Toch weer inburgering voor Turkse onderdanen?

In een brief van 4 februari 2020 heeft het kabinet aan de Tweede Kamer laten weten dat de inburgeringsplicht voor Turkse nieuwkomers heringevoerd kan worden.

Door Shaima Bouzhou

Recente Europese jurisprudentie over het associatierecht tussen de EU en Turkije (zie o.a. arrest Yön 7 augustus 2018, C-123/17), maakt het volgens de de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid mogelijk voor de staat om de inburgeringsplicht opnieuw in te voeren, indien ‘wordt voldaan aan de door het HvJ EU geformuleerde voorwaarden. Deze zijn, kort samengevat: 'het bevorderen van de integratie van nieuwkomers en maatwerk bij inburgering.’ Hierbij moet rekening worden gehouden met bijzondere individuele omstandigheden.

Volgens het kabinet biedt de jurisprudentie en het nieuwe inburgeringsstelsel voldoende basis om de inburgeringsplicht voor Turkse nieuwkomers opnieuw in te voeren.

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid meent dat de inburgeringsplicht een essentiële maatregel is ter bevordering van de integratie en om die reden moet worden ingevoerd voor Turkse nieuwkomers. Dit betekent dat Turkse onderdanen eerst het inburgeringsexamen in Turkije moeten afleggen als voorwaarde voor een MVV ten behoeve van gezinshereniging. Wanneer Turkse onderdanen in aanmerking willen komen voor een permanent verblijfsrecht, zijn zij ook verplicht het inburgeringstraject af te ronden.

De inburgeringsplicht voor Turkse nieuwkomers wordt naar verwachting 1 januari 2021 ingevoerd, maar niet met terugwerkende kracht. De inburgeringsplicht geldt dus alleen voor Turkse nieuwkomers die vanaf dat moment nieuw naar Nederland komen.

Voor Turkse nieuwkomers betekent dit dat zij straks in Turkije al een basisexamen moeten afleggen voordat ze naar Nederland mogen komen. Na aankomst in Nederland blijven zij inburgeringsplichtig tot het inburgeringsexamen is behaald.

Terug naar overzicht