Ga direct naar de inhoud.

MVV-gezinshereniging

Databank 'Chavez-Vilchez' uitspraken

Hier vindt u een selectie van actuele uitspraken (vanaf eind 2018) over verblijf bij Nederlandse kinderen.

De databank is momenteel bijgewerkt tot en met mei 2021.
Er zijn de afgelopen tijd veel rechterlijke uitspraken bekendgemaakt op het gebied van 'Chavez-Vilchez'.

Een actueel overzicht vindt u op Rechtspraak.nl.

Heeft u een interessante uitspraak om met ons te delen?

Stuur deze dan graag naar ons op en wij voegen deze - geanonimiseerd - toe aan de databank.

De uitspraken kunnen worden gesorteerd op de volgende onderwerpen (tags):

| Bewijslast en onderzoeksplicht | Faciliterend inreisvisum | Identiteit en nationaliteit | Verblijfsrecht in ander EU-land |
Marginale zorgtaken | Openbare orde | Moeder | Vader | Stiefouder | Voorkind |

Rechtbank Den Haag (zp Utrecht) 29 januari 2021, AWB 20/3608 en 20/3609

De rechtbank is van oordeel dat het aan eiser is om, inzake een aanvraag voor een verblijfsvergunning o.b.v. het Chavez-Vilchez arrest, aan de hand van stukken aan te tonen dat hij daadwerkelijke zorgtaken verricht voor zijn zoon. Beroep ongegrond. 

 

Lees meer

Rechtbank Den Haag (zp Middelburg) 14 januari 2021, AWB 20/3999

Eiser heeft een Spaans verblijfsdocument en daarmee rechtmatig verblijf in Spanje. Zijn eigen afstandsverklaring van zijn verblijfsvergunning doet niet aan dit rechtmatig verblijf af. Beroep ongegrond. 

Lees meer

Rechtbank Den Haag (zp Amsterdam) 24 december 2020, AWB 20/4610 en 20-4611

Eiser wil graag verblijf bij zijn twee minderjarige stiefkinderen op grond van het Chavez-Vilchez arrest. Tussen partijen is in geschil of er sprake is van een afhankelijkheidsrelatie tussen eiser en de kinderen. Eiser heeft volgens de rechtbank met verklaringen van professionals aangetoond dat het vertrek van eiser en de scheiding tussen hem en zijn stiefkinderen gevolgen zal hebben voor het evenwicht van de kinderen. Ook heeft eiser met deze stukken onderbouwd dat de lichamelijke en emotionele ontwikkeling van de kinderen kwetsbaar is en de mate van zijn affectieve relatie met de kinderen voldoende toegelicht. De rechtbank verklaart het beroep gegrond. 

Lees meer

Rechtbank Den Haag (zp Amsterdam) 20 november 2020, AMS 20 / 172

Prejudiciële vragen over de uitleg van artikel 20 VWEU: is een verblijfsrecht op grond van 'Chavez-Vilchez' van tijdelijke aard en staat deze in de weg aan een verblijfsvergunning voor onbepaalde tijd?

Lees meer

Rechtbank Den Haag (zp Haarlem), 19 november 2020, AWB 19/8572

Aanvraag om afgifte van een document op grond van artikel 9 Vw als gemeenschapsonderdaan. Eiser en zijn kinderen vallen niet binnen de reikwijdte van het arrest Chavez Vilchez omdat eiser een Spaanse verblijfsvergunning heeft en zijn Nederlandse kinderen daarom niet als gevolg van het bestreden besluit gedwongen worden het grondgebied van de EU te verlaten.

Lees meer

Heeft u hulp nodig bij de aanvraag om een 'Chavez-Vilchez' verblijfsvergunning?

Of is uw aanvraag afgewezen en wilt u in bezwaar of beroep?
Neem dan contact met ons op.

Contactpagina   |   Maak een (bel)afspraak

Gebruik onderstaand formulier en wij nemen z.s.m. contact met u op.

* verplichte velden