Ga direct naar de inhoud.

MVV-gezinshereniging

Nieuws

Gekozen tag:   Chavez-Vilchez   ×

Nu ook naturalisatie mogelijk met 'Chavez' verblijfsrecht

Houders van een 'Chavez-Vilchez' verblijfsvergunning hoeven hun vergunning niet meer om te zetten naar een 'niet-tijdelijk' verblijfsdoel voordat zij in aanmerking komen voor het Nederlanderschap. Dat heeft de Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid op 8 januari 2023 besloten. Om in aanmerking te komen voor naturalisatie moet nog wel aan de overige voorwaarden zijn voldaan, waaronder de minimale verblijfsduur in Nederland en het inburgeringsdiploma.

Lees meer

EU-Hof beslist: 'Chavez-Vilchez' verblijfsrecht is NIET tijdelijk!

Op 7 september 2022 heeft het EU Hof van Justitie besloten dat de verzorgende ouder van een Nederlands kind geen 'verblijfsrecht van tijdelijke aard' heeft.

In dit nieuwsartikel leest u wat de uitspraak van het EU Hof van Justitie inhoudt en wat de gevolgen zijn voor de ouders van Nederlandse kinderen met een 'Chavez-Vilchez' verblijfsvergunning.

Lees meer

Nieuw rapport concludeert: Nederlandse ‘Chavez-Vilchez’ beleid in strijd met EU-recht

Een recent verschenen rapport van de Migration Law Clinic plaatst kritische kanttekeningen bij het ‘Chavez-Vilchez’ beleid, zoals dat momenteel wordt gevoerd door de IND in Nederland. In het rapport wordt zelfs geconcludeerd dat het beleid van de IND op meerdere punten in strijd is met het EU-recht.

Lees meer

Rechtbank stelt vragen aan EU Hof over tijdelijkheid 'Chavez-Vilchez' verblijfsrecht

Het Chavez-Vilchez arrest stelde in 2017 een EU-verblijfsrecht vast voor derdelander verzorgende ouders van minderjarige Nederlandse kinderen.
Een veel voorkomende vraag sinds het arrest is of de derdelander ouder met een ‘Chavez’ EU-verblijfsdocument ook in aanmerking kan komen voor langdurig verblijf of zelfs naturalisatie. De rechtbank werd onlangs geconfronteerd met dit vraagstuk en heeft besloten om prejudiciële vragen te stellen aan het Europese Hof van Justitie.

Lees meer

Arrest van het EU Hof van Justitie in de zaak Chavez-Vilchez schept nieuwe mogelijkheden voor gezinshereniging

Dankzij een recente ontwikkeling zijn er nieuwe mogelijkheden tot gezinshereniging in Nederland in situaties met minderjarige, Nederlandse kinderen. 

LET OP: Dit artikel is van oktober 2017. De laatste informatie over dit onderwerp vindt u in de rubriek:

Verblijf bij een Nederlands (minderjarig) kind

Lees meer