Voordat wij een dossier starten, hebben we meestal al met de cliënt besproken wat de kansen zijn. Zijn er onzekere punten, dan communiceren wij dit eerst met de cliënt. In sommige situaties zijn de regels onduidelijk, of bestaat er beoordelingsvrijheid bij de IND. Daarom is het niet altijd mogelijk om van tevoren garanties te geven over de kans van slagen. Wel zijn wij hierin transparant richting onze cliënten.

Situaties die het vaakst leiden tot een afwijzing zijn:

  • Inconsistenties in de inkomenssituatie van de referent. het komt bijvoorbeeld geregeld voor dat de gegevens die de werkgever bij het UWV of de Belastingdienst heeft gemeld niet overeenkomen met de arbeidsovereenkomst. Of dat er geen loonbelastingen en sociale premies worden afgedragen. Ook kan het gebeuren dat de Arbeidsinspectie constateert dat er sprake is van een 'gefingeerd dienstverband', dus van fraude.
  • De IND twijfelt aan de relatie van de referent en diens partner of echtgeno(o)t(e). De referent kan deze twijfels niet wegnemen door uitgebreid over de relatie te verklaren en bewijsstukken te overleggen. Op een hoorzitting leggen de referent en de partner afwijkende verklaringen af over hun relatie.

Gelukkig gaat het bijna altijd goed. Wij stellen erg veel prijs op een tevreden cliënt bij het einde van de zaak en dat blijkt uit de vele klantreviews die wij ontvangen. Van cliënten krijgen wij gemiddeld een 6,9*!

* score in mei 2023