Nu ook naturalisatie mogelijk met 'Chavez' verblijfsrecht

Houders van een 'Chavez-Vilchez' verblijfsvergunning hoeven hun vergunning niet meer om te zetten naar een 'niet-tijdelijk' verblijfsdoel voordat zij in aanmerking komen voor het Nederlanderschap. Dat heeft de Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid op 8 januari 2023 besloten. Om in aanmerking te komen voor naturalisatie moet nog wel aan de overige voorwaarden zijn voldaan, waaronder de minimale verblijfsduur in Nederland en het inburgeringsdiploma.

Het besluit van de staatssecretaris is op 23 januari 2023 bekend gemaakt in Informatiebericht  2023/6.
Achtergrond is de uitspraak van 7 september 2022 van het EU Hof van Justitie, waarin is bepaald dat een 'Chavez-Vilchez' verblijfsrecht niet geldt als een 'tijdelijk' verblijfsrecht, om na 5 jaar in aanmerking te komen voor een verblijfsvergunning 'EU langdurig ingezetene'. Dat is de EU-variant van de verblijfsvergunning voor onbepaalde tijd.

Hoewel de uitspraak van het EU Hof expliciet ziet op de EU-verblijfsvergunning voor langdurig ingezetenen, was de vraag gerezen hoe om te gaan met de tot nu toe aangenomen tijdelijkheid van het 'Chavez-verblijfsrecht in relatie tot:

1. Sociaal referentschap in gezinsmigratiezaken
2. De nationale reguliere verblijfsvergunning voor onbepaalde tijd en
3. Naturalisatie.

Op 8 januari 2023 heeft de Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid besloten om de conclusie van het Hof over het niet-tijdelijke karakter van het Chavez-verblijfsrecht door te trekken naar de genoemde type aanvragen. Dit betekent dat de houder van een 'Chavez' verblijfsvergunning kan optreden als referent voor een partner of ander gezinslid en daarnaast in aanmerking kan komen voor de nationale, reguliere verblijfsvergunning voor onbepaalde tijd én voor naturalisatie tot Nederlander. Hiervoor moet wel aan de andere voorwaarden zijn voldaan. 

  • De voorwaarden voor een verblijfsvergunning voor onbepaalde tijd vindt u hier (website IND).
  • De voorwaarden voor naturalisatie vindt u hier (website IND).

Terug naar overzicht