Flinke achterstanden bij IND zorgen voor langere procedures

Sinds de tweede helft van 2021 lopen de doorlooptijden van MVV-aanvragen en andere verblijfsprocedures flink op. Hoewel de meeste MVV-aanvragen daarvóór binnen zes weken werden afgehandeld, verlengt de IND in steeds meer dossiers de beslistermijn.

[20/04/2023 - UPDATE]: De IND meldt op haar website dat de wachttijden verder toenemen.

[23/05/2023 - UPDATE]: Nieuwsbericht 'De IND loopt tegen grenzen van uitvoerbaarheid aan'

Bij de IND wordt bevestigd dat sprake is van achterstanden. Deze houden verband met capaciteitsgebrek, oftewel: meer zaken dan mensen die deze zaken kunnen behandelen.

Veel cliënten vragen zich af wat zij (of wij) kunnen doen om hun zaak sneller te laten behandelen. Omdat de problemen bij de IND van logistieke aard zijn, is hier helaas weinig aan te doen. Aanvragen worden namelijk behandeld op volgorde van binnenkomst. Het maakt daarbij geen verschil of de aanvraag online is ingediend met DigiD of via een advocaat. Dat de ene zaak sneller wordt afgehandeld dan de andere, heeft meer te maken met de afdeling waar de aanvraag wordt ingedeeld en hoeveel handen die afdeling op dat moment vrij heeft. Het is niet te beïnvloeden bij welke afdeling een aanvraag terecht komt.

In de eerste helft van 2021 was het nog vrij uitzonderlijk dat de IND de beslistermijn van een MVV-aanvraag verlengde. Meestal was er dan iets aan de hand, bijvoorbeeld omdat de IND onderzoek wilde doen naar het inkomen van de referent via een werkplekbezoek. Sinds de tweede helft van 2021 zien wij echter steeds vaker dat de beslistermijn wordt verlengd zonder dat de aanvraag inhoudelijk is bekeken. De beslistermijn van een MVV-aanvraag kan zonder opgaaf van reden eenmalig met drie maanden worden verlengd.

Het indienen van een volledige en duidelijke aanvraag kan bijdragen aan een snelle besluitvorming. De langste tijd van de procedure, ligt de aanvraag echter op de 'voorraad' van de IND. Er gebeurt dan niets, tot er een beslismedewerker op het dossier wordt ingedeeld. De huidige problemen kunnen helaas alleen worden opgelost doordat de IND de processen aanpast of meer personeel inzet om de achterstanden weg te werken. 

In een aparte blog hebben wij eerder aandacht besteed aan beslistermijnen en de ingebrekestelling.
Vanwege de oplopende achterstanden hebben wij hierover in augustus 2023 ook een nieuw blogartikel geschreven.
Hieronder staan de links naar deze blogs:

Terug naar overzicht