Ga direct naar de inhoud.

MVV-gezinshereniging

Nieuws

Nieuwe normbedragen per 1 januari 2016

Per 1 januari 2016 gelden nieuwe normbedragen voor gezinsvorming en –hereniging.

Lees meer

Belangrijke wijzigingen basisexamen inburgering in het buitenland

Naar aanleiding van de uitspraken van het Europese Hof van Justitie en de Nederlandse Raad van State over het inburgeringsexamen, heeft de Staatssecretaris besloten om het beleid aan te passen.

Lees meer

Raad van State: regels over basisexamen inburgering in het buitenland moeten anders

De Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft op 19 november 2015 uitspraak gedaan in een zaak over het basisexamen inburgering in het buitenland.

Lees meer

EU Hof van Justitie: verplicht basisexamen inburgering maakt gezinshereniging 'onmogelijk of uiterst moeilijk'

In een arrest van 9 juli 2015 heeft het Hof van Justitie van de Europese Unie een belangrijk oordeel geveld over de wijze waarop Nederland uitvoering geeft aan het inburgeringsvereiste als voorwaarde voor gezinshereniging.

In het arrest stelt het Hof voorop dat het stellen van integratievoorwaarden aan gezinshereniging alleen als rechtmatig kan worden beschouwd indien de integratie van die gezinsleden daarmee kan worden vergemakkelijkt. Het evenredigheidsbeginsel vereist wel dat de toepassingsvoorwaarden voor een dergelijke verplichting niet verder gaan dan nodig om dat doel te bereiken. Leiden die toepassingsvoorwaarden ertoe dat gezinshereniging 'onmogelijk of uiterst moeilijk' wordt gemaakt, dan is dat in strijd met het Unierecht.

Lees meer