Nieuwe normbedragen per 1 juli 2016

Per 1 juli 2016 gelden nieuwe normbedragen voor gezinsvorming en –hereniging.

Deze bedragen zijn te vinden in onderstaande tabel.

Bruto bedragen

Onderstaande bedragen zijn bruto bedragen. Dit is het bedrag dat in de arbeidsovereenkomst of de salarisspecificatie (loonstrook) staat. Op uw loonstrook vindt u dit bedrag bijvoorbeeld  in het vakje  SV-loon. SV-loon wordt soms ook 'loon SV' of '(bruto)loon SV' genoemd Het inkomen moet voor minimaal 12 maanden beschikbaar zijn op het moment van de aanvraag.

Verblijf bij echtgenoot/partner

Wml-norm per maand

Per maand exclusief vakantiegeld

Echtparen en ongehuwd samenwonenden     

€ 1.660,18

€ 1.537,20

Andere procedures

(bijvoorbeeld verblijf van kind bij ouder(s))

Wml-norm per maand

Per maand exclusief vakantiegeld

Echtparen en ongehuwd samenwonenden

€ 1.660,18

€ 1.537,20

Alleenstaande ouders

€ 1.162,13

€ 1.067,04

 

Terug naar overzicht