Ga direct naar de inhoud.

MVV-gezinshereniging

Nieuws

Nieuwe legestarieven en normbedragen per 1 januari 2021

Per 1 januari 2021 gelden nieuwe legestarieven voor gezinshereniging.

Voor een gehuwde of ongehuwde partner bedragen deze € 192.
Voor verblijf als minderjarig kind bij ouder(s) blijft het legestarief € 64.

Ook de inkomensnormen zijn per 1 januari 2021 aangepast aan het gewijzigde bruto wettelijk minimumloon.

Lees meer

Nieuw rapport concludeert: Nederlandse ‘Chavez-Vilchez’ beleid in strijd met EU-recht

Een recent verschenen rapport van de Migration Law Clinic plaatst kritische kanttekeningen bij het ‘Chavez-Vilchez’ beleid, zoals dat momenteel wordt gevoerd door de IND in Nederland. In het rapport wordt zelfs geconcludeerd dat het beleid van de IND op meerdere punten in strijd is met het EU-recht.

Lees meer

Rechtbank stelt vragen aan EU Hof over tijdelijkheid 'Chavez-Vilchez' verblijfsrecht

Het Chavez-Vilchez arrest stelde in 2017 een EU-verblijfsrecht vast voor derdelander verzorgende ouders van minderjarige Nederlandse kinderen.
Een veel voorkomende vraag sinds het arrest is of de derdelander ouder met een ‘Chavez’ EU-verblijfsdocument ook in aanmerking kan komen voor langdurig verblijf of zelfs naturalisatie. De rechtbank werd onlangs geconfronteerd met dit vraagstuk en heeft besloten om prejudiciële vragen te stellen aan het Europese Hof van Justitie.

Lees meer

Update inburgeringswet: uitgesteld tot 1 januari 2022

Eerder berichtten wij over de nieuwe inburgeringswet, waarmee er een aantal substantiële en strenge wijzigingen ten opzichte van het huidige inburgeringsstelsel worden ingevoerd. In dit nieuwbericht informeren wij u over de laatste stand van zaken rond deze wet.

Lees meer

EU Hof van Justitie: Datum aanvraag is bepalend voor beoordeling minderjarigheid kind

Wanneer een kind tijdens een procedure tot gezinshereniging meerderjarig wordt, mag de aanvraag niet om die reden worden afgewezen. Dat heeft het EU Hof van Justitie beslist in een uitspraak van 16 juli 2020.

Lees meer

Geliefde van buiten de EU mag per 27 juli weer naar Nederland

Bijgewerkt tot 27 juli 2020

In verband met de coronacrisis mogen alleen mensen uit een beperkt aantal landen Nederland inreizen.

Sommige categorieën van personen zijn van het inreisverbod uitgezonderd, zoals gezinsleden van EU-burgers.
Per 27 juli 2020 worden ook geliefden uit derde landen die een langeafstandsrelatie hebben met iemand uit Nederland aan de lijst met uitzonderingen toegevoegd. Dit heeft minister Grapperhaus in een brief van 16 juli aan de Tweede Kamer laten weten.

Lees meer

Nieuwe normbedragen per 1 juli 2020

Per 1 juli 2020 gelden nieuwe normbedragen voor gezinsvorming en –hereniging.

Lees meer

Naar verwachting per 1 juli 2021 nieuwe Inburgeringswet

In 2021 zal er een nieuwe inburgeringswet in werking treden waarmee er een aantal substantiële wijzigingen ten opzichte van het huidige inburgeringsstelsel worden geïmplementeerd. De nieuwe regels worden strenger. Een van de gevolgen is dat het niveau van het examen zal worden verhoogd van A2 naar B1.

Lees meer