Ga direct naar de inhoud.

Prijslijst / tarieven rechtsbijstand

Breng uw partner of gezinsleden dit jaar nog naar Nederland en maak gebruik van de diensten van een deskundige advocaat.

Dit voor de vaste prijs van € 650,00 (inclusief BTW).

Hier is in ieder geval inbegrepen:

 • Persoonlijk(e) gesprek(ken) op kantoor
 • Advies op maat over de te volgen stappen en procedures
 • Grondige controle van alle documenten voorafgaand aan de aanvraag
 • Doorsturen van alle stukken naar de IND, met begeleidende brief en eventuele toelichting
 • Actief bewaken van de beslistermijn door periodiek contact met de IND
 • Verdere telefoongesprekken en correspondentie met de IND/ambassade/cliënt/derden, voor zover nodig voor de aanvraag

Niet inbegrepen zijn:

 • Het legaliseren of opvragen van documenten
 • Het indienen van bezwaar en/of beroep
 • Kosten van derden, zoals leges, examengeld etc.
Het vaste tarief geldt voor maximaal 3 uur aan door de advocaat te besteden tijd / te verrichten werkzaamheden. Normaal gesproken is dit ruim voldoende voor het begeleiden van de aanvraag. Wel ligt hier enige verantwoordelijkheid bij de cliënt voor wat betreft de manier waarop de stukken worden aangeleverd, de regelmaat van contact, etc. Het actietarief is doorgaans alleen haalbaar indien de MVV-aanvraag binnen de eerste 2 uur is ingediend. Het resterende uur kan dan worden gebruikt voor onderlinge communicatie en met de IND.
 

Hoe werkt het?

 1. U belt of mailt vrijblijvend om de situatie voor te leggen.
 2. Wij geven u een eerste (vrijblijvend) advies en sturen u een checklist in verband met de benodigde documenten (zie ook de werkdocumenten).
 3. Zodra u de documenten heeft verzameld, komt u langs voor een afspraak of stuurt u de papieren naar ons op. Dat kan ook digitaal.
 4. Wij controleren de papieren, bereiden de aanvraag voor en sturen u een concept van de aanvraag, samen met een begeleidende brief en alle bijlagen.
 5. Is het concept akkoord, dan dienen wij de aanvraag in. Daarna vindt alle communicatie met de IND plaats via de advocaat, tot aan de ontvangst van de beslissing. U ontvangt van alle ingekomen en uitgaande communicatie per e-mail een kopie.

Natuurlijk kunt u in de tussentijd met al uw vragen bij ons terecht. Ook bewaken wij de voortgang van het proces door periodiek contact op te nemen met de IND over de status van de aanvraag.

Wilt u gebruik maken van  deze actie of meer informatie? U kunt ons bellen op telefoonnummer 070-3115411 of mailen naar gezinshereniging@delissenmartens.nl

Actievoorwaarden:

 1. Het vaste tarief van € 650 inclusief BTW geldt voor de MVV-procedure van één partner of één kind. Voor meereizende gezinsleden geldt een meerprijs van € 150,00 inclusief BTW, ongeacht het aantal gezinsleden.
 2. Het tarief van € 650 geldt voor een maximaal te besteden tijd van drie uur. Voor meereizende gezinsleden wordt voor de meerprijs van € 150,00 een uur extra gerekend. Bij betaling van € 800 voor een partner en (een) meereizend(e) kind(eren) geldt dus een urenlimiet van 4 uren.
 3. Bij overschrijding van de urenlimiet wordt aanvullend gedeclareerd op basis van een gereduceerd uurtarief van € 200 per uur, exclusief 6% kantoorkosten en 21% BTW (€ 256,52 inclusief kantoorkosten en BTW). 
 4. Op de advocaat rust een inspanningsverplichting. De kosten van juridische bijstand houden geen verband van het resultaat van een MVV-aanvraag. Het resultaat kan namelijk van vele factoren afhankelijk zijn, waaronder de door de cliënt en/of derden te verstrekken gegevens en de juistheid daarvan. Op de advocaat rust de verplichting om die werkzaamheden en inspanningen te verrichten die redelijkerwijs van hem mogen worden verwacht om een positief resultaat van de aanvraag te bevorderen en de beslistermijn te bewaken.
 5. De advocaat is gebonden aan de gedragsregels voor de advocatuur en gehouden tot zorgvuldige behartiging van de belangen van de cliënt.
 6. De voorwaarden van deze actie worden definitief van kracht na een daartoe strekkende afspraak tussen de advocaat en de cliënt. Deze wordt vastgelegd in een opdrachtbevestiging. Vanaf dat moment wordt het bedrag van deze actie in rekening gebracht aan de cliënt. Het bedrag wordt binnen de betaaltermijn in één keer door de cliënt voldaan. De advocaat behoudt zich het recht voor om zijn werkzaamheden op te schorten tot na ontvangst van dit bedrag.
 7. Op de dienstverlening van de advocaat zijn de algemene voorwaarden van Delissen Martens Advocaten van toepassing.
 8. Deze actie geldt zolang deze op de website van www.mvv-gezinshereniging.nl staat vermeld. De voorwaarden kunnen van tijd tot tijd wijzigen. Gewijzigde voorwaarden gelden alleen voor nieuwe opdrachten.

Downloads met meer informatie

Bent u geïnteresseerd in begeleiding van uw aanvraag door Delissen Martens advocaten? Vul dan hieronder uw gegevens in. Wij nemen dan vrijblijvend contact met u op.

Indien u wenst te worden teruggebeld, geef dan graag aan op welke tijdstippen u het best te breiken bent.

Lees ook