Ambassade Kiev gesloten, coulance voor Oekraïners in Nederland

In verband met de oorlog in Oekraïne is de Nederlandse ambassade in Kiev tot nader order gesloten.

Dit betekent dat er momenteel geen MVV visa kunnen worden afgegeven en geen examens kunnen worden afgelegd in Oekraïne. 

Daarnaast heeft de IND aangekondigd coulant om te zullen gaan met reguliere verblijfsaanvragen van Oekraïners.

Bekijk de actuele informatie over Oekraïne en verblijf in Nederland op de website van de IND.

Consulaire noodhulp

De website van de Nederlandse ambassade in Kiev vermeldt dat in Jaroslaw (Polen) een consulair meldpunt is ingericht voor nood dienstverlening (lasissez-passer’s en noodvisa). 
Consulaire noodhulp kan worden verleend aan Nederlanders die in Oekraïne zijn en een laissez-passer nodig hebben of een noodvisa voor kerngezinsleden (echtgenoot / echtgenote / geregistreerd partner, afhankelijke kinderen tot en met 25 jaar). 

MVV-aanvragen

Het basisexamen inburgering in het buitenland kan voorlopig alleen op andere ambassades in buurlanden van Oekraïne worden afgelegd. In lopende en nieuwe MVV-aanvragen zal aan de IND moeten worden doorgegeven bij welke andere ambassade de MVV kan worden afgehaald. Dit kan een buurland van Oekraïne zijn, zoals Polen.

IND: coulance bij reguliere aanvragen

Verder meldt de IND op haar website dat het de komende tijd coulant omgaat met reguliere verblijfsaanvragen van Oekraïners. Oekraïners die in Nederland zijn of aankomen, hoeven zich daardoor geen zorgen te maken over hun verblijfsrecht hier.

De IND website meldt hierover het volgende:

Kort verblijf

Inwoners van Oekraïne kunnen Nederland inreizen zonder visum, dankzij het associatieverdrag dat de EU in 2017 met Oekraïne sloot. Mensen met een biometrisch paspoort mogen hier dan 90 dagen vrij verblijven, de zogeheten vrije termijn. Ook is het voor Oekraïners mogelijk om een visum kort verblijf aan te vragen. Daarmee kunnen ze eveneens 90 dagen in Nederland verblijven. Het wordt nu mogelijk om een visum kort verblijf of de vrije termijn te verlengen tot maximaal 180 dagen. Bovendien is afgesproken dat inwoners van Oekraïne die de maximale termijnen overschrijden, hier in verband met de huidige situatie geen problemen van zullen ondervinden.

Lang verblijf

Oekraïners die voor langere termijn naar Nederland willen komen, bijvoorbeeld om hier te werken of voor gezinshereniging, horen normaal een machtiging tot voorlopig verblijf (mvv) aan te vragen of op te halen in Oekraïne. Nu dat niet meer kan, kunnen zij uitwijken naar omringende landen. Onder bepaalde omstandigheden wordt niet langer verlangd dat Oekraïners alsnog uitreizen om een mvv op te halen. Daarnaast kan onder bepaalde omstandigheden ook direct in Nederland een verblijfsvergunning worden opgehaald.

Mochten bij een aanvraag officiële brondocumenten missen, dan zal de IND samen met de aanvrager kijken of andere documenten als alternatief kunnen dienen.

Asiel

Als er Oekraïners zijn die in Nederland asiel aanvragen, dan krijgen zij net zoals iedere asielzoeker een procedure en opvang in Nederland.

De coulanceregeling is verder uitgewerkt op de pagina 'Oekraïne: gevolgen verblijf en aanvragen' op de website van de IND:

Verlengen visum kort verblijf en vrije termijn

Bent u Oekraïens en in Nederland voor kort verblijf van maximaal 90 dagen? U kunt uw visum kort verblijf of vrije termijn verlengen als u langer in Nederland wilt blijven. Verlengen kan met maximaal 90 dagen, tot een totaal van 180 dagen. Dit kan ook als uw visum of vrije termijn al verlopen is. Hoe u uw visum kort verblijf of vrije termijn kunt verlengen wordt zo snel mogelijk duidelijk. Dit leest u dan op deze pagina.

