Ga direct naar de inhoud.

MVV-gezinshereniging

Blogs

Gekozen tag:   Chavez-Vilchez   ×

Is er leven na 'Chavez'?

De verzorgende ouder van een Nederlands kind heeft een verblijfsrecht in Nederland, tot het kind volwassen wordt. Geen paniek want gelukkig zijn er meerdere mogelijkheden om te zorgen dat ook op de langere termijn verblijf in Nederland mogelijk is. In dit blogartikel bespreken we de opties met u.

Lees meer

De rechten van (voor)kinderen o.b.v. het Chavez Vilchez-arrest

In deze blog leest u meer over de rechten van voorkinderen op basis van het Chavez Vilchez-arrest, en het antwoord op de vraag welk visum aangevraagd moet worden voor voorkinderen. 

Lees meer

5 vragen en antwoorden over ‘Chavez-Vilchez’

Sinds het ‘Chavez-Vilchez’ arrest van 10 mei 2017 hebben wij vele tientallen verblijfsaanvragen behandeld voor ouders van Nederlandse kinderen. Ook ontvingen wij van honderden mensen vragen over deze verblijfsregeling. Veel antwoorden zijn te vinden in onze blog: ‘Verblijf bij een minderjarig Nederlands kind’.

Toch zijn er vijf vragen die hierin niet aan de orde komen en die we hier verder willen belichten. Dit ook omdat er op internet verder weinig informatie over te vinden is. Lees hier de vragen en antwoorden.

Lees meer

Een kind krijgen in Nederland zonder verblijfsvergunning

In deze blog gaat het om de vraag of een vrouw zonder verblijfsvergunning in Nederland kan bevallen van haar kind en of zij in die periode en daarna alsnog in aanmerking kan komen voor een verblijfsvergunning. Ook komt aan de orde hoe het in die situatie(s) is geregeld met de kosten van medische zorg en een zorgverzekering.

Lees meer

Blog: Verblijf bij een minderjarig Nederlands kind

De ouder van een minderjarig kind met de Nederlandse nationaliteit kan een verblijfsrecht in Nederland krijgen, indien deze ouder (mede) verantwoordelijk is voor de zorg en/of opvoeding van het kind. Dat volgt uit de uitspraak van 10 mei 2017 van het EU Hof van Justitie in de zaak Chavez-Vilchez tegen Nederland. In die procedure ging het om de vraag of een illegaal in Nederland verblijvende ouder van een Nederlands kind een verblijfsrecht in Nederland moet krijgen.

Lees meer

Informatie voor Nederlanders die willen terugkeren uit het buitenland

Veel Nederlanders ondervinden na een lang verblijf in het buitenland problemen bij het terugkeren naar Nederland.
Hebben zij een gezin gesticht in het buitenland, dan zal de partner of echtgenoot over het algemeen moeten voldoen aan de strenge voorwaarden van de MVV-procedure.
Het is daardoor vaak niet mogelijk om in één keer met het hele gezin naar Nederland te komen.  

Lees meer