Ga direct naar de inhoud.

MVV-gezinshereniging

Databank 'Chavez-Vilchez' uitspraken

Hier vindt u een selectie van actuele uitspraken (vanaf eind 2018) over verblijf bij Nederlandse kinderen.

De databank is momenteel bijgewerkt tot en met mei 2021.
Er zijn de afgelopen tijd veel rechterlijke uitspraken bekendgemaakt op het gebied van 'Chavez-Vilchez'.

Een actueel overzicht vindt u op Rechtspraak.nl.

Heeft u een interessante uitspraak om met ons te delen?

Stuur deze dan graag naar ons op en wij voegen deze - geanonimiseerd - toe aan de databank.

De uitspraken kunnen worden gesorteerd op de volgende onderwerpen (tags):

| Bewijslast en onderzoeksplicht | Faciliterend inreisvisum | Identiteit en nationaliteit | Verblijfsrecht in ander EU-land |
Marginale zorgtaken | Openbare orde | Moeder | Vader | Stiefouder | Voorkind |

Rechtbank Den Haag (zp Haarlem) 30 juni 2020, AWB 19/7359

Identiteit en nationaliteit niet aangetoond /  Geen strijd met het Unierechtelijke evenredigheidsbeginsel / Beslissing niet in strijd met artikel 24 van het Handvest en artikel 3 IVRK omdat niet is gebleken dat eiseres derdelander is en of dat zij al dan niet verblijfsrecht heeft in een andere lidstaat.

Lees meer

Rechtbank Den Haag 25 juni 2020, AWB 19/7452

Niet in geschil is dat eiser een geldig verblijfsrecht in Frankrijk heeft en dat er geen sprake is van een situatie dat zijn minderjarige kind, burger van de Unie, feitelijk genoopt is het grondgebied van de gehele Unie te verlaten indien aan eiser geen verblijfsdocument in Nederland wordt verleend. Verweerder mag ervan uitgaan dat aangezien Frankrijk een lidstaat van de Unie is, het kind [zoon] – indien het feitelijk genoopt zou zijn eiser naar Frankrijk te volgen – in Frankrijk alle rechten kan genieten die ingevolge artikel 20 van het VWEU aan zijn Unieburgerschap zijn verbonden.

Lees meer

Rechtbank Den Haag 24 juni 2020, AWB 19/7453

Eiser heeft zijn stelling dat een normale lichamelijke, emotionele of geestelijke ontwikkeling van de kinderen in het geding is, of dat er een risico voor het evenwicht van een kind zou ontstaan, indien eiser het grondgebied van de Unie zou moeten verlaten, niet (met documenten) onderbouwd. Verweerder heeft hierbij van belang kunnen achten dat de kinderen vanaf hun geboorte tot aan de komst van eiser in 2018 in Nederland, door hun moeder zijn verzorgd en opgevoed, waardoor de kinderen geacht kunnen worden alleen met hun moeder een sterke afhankelijkheidsverhouding te hebben. De enkele stelling dat het in het belang van de kinderen is dat zij door hun beide ouders worden opgevoed en verzorgd, is te algemeen en is daarom onvoldoende voor een ander oordeel.

Lees meer

Rechtbank Den Haag (zp 's-Hertogenbosch) 12 juni 2020, AWB 18/9913

De rechtbank leidt uit de in de uitspraak aangehaalde punten van de arresten Chavez-Vilchez, Oulane en MRAX het volgende af. In gevallen waarin een derdelander ouder vanwege zijn banden met zijn kind, dat Unieburger is, onder de reikwijdte van artikel 20 van het VWEU valt, mag aan die derdelander in beginsel de eis worden gesteld zijn identiteit te bewijzen. Bijzondere individuele omstandigheden kunnen echter meebrengen dat het onverkort vasthouden aan die eis in strijd is met het Unierechtelijke evenredigheidsbeginsel. Het is aan de desbetreffende vreemdeling om het bestaan van dergelijke omstandigheden aannemelijk te maken.

Lees meer

Rechtbank Den Haag (zp Middelburg) 11 juni 2020, AWB 19/9394

Identiteit en nationaliteit niet aannemelijk gemaakt / Aanvraag om EU-verblijfsdocument leent zich niet voor beroep op artikel 8 van het EVRM en artikel 7 van het Handvest.

Lees meer

Heeft u hulp nodig bij de aanvraag om een 'Chavez-Vilchez' verblijfsvergunning?

Of is uw aanvraag afgewezen en wilt u in bezwaar of beroep?
Neem dan contact met ons op.

Contactpagina   |   Maak een (bel)afspraak

Gebruik onderstaand formulier en wij nemen z.s.m. contact met u op.

* verplichte velden