De ‘duurzame en exclusieve relatie’ bij de mvv-aanvraag

Wilt u uw partner uit een land buiten de Europese Unie laten overkomen voor een langere periode? En bent u niet getrouwd? Dan moet u bij de aanvraag om een machtiging tot voorlopig verblijf aantonen dat uw relatie 'duurzaam en exclusief' is. In dit blogartikel leg ik uit waar dit vereiste op gebaseerd is, wat dit de praktijk betekent en welke invloed de Corona-restricties hierop hebben.  

Door Wendy Epema

Een machtiging tot voorlopig verblijf (mvv) moet aangevraagd worden voor personen die komen van buiten de Europese Unie en voor langer dan negentig dagen in Nederland willen verblijven. Dit blogartikel ziet specifiek op de mvv aanvraag voor een partner.

Het vereiste voor ongehuwde partners om een duurzame en exclusieve relatie hebben, vloeit voort uit een Europese richtlijn die de gezinshereniging reguleert van gezinsleden die afkomstig zijn van buiten de Europese Unie. Voor ongehuwde partners is bepaald dat een land toestemming kan geven voor een verblijfsvergunning als sprake is van een ‘naar behoren gearresteerde duurzame relatie’. In de Nederlandse wetgeving is dit vertaald naar een duurzame en exclusieve relatie. Dat betekent dat de relatie in voldoende mate op één lijn is te stellen met een huwelijk.

In de praktijk zien we dat het lastig kan zijn om te bewijzen dat een relatie duurzaam en exclusief is.
Het komt regelmatig voor dat partners elkaar niet of weinig hebben kunnen zien, bijvoorbeeld door de Corona-restricties.
Zo ook in een zaak die in mei 2022 bij de rechtbank speelde.

Zaak 1: Marc en Sara*

Sara heeft de Surinaamse nationaliteit en woont in Suriname. Zij heeft een relatie met Marc, die Nederlander is en in Nederland woont. Zij hebben elkaar in oktober 2019 ontmoet toen Sara in Nederland op vakantie was. Nadat Sara terug naar Suriname is gereisd, hebben Sara en Marc contact gehouden via de telefoon. Sinds maart 2020 hebben zij een relatie. Zij willen graag samen in Nederland wonen, dus Marc dient voor Sara een mvv-aanvraag in. De aanvraag wordt door de IND afgewezen, omdat onvoldoende is onderbouwd dat sprake is van een duurzame en exclusieve relatie.  Sara en Marc hebben 500 pagina’s aan whatsappberichten overlegd, en een aantal bankafschriften waaruit blijkt dat Marc Sara financieel onderhoudt. De IND is echter van mening dat zij voldoende tijd met elkaar hebben moeten doorbrengen voordat kan worden gesproken van een relatie die op één lijn met een huwelijk kan worden gesteld. Marc en Sara hebben elkaar echter alleen in 2019 in persoon gezien, voordat zij een relatie hadden. Dat Marc en Sara elkaar wel hebben willen bezoeken, maar dat dit niet mogelijk was in verband met de Corona-restricties doet hier niet aan af volgens de IND. Marc en Sara stappen naar de rechter.

De rechter is het met de IND eens dat sprake is van een duurzame en exclusieve relatie wanneer de relatie in voldoende mate met een huwelijk op één lijn is te stellen. Echter, volgens de rechter is het niet zo dat enkel sprake kan is van een duurzame en exclusieve relatie als de partners elkaar in persoon hebben gezien sinds zij een relatie hebben. Er zijn namelijk redenen denkbaar, zoals de Corona-restricties, waardoor dit niet mogelijk is. Uit het overlegde bewijs blijkt dat Marc en Sara elkaar elke dag, de hele dag door hebben gesproken via Whatsapp, waarbij ook persoonlijke dingen zijn besproken. Zij zijn dus op de hoogte van belangrijke zaken in elkaars leven. Daarnaast heeft Marc financieel bijgedragen aan het levensonderhoud van Sara. Deze omstandigheden bij elkaar zijn, volgens de rechter, reden om Marc en Sara te interviewen en te bevragen over hun relatie voordat kan worden beoordeeld of de relatie duurzaam en exclusief is. De rechter heeft daarom het beroep gegrond verklaard en ter verdere behandeling terugverwezen naar de IND.

Zaak 2: Aniek en Jeffrey*

In april 2022 speelde een soortgelijke zaak bij de rechtbank. Aniek wilde een mvv aanvragen voor haar vriend Jeffrey, die woonachtig is in Suriname. De mvv is geweigerd omdat hun relatie ‘pas’ 2 jaar bestond en zij elkaar in die tijd maar drie weken in persoon hebben gezien. De rechter meent in deze zaak dat er geen sprake is van een duurzame en exclusieve relatie. Aniek en Jeffrey hebben beloverzichten en foto’s overlegd, maar volgens de rechter zegt dit niets over de inhoud van de relatie en zijn foto’s momentopnames.

Voor een duurzame en exclusieve relatie is dus niet zonder meer vereist dat de partners elkaar recentelijk in persoon hebben ontmoet. Wel moet met stukken onderbouwd worden dat er sprake is van een relatie die affectief en stabiel is.

Wat voor soort bewijzen moeten worden overlegd? Dit verschilt per situatie.
U kunt hierbij in ieder geval denken aan:

  • Whatsappberichten
  • beloverzichten
  • foto’s
  • tickets
  • brieven
  • geldoverboekingen.

De bewijzen moeten iets zeggen over de inhoud van de relatie, en niet alleen over de frequentie van contact.

Heeft u vragen over de duurzame en exclusieve relatie, of hulp nodig bij uw aanvraag of bezwaarprocedure? Neem dan contact op met mr. Jeroen Maas via +31 (0)88 010 51 78.

*Sara, Marc, Aniek en Jeffrey zijn fictieve namen, maar wel echte zaken.

De uitspraak in de zaak van Sara en Marc is niet openbaar gepubliceerd, maar kunt u hier lezen: ve22001622__21_04_2022__vk_rb_den_haag_zp_dordrecht__nl21.13920_-1 .

De uitspraak in de zaak van Aniek en Jeffrey vindt u hier.

Terug naar overzicht