Ga direct naar de inhoud.

MVV-gezinshereniging

Nieuws

Nieuwe normbedragen en legestarieven per 1 januari 2024

Per 1 januari 2024 gelden nieuwe legestarieven voor gezinshereniging.
Voor een gehuwde of ongehuwde partner en een meerderjarig kind zijn de leges € 228.
Voor minderjarige kinderen wordt het legestarief verhoogd naar:  € 76.

Daarnaast gelden per 1 januari 2024 nieuwe inkomensnormen voor gezinshereniging.

Zo wordt het normbedrag voor gehuwde en ongehuwde partners verhoogd van € 1.995,00 naar  € 2.069,40.

Lees meer

Nieuwe normbedragen per 1 juli 2023

Per 1 juli 2023 gelden nieuwe normbedragen voor gezinsvorming en –hereniging.

Lees meer

Wijziging basisexamen inburgering vanaf 1 mei 2023

Per 1 mei 2023 zal het basisexamen inburgering in het buitenland er anders gaan uitzien. Het onderdeel 'Leesvaardigheid' wordt namelijk aangepast. In dit nieuwsbericht leest u wat er gaat veranderen.

Lees meer

Nu ook naturalisatie mogelijk met 'Chavez' verblijfsrecht

Houders van een 'Chavez-Vilchez' verblijfsvergunning hoeven hun vergunning niet meer om te zetten naar een 'niet-tijdelijk' verblijfsdoel voordat zij in aanmerking komen voor het Nederlanderschap. Dat heeft de Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid op 8 januari 2023 besloten. Om in aanmerking te komen voor naturalisatie moet nog wel aan de overige voorwaarden zijn voldaan, waaronder de minimale verblijfsduur in Nederland en het inburgeringsdiploma.

Lees meer

Nieuwe legestarieven en normbedragen per 1 januari 2023

Per 1 januari 2023 gelden nieuwe legestarieven voor gezinshereniging.

Voor een gehuwde of ongehuwde partner bedragen deze € 210.
Voor verblijf als minderjarig kind bij ouder(s) wordt het legestarief van € 64 verhoogd naar:  € 70.

Ook de inkomensnormen zijn per 1 januari 2023 aangepast aan het gewijzigde bruto wettelijk minimumloon.

Lees meer

Nieuwe versoepeling MVV-vereiste

Op 21 december 2022 is het beleid inzake gezinshereniging versoepeld. Het gaat in het bijzonder om het MVV-vereiste. Op grond van dit vereiste moet een vreemdeling die een ‘reguliere’ verblijfsvergunning aanvraagt eerst in het bezit zijn van een geldige  ‘machtiging tot voorlopig verblijf’ (MVV). De beslissing op de aanvraag om een MVV moet buiten Nederland worden afgewacht.

Lees meer

EU-Hof beslist: 'Chavez-Vilchez' verblijfsrecht is NIET tijdelijk!

Op 7 september 2022 heeft het EU Hof van Justitie besloten dat de verzorgende ouder van een Nederlands kind geen 'verblijfsrecht van tijdelijke aard' heeft.

In dit nieuwsartikel leest u wat de uitspraak van het EU Hof van Justitie inhoudt en wat de gevolgen zijn voor de ouders van Nederlandse kinderen met een 'Chavez-Vilchez' verblijfsvergunning.

Lees meer

Per 1 oktober 2022 herinvoering MVV-vereiste voor alle Turkse onderdanen

Turkse onderdanen zullen weer volledig worden onderworpen aan het MVV-vereiste. Dat heeft de Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid in een brief van 5 juli 2022 laten weten aan de voorzitter van de Tweede Kamer.

Lees meer