Is uw vrije termijn of uw visum kort verblijf al verlopen? Dit heeft geen nadelige gevolgen. 

Ophalen mvv bij ambassade in ander land

Bent u buiten Nederland en hebt u een positieve beslissing gekregen op uw mvv-aanvraag? De Nederlandse ambassade in Kiev is gesloten. U kunt daar geen mvv ophalen. Mogelijk kunt u de mvv ophalen bij een Nederlandse ambassade of consulaat in een ander land. Bel uw contactpersoon bij de IND als u de ambassade wilt veranderen. Het telefoonnummer staat in de brief van de IND waarin staat dat u een mvv krijgt.

Vrijstelling ophalen mvv voor Oekraïners in Nederland 

Hebt u in Oekraïne een machtiging tot voorlopig verblijf (mvv) aangevraagd? Of heeft uw referent dit voor u gedaan in Nederland? U hoeft tijdelijk geen mvv op te halen bij de Nederlandse ambassade als u voldoet aan de volgende voorwaarden: 

  • U hebt een positieve beslissing gekregen op uw mvv-aanvraag.
  • U bent in Nederland met een visum kort verblijf of in de vrije termijn.

U kunt binnenkort uw verblijfsvergunning ophalen bij een IND-loket. Wat u hiervoor moet doen wordt zo snel mogelijk duidelijk. Dit leest u dan op deze pagina.

Verblijfsvergunning zonder mvv aanvragen 

Bent u Oekraïens en wilt u een verblijfsvergunning aanvragen in Nederland? Dit kan mogelijk tijdelijk zonder machtiging tot voorlopig verblijf (mvv). U hoeft dan niet met een mvv naar Nederland te zijn gereisd. U moet wel voldoen aan de volgende voorwaarden:

  • U hebt rechtmatig verblijf in Nederland met een visum kort verblijf of in de vrije termijn. U kunt door de situatie niet terugreizen naar Oekraïne.
  • U en uw referent voldoen aan alle voorwaarden voor de verblijfsvergunning, behalve het basisexamen inburgering in het buitenland. Dit examen hoeft u niet te hebben gehaald.

Bekijk de voorwaarden voor de verschillende verblijfsvergunningen op onze website. Daar staat ook hoe u de aanvraag kunt doen en hoeveel dit kost.

In Nederland blijven na aflopen verblijfsvergunning

Bent u Oekraïens, hebt u een Nederlandse verblijfsvergunning en loopt deze (bijna) af? Vraag een verlenging aan van uw verblijfsdocument als dit mogelijk is. Is verlenging niet mogelijk? De Nederlandse overheid begrijpt het als u door de situatie in Oekraïne niet kunt terugkeren. Dit heeft geen gevolgen als u een visum of verblijfsvergunning aanvraagt in de toekomst. 

Beoordeling aanvraag verblijfsvergunning 

Hebt u een verblijfsvergunning of verlenging aangevraagd? De IND neemt de situatie in Oekraïne en uw persoonlijke situatie mee in de beoordeling van uw aanvraag. Dit geldt ook als u nu geen documenten over uw identiteit of huwelijk kunt opsturen door de situatie.

Voor informatie over asiel, zie de betreffende pagina van de IND website.

Rechtsbijstand

Wij delen de zorg en leven mee met hen die in onzekerheid verkeren over hun veiligheid en die van hun familieleden.
Helaas is het voor ons niet mogelijk om alle verontruste familieleden van Oekraïense burgers te woord te staan.   
Wij kunnen vooralsnog alleen in lopende dossiers ondersteunen bij het verkrijgen van een MVV of verblijfsvergunning. 

Zie ook de website van de Rijksoverheid met veelgestelde vragen over de situatie in Oekraïne.

 

Terug naar overzicht