Overige formulieren

Standaardbijlagen

Deze formulieren moeten bij alle aanvragen worden meegestuurd:

TBC-onderzoek

Sommige nationaliteiten moeten zich na aankomst in Nederland laten controleren op tuberculose (TBC):

Gegevens over het inkomen van de referent

Formulieren voor ongehuwde partners

Formulieren voor kinderen

  •  verklaring burgerlijke staat (alleen voor kinderen van 15 jaar en ouder die voor gezinshereniging bij ouders naar Nederland komen)
  • Declaration of consent of the parent remaining behind (Engelstalige toestemmingsverklaring, waarin de achterblijvende ouder toestemming geeft voor de reis naar en het verblijf van het kind in Nederland)
  •  Toestemmingsverklaring minderjarigen (deze verklaring in het Engels en Nederlands is alleen bedoeld voor het reizen met een kind. Voor een MVV-aanvraag moet de ouder ook toestemming geven voor het verblijf in Nederland. Zie hiervoor de bovenstaande toestemmingsverklaring)

Formulier ingebrekestelling bij niet tijdige beslissing

Meldingsformulieren om belangrijke wijzigingen door te geven

Meer downloads

Hulp nodig?

Neem vrijblijvend contact met ons op als u vragen heeft. Wilt u de aanvraag liever laten verzorgen door een ervaren advocaat? Wij kunnen u alle zorgen uit handen nemen. Hiervoor geldt een actietarief.
Kunnen wij de zaak voor u begeleiden?
Vult u dan alvast de formulieren in het werkdocument in en verzamel zo veel mogelijk documenten uit de checklist.

Contactpagina

* verplichte velden