Ga direct naar de inhoud.

Prijslijst / tarieven rechtsbijstand

Bij Delissen Martens Advocaten bestaat zeer ruime ervaring met aanvragen om een MVV of een verblijfsvergunning. Omdat wij deze aanvragen vaak behandelen, kunnen wij dat op een efficiënte manier doen. Alle tijd wordt optimaal besteed. U betaalt dan ook geen onnodige kosten.

Op basis van de gemiddelde tijd die aan aanvragen wordt besteed is een ‘pakketprijs’ ontwikkeld voor veel voorkomende aanvragen. Deze pakketprijs houdt in dat u het aantal uren dat gemiddeld nodig is voor het type aanvraag inkoopt tegen een gunstiger tarief dan onze normale uurtarieven. In veruit de meeste gevallen wordt de aanvraag afgehandeld binnen het daarvoor staande urenpakket.

Wel ligt hier enige verantwoordelijkheid bij de cliënt voor wat betreft de manier waarop de stukken worden aangeleverd, de regelmaat van contact, etc. De pakketprijs van € 660 (op basis van 3 uur) is doorgaans alleen haalbaar indien de MVV-aanvraag binnen de eerste 2 uur is ingediend. Het resterende uur kan dan worden gebruikt voor onderlinge communicatie en met de IND.

Tarieven

De tarieven zijn als volgt samengesteld:

Type aanvraag

Aantal uren

Pakketprijs (inclusief BTW)

 

 

2018

2019

MVV-aanvraag (gezinshereniging)

 

 

 

Standaard MVV-aanvraag 1 partner of kind

 3

€ 650

€ 660

MVV-aanvraag partner 1 partner met kind(eren)

 4

€ 800

€ 880

MVV-aanvraag met afwijkende inkomenssituatie

 4

€ 800

€ 880

MVV-aanvraag met beroep op ontheffing van het basisexamen inburgering in het buitenland

 4

€ 800

€ 880

 

Aantal uren

Pakketprijs (inclusief BTW)

 

 

2018

2019

Verblijf bij een minderjarig Nederlands kind (arrest ‘Chavez-Vilchez’)

 

 

 

Aanvraag EU-verblijfsdocument

 3

€ 650

€ 660

Verzoek om uitstel van vertrek wegens zwangerschap + aanvraag EU-verblijfsdocument 

 4

€ 800

€ 880

Aanvraag faciliterend inreisvisum

 3

€ 650

€ 660

Aanvraag faciliterend inreisvisum + Aanvraag EU-verblijfsdocument

 4

€ 800

€ 880

 

 

 

 

Advies algemeen

 

 

 

Oriënterend gesprek / advies / consult

 1

€ 200

€ 220

Oriënterend advies per telefoon of e-mail

 -

Gratis

Gratis

 

Het is mogelijk om een lager aantal uren in te kopen dan gebruikelijk, bijvoorbeeld 3 uur tegen € 660 voor de MVV-aanvragen van een partner en een kind (in plaats van 4 uur tegen € 880). Wel wordt bij overschrijding van het urenpakket een uurtarief in rekening gebracht van € 285 inclusief BTW. Een eventuele overschrijding van het aantal uren wordt tijdig aangekondigd. Van de bestede tijd wordt een overzicht verstrekt.

In een aanvraag is standaard inbegrepen:

  • Persoonlijk gesprek op kantoor
  • Advies op maat over de te volgen stappen en procedures
  • Grondige controle van alle documenten voorafgaand aan de aanvraag
  • Doorsturen van alle stukken naar de IND, met begeleidende brief en toelichting
  • Actief bewaken van de beslistermijn door periodiek contact met de IND
  • Verdere telefoongesprekken en correspondentie met de IND/ambassade/cliënt/derden, voor zover nodig voor de aanvraag

Voorwaarden

  1. Op de advocaat rust een inspanningsverplichting. De kosten van juridische bijstand houden geen verband van het resultaat van een MVV-aanvraag. Het resultaat kan namelijk van vele factoren afhankelijk zijn, waaronder de door de cliënt en/of derden te verstrekken gegevens en de juistheid daarvan. Op de advocaat rust de verplichting om die werkzaamheden en inspanningen te verrichten die redelijkerwijs van hem mogen worden verwacht om een positief resultaat van de aanvraag te bevorderen en de beslistermijn te bewaken.
  2. De advocaat is gebonden aan de gedragsregels voor de advocatuur en gehouden tot zorgvuldige behartiging van de belangen van de cliënt.
  3. De voorwaarden van deze actie worden definitief van kracht na een daartoe strekkende afspraak tussen de advocaat en de cliënt. Deze wordt vastgelegd in een opdrachtbevestiging. Vanaf dat moment wordt het bedrag van deze actie in rekening gebracht aan de cliënt. Het bedrag wordt binnen de betaaltermijn in één keer door de cliënt voldaan. De advocaat behoudt zich het recht voor om zijn werkzaamheden op te schorten tot na ontvangst van dit bedrag.
  4. Op de dienstverlening van de advocaat zijn de algemene voorwaarden van Delissen Martens Advocaten van toepassing.

Downloads met meer informatie

Bent u geïnteresseerd in begeleiding van uw aanvraag door Delissen Martens advocaten? Vul dan hieronder uw gegevens in. Wij nemen dan vrijblijvend contact met u op.

Indien u wenst te worden teruggebeld, geef dan graag aan op welke tijdstippen u het best te breiken bent.

Lees ook