Voor een verblijfsrecht in Nederland op grond van het 'Chavez-Vilchez' arrest maakt het niet uit hoe men in Nederland is gekomen en of men er wel of niet legaal verblijft. Het gaat erom dat de ouder van het Nederlandse kind zorg- en opvoedingstaken heeft ten aanzien van zijn kind. Dat kan alleen als de ouder samen met het kind in Nederland is. Zie verder het blogartikel 'Verblijf bij een minderjarig Nederlands kind' voor de voorwaarden.

Is de ouder nog niet in Nederland, dan zal hij eerst naar Nederland moeten komen. Een faciliterend inreisvisum wordt doorgaans alleen afgegeven als de niet-Nederlandse ouder samen met het kind naar Nederland wil reizen. Is het kind al in Nederland, dan kan het een stuk lastiger worden. De ouder zal dan moeten proberen om op andere wijze naar Nederland te komen, bijvoorbeeld met een visum voor kort verblijf (familiebezoek).