Voor de 'Chavez-Vilchez' regeling gelden een aantal belangrijke voorwaarden.
Zie hiervoor ook het blogartikel 'Verblijf bij een minderjarig Nederlands kind'.
De voorwaarden houden met name verband met het verblijf in Nederland van de ouder van een Nederlands kind, die zorg- en opvoedingstaken heeft ten aanzien van dat kind.

In de praktijk zijn er situaties die, al dan niet in combinatie met andere omstandigheden, sneller kunnen leiden tot een afwijzing van een 'Chavez-Vilchez' verblijfsaanvraag.

Te denken valt aan de volgende situaties:

  • De Nederlandse ouder en het Nederlandse kind verblijven in Nederland. De niet-Nederlandse ouder verblijft in het buitenland. Omdat hij of zij geen zorg- en opvoedingstaken met betrekking tot het kind kan aantonen, zal deze ouder normaal gesproken niet in aanmerking komen voor een faciliterend inreisvisum om zich bij het kind in Nederland te kunnen voegen.
  • De niet-Nederlandse ouder heeft een verblijfsrecht in een ander EU-land. Dit is een veel voorkomende afwijzingsgrond. Zijn er indicaties van een (eerder) verblijfsrecht in een ander EU-land, dan zal de IND bewijs verlangen dat dit verblijfsrecht niet (meer) aanwezig is.
  • De niet-Nederlandse ouder is een stief-of pleegouder van het Nederlandse kind. Er is geen biologische verwantschap of juridische ouderschapsrelatie. In dat geval verlangt de IND bewijs dat het kind gedwongen wordt de EU te verlaten als aan deze stief- of pleegouder geen verblijf in Nederland wordt toegestaan. Hierbij wordt in mindere mate gekeken naar de belangen van het kind dan bij officiële ouder- kind relaties.
  • Het kind is vanwege de leeftijd minder afhankelijk van de ouder(s), waardoor de zorg- en opvoedingstaken van de ouder(s) minder goed kunnen worden aangetoond. Hoe ouder het kind is, hoe meer bewijs de IND zal verlangen van de zorgrelatie met de ouder(s)
  • De niet-Nederlandse ouder heeft slechts marginale zorgtaken ten aanzien van het kind. Heeft deze ouder nauwelijks zorg- en opvoedingstaken, dan zal minder snel worden aangenomen dat het in het belang van het kind is dat deze ouder in Nederland mag blijven.

Deze situaties zijn voorbeelden van de diverse rechtszaken die er lopen en waarover rechterlijke uitspraken zijn gedaan. De rechtspraak hierover is constant in ontwikkeling. Bij vragen hierover is het dan ook raadzaam om contact met ons op te nemen.