Ga direct naar de inhoud.

MVV-gezinshereniging

Nieuws

Nieuwe legestarieven en normbedragen per 1 januari 2018

Per 1 januari 2018 gelden nieuwe legestarieven voor gezinshereniging.

Voor een gehuwde of ongehuwde partner bedragen deze € 240.
Voor verblijf als minderjarig kind bij ouder(s) blijft het legestarief € 51.

Ook de inkomensnormen zijn per 1 januari 2018 aangepast aan het gewijzigde bruto wettelijk minimumloon.

Lees meer

Arrest van het EU Hof van Justitie in de zaak Chavez-Vilchez schept nieuwe mogelijkheden voor gezinshereniging

Dankzij een recente ontwikkeling zijn er nieuwe mogelijkheden tot gezinshereniging in Nederland in situaties met minderjarige, Nederlandse kinderen. 

LET OP: Dit artikel is van oktober 2017. De laatste informatie over dit onderwerp vindt u in de rubriek:

Verblijf bij een Nederlands (minderjarig) kind

Lees meer

Nieuwe normbedragen per 1 juli 2017

Per 1 juli 2017 gelden nieuwe inkomensnormen voor gezinshereniging. Deze zijn aangepast aan het gewijzigde bruto wettelijk minimumloon.

Lees meer

Raad van State doet belangrijke uitspraak over het verstrekken van onjuiste gegevens in gezinsherenigingszaken

De Nederlandse Vreemdelingenwet geeft de IND de bevoegdheid om een aanvraag om gezinshereniging af te wijzen indien in het kader van een eerdere aanvraag onjuiste gegevens zijn verstrekt of relevante gegevens zijn achtergehouden.

Deze bevoegdheid bestaat tot vijf jaar nadat de vreemdeling Nederland heeft verlaten. Heeft de vreemdeling niet eerder in Nederland verbleven, dan stelt de IND zich zelfs op het standpunt dat deze bevoegdheid blijvend kan worden gebruikt.

Lees meer

Versoepeling inkomensvoorwaarden voor gezinshereniging

In een brief van 23 februari 2017 heeft Staatssecretaris Dijkhoff van Veiligheid en Justitie aan de Tweede Kamer een versoepeling van het inkomensbeleid voor gezinshereniging aangekondigd. 

Het nieuwe beleid is op 23 maart 2017 bekendgemaakt en werkt terug tot en met 21 september 2016. Dit beleid wordt dus toegepast op alle vanaf die datum lopende en nog in te dienen aanvragen om toelating en verblijf in het kader van gezinshereniging.

Lees meer

Nieuwe legestarieven en normbedragen per 1 januari 2017

Per 1 januari 2017 gelden nieuwe legestarieven voor gezinshereniging.

Voor een gehuwde of ongehuwde partner bedragen deze € 237.
Voor verblijf als minderjarig kind bij ouder(s) is het legestarief verhoogd naar € 51.

Ook de inkomensnormen zijn per 1 januari 2017 aangepast aan het gewijzigde bruto wettelijk minimumloon.

Lees meer

Nieuw artikel: De vervagende grenzen van de inkomenseisen voor gezinshereniging

Sinds het EU Hof van Justitie op 21 juli 2016 uitspraak heeft gedaan in de zaak-Khachab, staan de inkomensvoorwaarden die Nederland stelt aan gezinshereniging onder druk.

Dit blijkt uit de verschillende rechterlijke uitspraken hierover sinds het arrest-Khachab. Hierin wordt duidelijk dat ook wanneer het inkomen van een referent niet per definitie 'voldoende' of 'duurzaam' is zoals voorgeschreven door het beleid, er toch ruimte moet bestaan voor een individuele beoordeling van het inkomen van de referent.

Lees meer

Nieuwe normbedragen per 1 juli 2016

Per 1 juli 2016 gelden nieuwe normbedragen voor gezinsvorming en –hereniging.

Lees meer