Update inburgeringswet: uitgesteld tot 1 januari 2022

Eerder berichtten wij over de nieuwe inburgeringswet, waarmee er een aantal substantiële en strenge wijzigingen ten opzichte van het huidige inburgeringsstelsel worden ingevoerd. In dit nieuwbericht informeren wij u over de laatste stand van zaken rond deze wet.

Invoering wet uitgesteld

De inburgeringswet zou in juli 2021 in werking treden, maar is nu uitgesteld tot in ieder geval 1 januari 2022. Dit liet minister Koolmees van Sociale Zaken in een brief van 11 november 2020 aan de voorzitter van de tweede kamer.

Volgens minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid is het nog niet mogelijk de inburgeringswet in te voeren omdat de gemeenten en alle ketenpartners er nog niet klaar voor zijn om hierin de regie te nemen. Of de nieuwe streefdatum ook haalbaar is, zal nog moeten blijken, aldus de minister.

Volgens de minister voldoet het huidige inburgeringsstelsel op een aantal punten niet. Zo zouden inburgeraars er te lang over doen om in te burgeren. Ook is het stelsel gevoelig gebleken voor fraude.

Met de nieuwe regels hoopt minister Koolmees inburgeraars te stimuleren om het hoogst mogelijke taalniveau te behalen.

B1 niveau als eis voor verblijf onbepaalde tijd en naturalisatie

Nieuwe inburgeringsregels gelden normaal gesproken alleen voor mensen die ná inwerkingtreding van de nieuwe wet inburgeringsplichtig zijn geworden. In de nieuwe Inburgeringswet is dit in zoverre anders voor wat betreft een verblijfsvergunning voor onbepaalde tijd of naturalisatie. Mensen die hiervoor in aanmerking willen komen en het inburgeringsexamen ‘oude stijl’ (A2 niveau) al hebben behaald moeten na invoering van de nieuwe wet namelijk alsnog slagen voor het examen op B1 niveau.

Terug naar overzicht