Hoewel soms wordt beweerd dat er ook verblijfsaanspraken kunnen worden ontleend aan een nog niet geboren kind, is dit nog niet bevestigd door de rechtspraak. Mensen die bij het IND-loket verschijnen om een aanvraag in te dienen voor verblijf bij een ongeboren kind worden weggestuurd, zo is de ervaring.

Indien er zeer dringende spoed is en de geboorte van het kind niet kan worden afgewacht, is het denkbaar dat er schriftelijk een verblijfsaanvraag wordt ingediend, vooruitlopend op de geboorte van het kind. Dit bijvoorbeeld wanneer de toekomstige ouder van het kind met uitzetting wordt bedreigd.

Zolang het kind niet is geboren en niet in het bezit is van een Nederlands paspoort wordt door de IND geen sticker ‘Verblijfsaantekeningen gemeenschapsonderdanen’ in het paspoort geplaatst. Wel mag de aanvraag in Nederland worden afgewacht. Is het kind op het moment van de beslissing nog niet geboren, dan zal de aanvraag worden afgewezen en moet er een bezwaarschrift worden ingediend.