Nieuw artikel: De vervagende grenzen van de inkomenseisen voor gezinshereniging

Sinds het EU Hof van Justitie op 21 juli 2016 uitspraak heeft gedaan in de zaak-Khachab, staan de inkomensvoorwaarden die Nederland stelt aan gezinshereniging onder druk.

Dit blijkt uit de verschillende rechterlijke uitspraken hierover sinds het arrest-Khachab. Hierin wordt duidelijk dat ook wanneer het inkomen van een referent niet per definitie 'voldoende' of 'duurzaam' is zoals voorgeschreven door het beleid, er toch ruimte moet bestaan voor een individuele beoordeling van het inkomen van de referent.

In het artikel 'De vervagende grenzen van de inkomenseisen voor gezinshereniging' op deze website wordt op deze ontwikkelingen nader ingegaan en wordt aangegeven waar de ruimte zit voor afwijking van de inkomenseisen voor gezinshereniging.

Op grond van een tweetal arresten van het EU Hof van Justitie kan worden geconcludeerd dat gezinshereniging de hoofdregel is en dat hieraan alleen voorwaarden kunnen worden gesteld voor zover deze geen afbreuk doen aan het nuttig effect van de Gezinsherenigingsrichtlijn. Bij de beoordeling van het inkomen van de referent is van belang dat hij beschikt over stabiele en regelmatige inkomsten die volstaan om hemzelf en zijn gezinsleden te onderhouden, zonder een beroep te doen op het stelsel voor sociale bijstand. De beoordeling van het inkomen dient voornamelijk in dit licht plaats te vinden: hoe groot is het risico dat men een beroep zal doen op de bijstand?

Lees hierover meer in het artikel :

De vervagende grenzen van de inkomenseisen voor gezinshereniging

Terug naar overzicht