Ga direct naar de inhoud.

MVV-gezinshereniging.nl

Nieuws

EU Hof van Justitie: Datum aanvraag is bepalend voor beoordeling minderjarigheid kind

Wanneer een kind tijdens een procedure tot gezinshereniging meerderjarig wordt, mag de aanvraag niet om die reden worden afgewezen. Dat heeft het EU Hof van Justitie beslist in een uitspraak van 16 juli 2020.

Lees meer

Geliefde van buiten de EU mag per 27 juli weer naar Nederland

Bijgewerkt tot 27 juli 2020

In verband met de coronacrisis mogen alleen mensen uit een beperkt aantal landen Nederland inreizen.

Sommige categorieën van personen zijn van het inreisverbod uitgezonderd, zoals gezinsleden van EU-burgers.
Per 27 juli 2020 worden ook geliefden uit derde landen die een langeafstandsrelatie hebben met iemand uit Nederland aan de lijst met uitzonderingen toegevoegd. Dit heeft minister Grapperhaus in een brief van 16 juli aan de Tweede Kamer laten weten.

Lees meer

Nieuwe normbedragen per 1 juli 2020

Per 1 juli 2020 gelden nieuwe normbedragen voor gezinsvorming en –hereniging.

Lees meer

Naar verwachting per 1 juli 2021 nieuwe Inburgeringswet

In 2021 zal er een nieuwe inburgeringswet in werking treden waarmee er een aantal substantiële wijzigingen ten opzichte van het huidige inburgeringsstelsel worden geïmplementeerd. De nieuwe regels worden strenger. Een van de gevolgen is dat het niveau van het examen zal worden verhoogd van A2 naar B1.

Lees meer

Raad van State: Inkomsten uit ZW en WW uitkering kunnen ook duurzaam zijn

In een uitspraak van 3 juni 2020 heeft de Afdeling Bestuursrecht van de Raad van State geoordeeld dat uitkeringen uit de Werkloosheidswet (WW) of Ziektewet (ZW) kunnen worden meegenomen bij de beoordeling of het inkomen van een referent duurzaam is. 

Lees meer

Nieuwsbericht over coronavirus (COVID-19) en gezinshereniging

Bijgewerkt tot: 3 augustus 2020

Van over de hele wereld bereiken ons berichten dat afspraken op ambassades worden geannuleerd. Mensen die al in het bezit zijn van een MVV of (faciliterend) visum kunnen soms niet meer naar Nederland reizen in verband met reisbeperkingen. Ambassades zijn gesloten en IND-loketten zijn beperkt geopend. Dit heeft grote gevolgen voor mensen die in het kader van gezinshereniging naar Nederland willen komen of in Nederland willen blijven.

In dit nieuwsbericht gaan we in op de laatste stand van zaken.

Lees meer

Toch weer inburgering voor Turkse onderdanen?

In een brief van 4 februari 2020 heeft het kabinet aan de Tweede Kamer laten weten dat de inburgeringsplicht voor Turkse nieuwkomers heringevoerd kan worden.

Lees meer

Nieuwe legestarieven en normbedragen per 1 januari 2020

Per 1 januari 2020 gelden nieuwe legestarieven voor gezinshereniging.

Voor een gehuwde of ongehuwde partner bedragen deze € 174.
Voor verblijf als minderjarig kind bij ouder(s) blijft het legestarief € 58.

Ook de inkomensnormen zijn per 1 januari 2020 aangepast aan het gewijzigde bruto wettelijk minimumloon.

Lees meer