Ga direct naar de inhoud.

MVV-gezinshereniging

Nieuws

Nieuwe normbedragen per 1 juli 2022

Per 1 juli 2022 gelden nieuwe normbedragen voor gezinsvorming en –hereniging.

Lees meer

IND maakt interne werkinstructies openbaar

Op 15 april 2022 heeft de IND een grote hoeveelheid interne werkinstructies, informatieberichten en landeninformatie via haar website openbaar gemaakt.

In deze documenten - die tot dusver geheim waren - staat hoe de beslismedewerkers van de IND aanvragen etc. moeten beoordelen. De betreffende interne werkinstructies bevatten vaak veel meer informatie dan de wet of het (openbare) beleid zelf. Het openbaar maken van de werkinstructies maakt de uitvoeringspraktijk van de IND niet alleen transparanter, maar ook voor burgers is er hierdoor meer zekerheid over de vraag aan welke voorwaarden zij in specifieke gevallen moeten voldoen.

Lees meer

Ambassade Kiev gesloten, coulance voor Oekraïners in Nederland

In verband met de oorlog in Oekraïne is de Nederlandse ambassade in Kiev tot nader order gesloten.

Dit betekent dat er momenteel geen MVV visa kunnen worden afgegeven en geen examens kunnen worden afgelegd in Oekraïne. 

Daarnaast heeft de IND aangekondigd coulant om te zullen gaan met reguliere verblijfsaanvragen van Oekraïners.

Lees meer

Flinke achterstanden bij IND zorgen voor langere procedures

Sinds de tweede helft van 2021 lopen de doorlooptijden van MVV-aanvragen en andere verblijfsprocedures flink op. Hoewel de meeste MVV-aanvragen daarvóór binnen zes weken werden afgehandeld, verlengt de IND in steeds meer dossiers de beslistermijn.

Lees meer

Nieuwe legestarieven en normbedragen per 1 januari 2022

Per 1 januari 2022 gelden nieuwe legestarieven voor gezinshereniging.

Voor een gehuwde of ongehuwde partner bedragen deze € 207.
Voor verblijf als minderjarig kind bij ouder(s) wordt het legestarief van € 64 verhoogd naar:  € 69.

Ook de inkomensnormen zijn per 1 januari 2022 aangepast aan het gewijzigde bruto wettelijk minimumloon.

Lees meer

Inburgeringsplicht Turkse nieuwkomers vanaf 1 januari 2022

​Vanaf 1 januari 2022 geldt een inburgeringsplicht voor Turkse (gezins)migranten en hun familieleden die voor langdurig verblijf naar Nederland willen komen.

Daarnaast zullen alle Turkse onderdanen en hun gezinsleden vanaf deze datum het basisexamen inburgering in het buitenland moeten afleggen voordat zij in aanmerking kunnen komen voor een MVV!

Lees meer

Nieuwe normbedragen per 1 juli 2021

Per 1 juli 2021 gelden nieuwe normbedragen voor gezinsvorming en –hereniging.

Lees meer

Tijdelijke versoepeling MVV-eisen

De Immigratie- en Naturalisatiedienst heeft op 16 april 2021 een update bekendgemaakt met daarin versoepelingen ten aanzien van het ophalen van een machtiging tot voorlopig verblijf (MVV) en het aanvragen van een verblijfsvergunning zonder MVV. Hieronder leest u over de verschillende versoepelingen. 

Lees meer