Tijdelijke versoepeling MVV-eisen

De Immigratie- en Naturalisatiedienst heeft op 16 april 2021 een update bekendgemaakt met daarin versoepelingen ten aanzien van het ophalen van een machtiging tot voorlopig verblijf (MVV) en het aanvragen van een verblijfsvergunning zonder MVV. Hieronder leest u over de verschillende versoepelingen. 

De reden van de versoepeling is om overbodige reisbewegingen tegen te gaan, bijvoorbeeld voor mensen die al in Nederland aanwezig zijn, zodat zij niet naar het buitenland hoeven reizen om het basisexamen inburgering af te leggen en/of een goedgekeurde MVV af te halen om vervolgens weer terug te moeten keren naar Nederland. Dit uiteraard om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan.

De IND heeft op haar website de volgende versoepelingen bekendgemaakt:

Bent u al in Nederland en heeft u al een positieve beslissing op uw mvv-aanvraag ontvangen?

Dan kan het zijn dat u niet hoeft terug te reizen om uw mvv op te halen.
U hoeft niet terug te reizen wanneer u aan alle vier de voorwaarden voldoet:

 1. Een van deze situaties geldt voor u:
  • U was in uw land van herkomst of bestendig verblijf toen u of uw referent de mvv-aanvraag deed. Bestendig verblijf betekent dat u langer dan 3 maanden rechtmatig in dat land mag verblijven. U hebt daar een geldige verblijfsvergunning of wacht op een beslissing op uw verblijfsaanvraag; of
  • U bent tussen 15 juni 2020 en (voor) 23 januari 2021 naar Nederland gereisd. En u hebt de mvv hier aangevraagd terwijl u rechtmatig verblijf had;
 2. U bent naar Nederland gereisd met een visum kort verblijf. Of, als u geen visum nodig had, in de vrije termijn;
 3. U kon sinds 15 juni 2020 niet terugreizen naar uw land van herkomst of bestendig verblijf. Dit kwam door de reisbeperkingen en dit kunt u bewijzen;
 4. De IND heeft uw mvv-aanvraag goedgekeurd toen u in Nederland was.

Gelden alle 4 voorwaarden voor u? Dan hoeft u de mvv niet op te halen. U kunt bellen om een afspraak te maken bij een IND-loket. Tijdens die afspraak controleert de medewerker van de IND uw documenten. En neemt uw biometrische gegevens af.

Neem mee naar de afspraak bij het IND-loket:

 • de brief waarin staat dat u een verblijfsvergunning krijgt (kennisgeving)
 • de originele documenten die in die brief genoemd worden
 • uw paspoort
 • documenten die bewijzen dat u sinds 15 juni 2020 niet kon terugreizen naar uw land van herkomst of bestendig verblijf door de reisbeperkingen

Voldoet u niet aan de 4 voorwaarden? Dan moet u uw mvv ophalen in het land van herkomst of van bestendig verblijf, als dit weer kan. U kunt uw mvv niet ophalen in Nederland. Kijk voor meer informatie over het ophalen van een mvv op nederlandwereldwijd.nl (opent in nieuw venster).

Bent u in Nederland en wilt u een verblijfsvergunning aanvragen?

Normaal gesproken moet u hiervoor een mvv aanvragen, die u in uw eigen land moet ophalen. Echter, door de reisbeperkingen als gevolg van het coronavirus is terugreizen niet altijd mogelijk. Tot minimaal 15 mei 2021 hoeft u niet terug naar uw eigen land om de mvv op te halen, indien u aan alle drie de voorwaarden voldoet:

 1. U bent vóór 23 januari 2021 Nederland ingereisd;
 2. U bent in Nederland met een visum kort verblijf of in uw vrije termijn. U dreigt in een situatie te komen waarin uw verlengde visum of vrije termijn is verlopen en u Nederland niet kunt verlaten door de reisbeperkingen. Is uw visum of vrije termijn al verlopen? De IND gaat hier soepel mee om als dit komt door overmacht door het coronavirus;
 3. U en uw referent voldoen aan alle voorwaarden voor de verblijfsvergunning. Bekijk de voorwaarden die horen bij gezinshereniging hier . De voorwaarde voor het behalen van het basisexamen inburgering in het buitenland, geldt niet.


Aanvraag voor familie of partner

Voldoet u aan de 3 voorwaarden? Waaronder de voorwaarden om bij uw familie of partner in Nederland te wonen? Dan kunt u zelf een schriftelijke aanvraag via de post naar de IND sturen. 

Let op: vink in het aanvraagformulier bij de reden voor vrijstelling van het mvv-vereiste aan: "Anders, er is er sprake van bijzondere en individuele omstandigheden, op grond waarvan u niet terug kan keren naar uw land om een mvv aan te vragen." Voeg een brief toe aan uw aanvraagformulier waarin u uitlegt dat u door het coronavirus niet naar het buitenland kunt reizen. Zijn er andere bijzondere omstandigheden waardoor u niet kunt reizen? Noem dit dan ook. U hoeft niet zelf een afspraak bij een IND-loket te maken om de aanvraag te doen. U krijgt bericht van de IND over de behandeling van uw aanvraag.

Voldoet u niet aan deze voorwaarden?

Dan komt u niet in aanmerking voor de versoepelde regels en gelden voor u de gewone regels en voorwaarden voor een MVV.
Dat kan betekenen dat er alsnog naar het buitenland moet worden gereisd om het basisexamen inburgering af te leggen en/of om een MVV af te halen.

Juridische bijstand en begeleiding

Ondanks het coronavirus gaan lopende procedures gewoon verder. 
Nieuwe aanvragen kunnen nog steeds worden ingediend bij de IND.

De dienstverlening bij Delissen Martens Advocaten gaat ook door. 
Wij zijn beschikbaar voor een bespreking op afstand, per telefoon of via Zoom of Teams.
Een bespreking kan online worden ingepland

Vanwege de grote onzekerheid die momenteel heerst ontvangen wij vele vragen.
Zolang de situatie voortduurt heeft het geen zin om met ons in contact te treden over:

 • In- en uitreisperikelen (men komt het land niet in of uit)
 • Bereikbaarheid van ambassades
 • Verlening, afgifte en verlenging van visa voor kort verblijf
 • Discussie over vrijstellingen en ontheffingen vanwege het coronavirus
 • Wanneer wel of geen sprake is van een spoedgeval.
Wij vragen uw begrip en adviseren u om de nieuwsberichten op deze website en de verschillende websites van de overheid goed in de gaten te houden.
 

Terug naar overzicht