Op de website van de IND staat vermeld:

Onbepaalde tijd en Nederlander worden

Met de verblijfsvergunning voor verblijf bij minderjarig Nederlands kind kunt u géén aanvraag doen voor duurzaam verblijf, regulier onbepaalde tijd of EU-langdurig ingezeten. Ook kunt u niet de Nederlandse nationaliteit aanvragen.

Voor de IND is een ‘Chavez-Vilchez’ verblijfsrecht dus een eindstation, dat ophoudt wanneer het kind de achttienjarige leeftijd bereikt. Daarna moet de ouder Nederland verlaten.

Het is de vraag of dit juridisch ook klopt. Ook is het de vraag of het maatschappelijk gezien wenselijk is dat alle ouders van Nederlandse kinderen op de dag dat het kind 18 jaar oud wordt moeten vertrekken.

Momenteel lopen wordt hierover nog veel gezegd en geschreven. Ook lopen er diverse rechtszaken over de vraag hoe tijdelijk het verblijf is met een ‘Chavez-Vilchez’ verblijfsrecht en in hoeverre er aanspraak bestaat op de Nederlandse nationaliteit.

In een uitspraak van 6 april 2020 werd de IND door de rechtbank Amsterdam in het gelijk gesteld. Hier ging het om een naturalisatiekwestie, dus om het Nederlanderschap. De verwachting is dat er meer uitspraken zullen volgen en dat aan de hand daarvan duidelijk zal worden wat de rechtspositie is van mensen met een ‘Chavez-Vilchez’ verblijfsrecht. Ook is te verwachten dat de IND op termijn zal komen met een regeling om ouders van Nederlandse kinderen voor langere tijd in Nederland te kunnen laten verblijven.

Voor nu is het advies om de ontwikkelingen goed in de gaten te houden en, waar mogelijk, het verblijfsrecht om te zetten naar een ander verblijfsdoel. Is de ouder van het Nederlandse kind samen met de andere, Nederlandse ouder, dan kan het verblijfsrecht vrij eenvoudig worden omgezet naar het doel ‘verblijf bij partner of echtgenoot’. Hiervoor geldt geen inburgeringsvereiste, maar wel een leeftijdseis en een inkomenseis.

Na drie jaar verblijf bij een Nederlandse echtgenoot of partner kan al een naturalisatieverzoek worden ingediend. Hiervoor geldt wel een inburgeringsvereiste.

Delissen Martens begeleidt aanvragen voor het wijzigen van het verblijfsdoel van ‘verblijf bij Nederlands kind’ in ‘verblijf bij partner of echtgenoot’. Klik hier voor onze tarieven.

Zie ook: