Ga direct naar de inhoud.

MVV-gezinshereniging

Databank 'Chavez-Vilchez' uitspraken

Hier vindt u een selectie van actuele uitspraken (vanaf eind 2018) over verblijf bij Nederlandse kinderen.

De databank is momenteel bijgewerkt tot en met mei 2021.
Er zijn de afgelopen tijd veel rechterlijke uitspraken bekendgemaakt op het gebied van 'Chavez-Vilchez'.

Een actueel overzicht vindt u op Rechtspraak.nl.

Heeft u een interessante uitspraak om met ons te delen?

Stuur deze dan graag naar ons op en wij voegen deze - geanonimiseerd - toe aan de databank.

De uitspraken kunnen worden gesorteerd op de volgende onderwerpen (tags):

| Bewijslast en onderzoeksplicht | Faciliterend inreisvisum | Identiteit en nationaliteit | Verblijfsrecht in ander EU-land |
Marginale zorgtaken | Openbare orde | Moeder | Vader | Stiefouder | Voorkind |

Gekozen tag:   Bewijslast en onderzoeksplicht   ×

Rechtbank Den Haag (zp Rotterdam) 31 mei 2021, AWB 20/1061

Naar het oordeel van de rechtbank heeft eiseres voldaan aan de in het arrest Chavez-Vilchez bedoelde stelplicht. Nu verweerder daaraan voorbij is gegaan en onvoldoende gewicht heeft toegekend aan de overgelegde stukken, is het bestreden besluit niet deugdelijk en onvoldoende gemotiveerd. Als verweerder geen aanleiding ziet om op basis van de gegevens die nu beschikbaar zijn een verblijfsrecht aan eiseres toe te kennen, moet verweerder dit nader motiveren en/of nader onderzoek verrichten, waarbij hij het hogere belang van het kind en alle relevante omstandigheden moet betrekken.

Lees meer

Rechtbank Den Haag (zp Utrecht) 29 januari 2021, AWB 20/3608 en 20/3609

De rechtbank is van oordeel dat het aan eiser is om, inzake een aanvraag voor een verblijfsvergunning o.b.v. het Chavez-Vilchez arrest, aan de hand van stukken aan te tonen dat hij daadwerkelijke zorgtaken verricht voor zijn zoon. Beroep ongegrond. 

 

Lees meer

Rechtbank Den Haag (zp Utrecht) 20 oktober 2020, AWB 20/4700 en 20/4701

Aanvraag verblijfsdocument o.b.v. Chavez-Vilchez arrest / vw heeft de aanvraag terecht afgewezen / eiser heeft niet aangetoond dat hij zorgtaken verricht / beroep ongegrond / vovo afgewezen

Lees meer

Rechtbank Den Haag 10 augustus 2020, AWB 19/9056

Beroep op Chavez arrest, eiseres heeft niet aangetoond dat zij daadwerkelijk voldoende zorg- en opvoedingstaken verricht.

Lees meer

Rechtbank Den Haag 29 juli 2020, AWB 20/2623

Afgeleid verblijfsrecht. Afhankelijkheidsrelatie van kinderen niet aangenomen.

Lees meer

Heeft u hulp nodig bij de aanvraag om een 'Chavez-Vilchez' verblijfsvergunning?

Of is uw aanvraag afgewezen en wilt u in bezwaar of beroep?
Neem dan contact met ons op.

Contactpagina   |   Maak een (bel)afspraak

Gebruik onderstaand formulier en wij nemen z.s.m. contact met u op.

* verplichte velden