Rechtbank stelt vragen aan EU Hof over tijdelijkheid 'Chavez-Vilchez' verblijfsrecht

Het Chavez-Vilchez arrest stelde in 2017 een EU-verblijfsrecht vast voor derdelander verzorgende ouders van minderjarige Nederlandse kinderen.
Een veel voorkomende vraag sinds het arrest is of de derdelander ouder met een ‘Chavez’ EU-verblijfsdocument ook in aanmerking kan komen voor langdurig verblijf of zelfs naturalisatie. De rechtbank werd onlangs geconfronteerd met dit vraagstuk en heeft besloten om prejudiciële vragen te stellen aan het Europese Hof van Justitie.

Volgens de IND is het Chávez-Vilchez verblijfsrecht tijdelijk van aard, omdat het doel van het verblijfsrecht niet ziet op de rechten van de derdelander ouder, maar op de rechten van het Unieburger kind. Het doel is immers om te faciliteren dat het kind de Europese Unie niet hoeft te verlaten. In de visie van de IND zou het verblijfsrecht van de derdelander ouder automatisch eindigen wanneer het kind 18 jaar oud wordt.

Volgens de Rechtbank Den Haag (zittingsplaats Amsterdam) is de vraag of het verblijfsrecht tijdelijk van aard is en dus niet onder de werking valt van Richtlijn 2003/109/EU niet zonder redelijke twijfel te beantwoorden. Volgens de rechtbank is het onduidelijk of een verblijfsrecht op een op voorhand specifieke datum in de toekomst zal eindigen en/of dat gekeken moet worden naar de bedoeling van de derdelander.

In een tussenuitspraak van 20 november heeft de rechtbank daarom prejudiciële vragen gesteld aan het EU Hof van Justitie. Het EU Hof zal zich moeten buigen over (onder andere) de vraag of een ‘Chavez-Vilchez’ verblijfsrecht inderdaad tijdelijk van aard is, dan wel of de EU-regels voorschrijven dat met dit verblijfsrecht aanspraken worden opgebouwd voor een permanente verblijfsvergunning.

Het antwoord op deze vragen zal van belang zijn voor de beslispraktijk in Nederland en zou toch een mogelijkheid kunnen creëren voor derdelander ouders met een ‘Chavez-Vilchez’ verblijfsrecht om na verloop van tijd een permanente verblijfsvergunning te krijgen.

De uitspraak van de rechtbank en haar prejudiciële vragen zijn daarom zeer welkom om uiteindelijk tot een verduidelijking te komen voor wat betreft de tijdelijke of niet-tijdelijke aard van het Chavez EU-verblijfsrecht.

Wanneer het EU Hof van Justitie de vragen van de rechtbank heeft beantwoord, kunt u hierover meer lezen op deze website.

[UPDATE 25-09-2022]: Het EU-Hof van Justitie heeft de vragen van de rechtbank op 7 september 2022 beantwoord. Lees hierover meer in het nieuwsartikel:

EU-Hof beslist: 'Chavez-Vilchez' verblijfsrecht is NIET tijdelijk!

Terug naar overzicht