig) kind:

 • Kopie van de brief van de IND, waarin de MVV-aanvraag is ingewilligd
 • Het ingevulde en ondertekende formulier voor MVV-verlening (N.B.: Vraag 2.7 moet in de meeste gevallen met ‘ja’ worden beantwoord en vraag 2.9 met ‘nee’)
 • Een nieuwe, nog niet eerder gebruikte pasfoto (zie vereisten NL / EN)
 • Het originele paspoort van de aanvrager met een kopie (houderpagina)
 • Originele geboorteakte van de aanvrager met een kopie 
 • Kopie paspoort van de referent (houderpagina)
 • Indien van toepassing: kopie van de verblijfsvergunning van de referent
 • Originele documenten over de uitoefening van het feitelijk gezag

Op de ambassade

LET OP: Bij afgifte van de MVV moet het paspoort nog minimaal 6 maanden geldig zijn.

Op de afspraak bij de ambassade wordt het paspoort ingenomen. Het kan tot maximaal tien werkdagen duren voordat het paspoort met MVV visum wordt uitgereikt.

Tijdens de afspraak bij de ambassade worden daarnaast vingerafdrukken genomen. Deze worden digitaal opgeslagen in het IND-systeem voor het aanmaken van een verblijfsdocument (pasje). Dit gebeurt automatisch de dag na afgifte van de MVV.

Het is van belang dat alle officiële originele documenten, zoals een geboorteakte en stukken met betrekking tot de burgerlijke staat (ongehuwdverklaring, huwelijksakte, echtscheidingsakte) mee worden genomen naar Nederland. Dit in verband met de inschrijving in de basisregistratie van de gemeente. Deze originele documenten moeten zijn vertaald en voorzien van een legalisatie of apostillestempel. Controleer van tevoren de website van uw gemeente voor de informatie over eerste vestiging vanuit het buitenland.

Nadat de MVV in het paspoort is geplaatst en is uitgereikt, kan de reis naar Nederland worden geboekt. Het boeken van de reis vóór afgifte van de MVV wordt te allen tijde afgeraden!

Afhalen MVV en reis naar Nederland

De MVV moet binnen drie maanden na de positieve beslissing van de IND zijn afgehaald op de ambassade. Vervolgens moet de MVV binnen 90 dagen na afgifte worden gebruikt om Nederland in te reizen, anders is deze niet langer geldig en moet de MVV opnieuw worden aangevraagd. Het is dus mogelijk om tot maximaal 180 dagen te wachten met de komst naar Nederland, mits de MVV wel in de tussentijd wordt afgehaald.

Let op: Bij uitreis van minderjarigen moet aan de vereisten van de lokale autoriteiten worden voldaan. Voor meer informatie over deze vereisten, neem contact op met de autoriteiten in het land van herkomst of het land van verblijf

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na aankomst in Nederland

Verblijfsvergunning

Na afgifte van de MVV visum sticker wordt ambtshalve (automatisch) een verblijfsvergunning gemaakt. Hiervoor hoeft geen aanvraag te worden ingediend. De IND stuurt een brief als de verblijfsvergunning kan worden afgehaald. 

De verblijfsvergunning wordt alleen afgegeven als de mvv visumsticker in het paspoort nog geldig is, tenzij de aanvrager een goede reden heeft waarom hij of zij zich pas na het verlopen van de geldigheidsduur van de mvv visumsticker bij de IND meldt. De IND beoordeelt of deze reden verschoonbaar is en of de verblijfsvergunning toch kan worden afgegeven.

De verblijfsvergunning zal ingaan op de dag na afgifte van de mvv en is in de meeste gevallen 5 jaar geldig.
Met de verblijfsvergunning mag worden gewerkt. Dit is op de vergunning vermeld. Ook staat hierop vermeld dat een beroep op de algemene middelen gevolgen kan hebben voor het verblijfsrecht'. Dat kan het geval zijn wanneer er een bijstandsuitkering wordt aangevraagd.

TBC-onderzoek

Personen die niet zijn vrijgesteld moeten binnen drie maanden na aankomst in Nederland een afspraak maken bij de Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst (GGD) voor een tuberculose-onderzoek (TBC-onderzoek). Op de afspraak dient het Verwijzingsformulier TBC-onderzoek te worden ingeleverd.

Inschrijving bij de gemeente

Na het afhalen van de verblijfsvergunning moet de aanvrager zich zo snel mogelijk inschrijven bij de gemeente van zijn of haar woonplaats. Bij inschrijving moeten alle originele, officiële documenten worden getoond, waaronder een geboorteakte en alle originele documenten betreffende de burgerlijke staat (bijvoorbeeld een  buitenlandse huwelijksakte, ongehuwdverklaring of echtscheidingsakte). Controleer de website van uw gemeente voor de informatie over eerste vestiging vanuit het buitenland.

Bij inschrijving wordt door de gemeente een Burgerservicenummer (BSN) verstrekt. Hiermee kan (onder andere) een zorgverzekering en een DigiD worden aangevraagd.

Rechten en plichten

Met de verblijfsvergunning kan Nederland vrij in- en uitgereisd worden.

Ook mag er met de verblijfsvergunning worden gewerkt in Nederland. Het aanvragen van een bijstandsuitkering in de eerste drie jaar nadat de verblijfsvergunning is verleend kan reden zijn om de verblijfsvergunning weer in te trekken.

Een langer verblijf buiten Nederland van u en/of uw partner kan ook gevolgen hebben voor het verblijfsrecht. Dit is in beginsel het geval bij een eenmalig verblijf buiten Nederland van meer dan zes achtereenvolgende maanden of bij een verblijf buiten Nederland van meer dan vier achtereenvolgende maanden in het derde achtereenvolgende jaar. In deze situaties wordt aangenomen dat het hoofdverblijf buiten Nederland is verplaatst en dat levert een grond op voor intrekking van de verblijfsvergunning.

Zie de website van de IND voor de wettelijke verplichtingen (vreemdeling / referent)

Eventuele wijzigingen in uw persoonlijke situatie die van invloed kunnen zijn op het verblijfsrecht van uw partner moeten door u tijdig bij de IND worden gemeld. Hiervoor kan gebruik worden gemaakt van het meldingsformulier (vreemdeling / referent).

Inburgering

De meeste mensen die op grond van gezinshereniging een verblijfsvergunning hebben gekregen zijn inburgeringsplichtig.
Voor sommige situaties en nationaliteiten gelden echter vrijstellingen of ontheffingen.

Het basisexamen inburgering in het buitenland levert geen vrijstelling op voor de inburgeringsplicht. Het examen in het buitenland is gericht op het vergaren van een basiskennis van de Nederlandse taal en cultuur. Na aankomst in Nederland gaat het inburgeren verder op een hoger niveau.

De inburgeringsplicht komt erop neer dat binnen drie jaar na de ingangsdatum van de verblijfsvergunning het inburgeringsexamen moet zijn behaald. Gebeurt dit niet, dan kan er een boete worden opgelegd.

Zie voor meer informatie hierover de website van DUO www.inburgeren.nl.

Heeft u een vraag over een van de onderwerpen op deze pagina? 

Contactpagina   |   Maak een (bel)afspraak

Gebruik onderstaand formulier en wij nemen z.s.m. contact met u op.

* verplichte velden