Een persoonsgebonden budget (PGB) kan onder bepaalde voorwaarden door de IND als geldig inkomen worden geaccepteerd in het kader van gezinshereniging. De zorgovereenkomst wordt gelijkgesteld met een arbeidsovereenkomst. Om te beoordelen of het inkomen voldoende en duurzaam is, gebruikt de IND interne werkinstructies. Dit is geen officieel beleid en er kunnen geen rechten aan worden ontleend.

De tekst van deze interne werkinstructie kan hier worden gedownload.